Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översyn av det nordiska forskningssamarbetet - Bakgrund Fredrik Melander Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översyn av det nordiska forskningssamarbetet - Bakgrund Fredrik Melander Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved."— Presentationens avskrift:

1 Översyn av det nordiska forskningssamarbetet - Bakgrund Fredrik Melander Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1

2 Kort bakgrund Senaste reformering av det nordiska forskningssamarbetet 2002-2005 Etableringen av NORIA (som del av ERA) NordForsk (2005), NICe (2004) – två ben i en nordisk ”trippel helix” Nationalisering av nordiska forskningsinstitut Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 2

3 Varför behov av en ny översyn? (1) Globalisering a.Globala kunskapsekonomiska maktförskjutningar, ökad internationell konkurrens b.Nya tillväxtmarknader, ökad handel med kunskapsintensiva tjänster etc c.Ökad tryck på värdeskapande/förnyelse/innovation efter den global finansiella krisen d.Fokus på grand challenges; hälsa, klimat, energi Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 3

4 Varför behov av en ny översyn? (2) EU Konsekvenser av lissabonfördraget Ökade ambitioner och volym för ramprogrammet Etableringen av ERC Utvecklingen av ERA och relationen/strukturering av de nationella agendorna; t.ex. JPI Common strategic framework Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 4

5 Varför behov av en ny översyn? (3) Norden Omläggning av grannlandspolitiken; ”från bidragslinje till samarbete på jämbördiga villkor” Nya regionala plattformar; t.ex. Östersjöstrategin Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 5

6 Varför behov av en ny översyn? (4) Nordiska Ministerrådet utvecklingen av en ny nordisk globaliseringsagenda för ett kunnigare, välmående och synligare Norden innebär betydligt skärpta krav på fokusering, relevans och effektivitet, samt samarbete mellan sektorer och institutioner Framväxt av ny typ av FoI initiativ på helt nya nivåer, ny organisering, nya processer: Toppforskningsinitiativet, eScience Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 6 Governanceproblem

7 Norden och EU Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 7

8 Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 8

9 Ett nytt kunskapsgrundlag Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 9

10 Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 10

11 The analysis has involved the following elements: 1.A detailed analysis of the nature and extent of Nordic participation in the two FPs 2.The analyses have covered levels of Nordic demand, success rates and participation within the different priority areas of the programmes. 3.A particular focus of the analysis has been on intra-Nordic collaboration within the FPs. 4.We have also investigated Nordic participation in new related initiatives such as Joint Technology Initiatives (JTIs), Public-Private Partnerships (PPPs), and Joint Programming Initiatives (JPIs) Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 11

12 A questionnaire survey of all Nordic participants in FP6 and FP7 to date, covering their motives for involvement, the benefits they have derived, their views on various features of the programmes, problems they have encountered, and strategies they have for successful participation. Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 12

13 Some findings The results of the study have shown that the Nordic countries have had a strong and active involvement in FP6 and FP7 to date (see Section 4.1). They have taken part in almost a third of the projects, and have accounted for almost 10% of the participations and just over 10% of the EC funding allocations. Normalising the Nordic share of funding to take account of the relative size of the Nordic countries and their RTD bases has further confirmed that performance has been strong, with the Nordic countries featuring as among the most successful when general scale factors (such as GDP and population) are used. FP funding returns to the Nordic countries appear to be less strong when RTD-related measures are used to normalise the data (e.g. GERD and FTE researchers), due to the relatively high levels of investment in RTD in the Nordic region. Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 13

14 Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 14

15 Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 15

16 Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 16

17 Vad är gjort? 1.Exchange best-practice 2.Nordic Show cases 3.Lessons learned from NORIA 4.Nordic participation in support and coordination activities 5.Sharing tasks in Brussles 6.Identification of thematic areas 7.Identification of horizontal areas 8.TFI and FP7 WP 9.Input to WP 10.Encourage Nordic participation in FP7 11.Assist ”Nordic” consortia 12.Setting priorites for future FP 13.Nomination of board members 14.Nordic organizations – Advisory board 15.Discussions forum in Brussels 16.CIP 17.EIT Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 17


Ladda ner ppt "Översyn av det nordiska forskningssamarbetet - Bakgrund Fredrik Melander Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råd Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved."

Liknande presentationer


Google-annonser