Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplysningen Revolutionernas epok Lina Johansson, Gnosjöandans kunsk. centrum gy, Gnosjö – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplysningen Revolutionernas epok Lina Johansson, Gnosjöandans kunsk. centrum gy, Gnosjö – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 Upplysningen Revolutionernas epok Lina Johansson, Gnosjöandans kunsk. centrum gy, Gnosjö – www.lektion.se

2 Upplysningen ► Upplysning, oftast detsamma som bildning medan andlig upplysning är däremot en form av djup insikt som ej är beroende av lärdom. Wikipedia

3 Upplysningen ► Från slutet av 1600-talet till omkring 1800 ► Förnuftsdyrkan ► Naturvetenskapens framsteg = kyrkans trovärdighetskris ► Praktiska uppfinningar och förändringar ► Industrins framväxt Linné Voltaire Rousseau Montesquieu Linné Voltaire Rousseau Montesquieu

4 Revolutionernas epok ► Industriella revolutionen ► Amerikanska revolutionen ► Franska revolutionen En revolution (latin för återgång, ett helt varv runt, "re voltere”) är en snabb förändring, man kan också säga att det är en fullständig omdaning av ett lands politiska, ekonomiska eller sociala system. Ordet kan även användas i andra sammanhang när en djupgående och omfattande förändring sker. En revolution kan uppdelas i två huvudkategorier: ekonomisk eller politisk revolution. Wikipedia

5 Den Industriella revolutionen ► Storbritannien, mitten av 1700-talet ► Urbanisering (flytt från landet till staden) ‏ ► Mänsklig arbetskraft ersätts av maskiner ► Rationaliserat (förbättrat) jordbruk ► Demografisk ökning (befolkningstillväxt) ► Storbritanniens politiska och ekonomiska makt ökade kraftigt

6 Den Industriella revolutionen ► Den flygande skytteln Den första revolutionerande uppfinningen för vävarna kallades ”den flygande skytteln” och uppfanns år 1733 av John Kay. Den gjorde att vävningen gick snabbare, och med den kunde en enda person väva lika mycket som mellan 2-4 personer kunnat förut. Men när vävningen gick snabbare var man också tvungen att skaffa fram garn till vävstolarna snabbare, och fem år senare uppfanns den första mekaniska spinnapparaten. Wikipedia Wikipedia

7 Den Industriella revolutionen ► Spinning Jenny Spinnmaskin, uppfanns av James Hargreaves 1764. Till en början kunde åtta trådar spinnas, men småningom utvecklades maskinen att kunna spinna 100 trådar samtidigt. Namnet Spinning Jenny kommer från ordet "spinster" som betyder ungmö eller fröken, eftersom det oftast var de unga flickorna som fick sitta och spinna trådar. Namnet Jenny kommer från uppfinnaren James Hargraves dotter. Wikipedia

8 Den Industriella revolutionen ► Ångmaskinen Den första ångmaskinen konstruerades av den franska fysikern Denis Papin omkring 1690, men den första tillräckligt robusta för att pumpa vatten ur gruvor konstruerades av engelsmannen Thomas Newcomen 1712. Wikipedia

9 Den Industriella revolutionen ► Ånglokomotivet Det mest kända ångloket, och det lok som gav ordentlig skjuts åt järnvägsbyggandet i Storbritannien, var far och son George och Robert Stephensons skapelse Rocket. I en tävling anordnad av Liverpool and Manchester Railway i oktober 1829. Allt om vetenskap

10 Den Industriella revolutionen Varför ledde Storbritannien industrialiseringen? ► Idérika och driftiga personer ► Arbetskraft 12-15 h/dag (även barn- och kvinnoarbete) ‏ ► Effektivare jordbruk och enclosure ► Kapital ► Råvaror och naturtillgångar (järn, koks, avel av kreatur) ‏ ► Marknad för de färdigproducerade varorna ► Fungerande infrastruktur ► Inga krig

11 Den Industriella revolutionen Vilka var orsakerna till den industriella revolutionen? ► Möjliggjorde jordbrukets framsteg den demografiska ökningen (befolkningstillväxten) eller tvingade den demografiska ökningen fram reformer inom jordbruket? ► ”Freden, vaccinet och potäterna” (Esaias Tegnér) ‏ ► Specialisering inom olika produktionsgrenar (exempelvis textilindustrin).

12 Amerikanska revolutionen ► Engelsmännen (även fransmän, holländare och svenskar) koloniserade Nordamerika redan på 1600-talets början. ► På 1700-talets mitt hade Amerika 2,5 miljoner engelska invånare och 13 delstater. ► Fred mellan Storbritannien och Frankrike 1763 och Frankrike 1763 (Kolonialkriget). (Kolonialkriget). ► Revolutionskriget 1775-1783. ► Amerikas förenta stater bildar allians med Frankrike 1778. allians med Frankrike 1778. Stars and stripes

13 Amerikanska revolutionen ► Britterna och parlamentet i London införde 1765 en ny skatt för kolonierna. ► Engelsmännen drar tillbaka skatten, men införde en ny skatt på te några år senare. ”No taxation without represantation” ► ”The Boston Tea Party” 1773 - revolutionens startskott.

