Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

kfjkfhkjdsfhkjshfkjs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "kfjkfhkjdsfhkjshfkjs"— Presentationens avskrift:

1 kfjkfhkjdsfhkjshfkjs

2 Tecken mallar Boll Försvarare Löpväg Anfallare Bollväg Spärr Skott
”i väntläge”

3 Grund uppställning 6-0 V1 H1 H2 V2 H3 V3 V6 H6 M6 V9 H9 M9
= Försvarare = Anfallare kfjkfhkjdsfhkjshfkjs

4 Rullning med delning Varje anfallsspelares uppgift/ansvar:
V6 Startar med pass från V9 eller M9. Vanlig stegisättnin (S-I-S) mellan 1-2. Om 2:an ej går på satsa själv på mål. Om 2:an går på vidare pass till V9. V9 Parallellförflyttar sig in i zon 3. Drar även på sig uppmärksamhet från V3 genom att vara skottfarlig. Vidarepass till parallellförflyttade M9. M9 Kort parallellförflyttning utsida V3. Utnyttja M6:ans spärr på V3. Om V3:an går ur spärren inspel M6. Om V2 går ihop vidarepass till H9. M6 Ligger mellan 3:orna eller V3-V2. Lägger spärr utsidan V3 så sent som möjligt men ändå i så god tid som möjligt (timing!). H9 Breddar maximalt, satsar mellan V2-V1. Om 1:an går på vidarepass till breddande H6. H6 Breddar ner i struten. Kommer vid utspel från H9 i fart utsida V1 - MÅL!

5 Rullning mot 5-1 Försvar Varje anfallsspelares uppgift/ansvar:
H6 Rullningsstartar (vanlig S-I-S) och vidarspelar till V9:an H9 Satsar in bakom centern (mot M6 spärr). Backar centern ner, vidarespel till M9. Viktigt att dra på sig centern ordentligt. M9 Håller djupet, timar centerns position, för att komma i hög fart när H9 spelar bollen. M9 får inte hamna i passningsskugga bakom centern. Satsar i M6 spärr. Avslut alt. Rulla vidare. OBS! Backar inte centern ner så satsar H9 mot M6 spärr och M9 stannar på djupet, ev. motrörelse.

6 Polack Växel 5. 4. 2. 6. 1. 3. 1. V9 passar bollen till M9 som satsar mot H2:an. 2. M9 växlar upp K6:an som satsar mellan 2:an och 3:an. 3. V9 rör sig in mot mitten för att satsa mellan 3:orna. 4. K6:an satsar själv på genombrott eller passar vidare till M9. VIKTIGT ATT DRA PÅ SIG H3:an! 5. M6:an slår spärr/ nedhåll på V3:an. 6. M9:an satsar i luckan mellan 3:orna eller spelar vidare till H9. Alt. 5b. M6:an ligger på utsidan av H3:an. Faller ner bakom 2:an när K6:an satsar och är beredd på inspel.

7 ”Tjeck” 1. V9 passar V6. V9 satsar utan boll mot V2. V6 passar tillbaka bollen til V9. 2. V6 backar ner i struten. 3. M6 lägger spärr på V3. 4. V9 går på S-I-S inåt på V2:an. Går inte V2:an på avslut. 5. M9 satsar ner bakom V9. Får pass av V9. Satsar ner mellan V2-V1. Går V1 in vidarespel till V6. Om inte avslut.

8 9m övergång mot 5-1 H9 Startar i brett läge med pass till M9. Fortsatt rörelse in mot mitten. M9 Passar vidare bollen till V9. Parallellförflyttar sig till zon 2(V9). V9 Satsar in bakom 1:an (Indianen), växlar upp H9. Fortsatt rörelse in på linjen mellan 3:an och V2:an. H9 Drar på sig uppmärksamhet från H2:an genom att vara skottfarlig. Valmöjlighet: -Inspel till M6:an. -Eget skott/ genombrott utsida H2:an -Vidare spel till M9, som kommer i bredd satsning i zon 2. M9 Satsar på skott/ genombrott utsida H2:an alt. Utspel till K6 som kommer från struten.

9 Linje övergång Varje anfallsspelares uppgift/ansvar
V6 Rullningsstart (vanlig S-I-S) och vidare spel till V9. V9 Parallellförflyttar sig in i zon 3. Drar även på sig uppmärksamhet från V3 genom att vara skottfarlig. Vidarespel till H9. M9 Avvaktar V2:ans rörelse satsar sedan mot V3 för en pass från H9. H9 Satsar brett mot H2. Inspel till V9 som kommer ”smygande”från linjen. Om det ej går att spela V9 satsa själv eller vänd passning till M9 alt vidare spel till H6. kfjkfhkjdsfhkjshfkjs

10 Diagonal övergång 5. 7. 3. 6. 2. 4. 1. 1. M9 passar bollen till H9.
2. H9 satsar ner mot H2 och försöker dra med sig H3:an. 3. H9 växlar upp V9 som rört sig in i skottläge mellan 3:orna. 4. M9 rör sig i sidled och sedan full fart framåt. 5. M6:an lägger en spärr/ nedhåll mot V2:an. 6. Efter växel skottsatsar V9:an men spelar istället bollen till M9:an. 7. M9:an satsar i luckan mellan V3:an och V2:an.

11 Y9 övergång

12 K6 Övergång

13 Vänd rulle


Ladda ner ppt "kfjkfhkjdsfhkjshfkjs"

Liknande presentationer


Google-annonser