14 Amerikanska revolutionen ► Självständighetsförklaringen 4 juli 1776 ”Alla människor är skapade lika…” ► Gemensam konstitution 1789, fortfarande gällande grundlag i USA. ► George Washington USA:s förste president (1789-1797)

15 Upplysningsidéerna ► ”Upplysningen – européerna på väg att bli vuxna”. ► Den stora franska encyklopedin (”allomfattande undervisning”) – populär samling av naturvetenskap, teknik och hantverkets framsteg. ► Kung och kyrka ville censurera och stoppa encyklopedin!

16 Upplysningsidéerna ► François de Voltaire, ölliknelse: ”Skummet på ytan och dräggen i botten, däremellan det nyttiga och goda!” ► Samhällsförändring med förnuft! ► Trosåsikts- och tryckfrihet förutsättning för förändring förutsättning för förändring (vetenskapens och filosofins (vetenskapens och filosofins spridning). spridning). ► Upplyst despoti, kungligt envälde. ► Trodde ej på jämlikhet, god kontakt med kungen, förnuftig. med kungen, förnuftig.

17 Upplysningsidéerna ► Louis de Montesquieu: maktdelning! ► Ståndssamhället nödvändigt, kungens makt får dock inte kungens makt får dock inte vara för stor. vara för stor. ► England föredöme: maktbalans mellan kungen maktbalans mellan kungen (styrande) och parlamentet (styrande) och parlamentet (lagar, skatter). Domstolen (lagar, skatter). Domstolen oberoende av dem båda! oberoende av dem båda! ► Adeln tillräcklig självmedvetenhet för att stå emot kungligt godtycke.

18 Upplysningsidéerna ► Jean-Jacques Rousseau: ”Människan är född fri, och överallt är hon kedjad.” ► Varför gav människan upp det fria livet som vilde med det fria livet som vilde med alla dess fördelar? alla dess fördelar? ► Jämlikhet! (Jämställdhet?) ‏ ► Tillbaka till naturen! ► Émile, utveckla sin känsla, genom egna erfarenheter genom egna erfarenheter skaffar han sig kunskap. skaffar han sig kunskap. ► Majoritetens vilja skulle råda - direktdemokrati.

19 Franska revolutionen ► 1:a ståndet: prästerna ► 2:a ståndet: adelsmännen ► 3:e ståndet: affärsmännen, advokater, jordbrukare, advokater, jordbrukare, journalister osv. journalister osv.

20 Franska revolutionen ► Det franska parlamentet samlas i Versailles 4 maj 1789, för första gången på 175 år. ► Den franska statskassan var tom, trots framgångar inom kolonialhandeln gick pengarna åt i kriget mot britterna i USA och hovets lyxiga livsstil. ► Missväxt ledde till höjda brödpriser (en arbetare tjänade 18 sous/dag, ca 2 kg bröd kostade 14,5 sous, hyra 3 sous).

21 Franska revolutionen ► Det första och andra ständerna betalade ingen skatt, hade rätt att jaga och fiska, ta bro- och marknadstullar och ägde byns kvarn och vinpress. ► Med hjälp av upplysningens idéer och de välutbildade i 3:e ståndet angrep de det kungliga enväldet och adelns och kyrkans privilegier.

22 Franska revolutionen ► Ny nationalförsamling skapas, Eden i bollhuset. ► 14 juli (nationaldagen) 1789 stormas fängelset/fästningen Bastiljen mitt i Paris. ► Många adelsmän flydde landet ► Deklaration för mänskliga rättigheter, ”frihet, jämlikhet och broderskap”. ► ”Kvinnotåget” vid Versailles 5-6 oktober 1789. ► Hovet tvingas flytta in till Paris.

23 Franska revolutionen ► 1791 försöker kungaparet fly och få hjälp av österrikiska armén, men de upptäcks. ► 1792 avskaffas kungadömet, republik införs. ► 1793 avrättas kungaparet i giljotinen. ► Ny riksdag med allmän rösträtt för män. män. ► Advokaten Robespierre ledare i ”regeringen”, stöd av sanscoulotterna. ”regeringen”, stöd av sanscoulotterna. ► Kontrarevolutionärer avrättades (40 000 pers under ett års tid). (40 000 pers under ett års tid). ► Robespierre avrättas 1794.

24 Franska revolutionen ► Resultaten av franska revolutionen: - Avskaffandet av adelns och kyrkans privilegier. - Politisk debatt tar fart och hur ett samhälle ska styras, medelklassen mer makt. - Öppnar ögonen: vad innebär mänskliga rättigheter? - Kyrkans roll minskar, religionens koppling till staten ifrågasätts.


Ladda ner ppt "Upplysningen Revolutionernas epok Lina Johansson, Gnosjöandans kunsk. centrum gy, Gnosjö – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser