Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HemoCue ® Product Vita och diff – nyttan I primärvården Stellan Lindberg, M Sc Medical Director HemoCue AB Kuvettgatan 1 SE-262 71 Ängelholm Sweden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HemoCue ® Product Vita och diff – nyttan I primärvården Stellan Lindberg, M Sc Medical Director HemoCue AB Kuvettgatan 1 SE-262 71 Ängelholm Sweden"— Presentationens avskrift:

1 HemoCue ® Product Vita och diff – nyttan I primärvården Stellan Lindberg, M Sc Medical Director HemoCue AB Kuvettgatan 1 SE-262 71 Ängelholm Sweden Stellan.Lindberg@hemocue.se

2

3 Agenda 1.Kort presentation av HemoCue WBC DIFF 2.Hur den fungerar 3.Prestanda 4.Vad ska man ha den till 5.Sammanfattning

4 HemoCue® WBC DIFF System - den första 5-part Diff räknaren för primärvården 3. Resultaten visas inom 5 minuter 2. Tryck på knappen för patient test och placera kuvetten i kuvetthållaren. För in kuvetthållaren. 1. Fyll kuvetten med 10 µL blod

5 WBC DIFF Data Management För att mata in data i HemoCue WBC DIFF – använd barcode scanner eller ett externt tangentbord Resultaten kan skrivas ut på en skrivare Data transfer via Ethernet Patient ID Avd/VC ID Operatörs ID QC ID Lab ID Datum och tid Ethernet

6 Hur fungerar instrumentet under skalet?

7 Volume ≈ appr. 0.2 µL Kuvettkammare med en bestämd tjocklek och en area som definieras av bildens storlek Reagens I kuvetten: Saponin – hemolyserar de röda blodkropparna Metylen Blått – färgar kärnorna i de vita blodkropparna Ett foto microskop som automatiskt räknar vita blodkroppar

8 Vita räknas och diffrentieras Programmet identifierar när en enskild cell är bäst i fokus Alla bäst fokuserade celler monteras tillsammans i en slutlig bild Kamerans lins flyttas i små steg och många bilder tas genom kaviteten Kavitetdjup 140 µm Alla celler i varje tagen bild klipps ut För att göra det möjligt att differentiera de vita blodkropparna, analyseras kaviteten I många lager

9 NeutrofilLymfocytMonocyt EosinofilBasofil “Photoshoping” av varje cell I bilden WBC DIFF använder mer än 30 olika egenskaper för att bestämma celltyp

10 Sample with 87,5 % blast cells Sample with 25,0 % myelocytes and 4,3 % metamyelocytes WBC DIFF kan också identifiera and flagga patologiska vita blodkroppar!

11 1.Vid start up (“Self test”): – Test av elektronik och mjukvara – Blank test (Kvalitet på ljus, kontroll av smuts på optik) 2.Mellan analyserna: – Blank test 3.För varje prov: – Prov detektion – ”Bad area” detektion – ”Out of focus” detektion – Luft bubbel detektion – Dålig ljus intensitet – Dålig cell distribution Inbyggt avancerat QC System

12 Total Leukocyter Neutrofila Lymfocyter Monocyter Eosinofila Siemens ADVIA® 2120 Sysmex® XS-1000i Beckman Coulter® LH750 Bra korrelation mot laboratoriernas cell räknare

13 Postrar vid AACC CPOCT meeting i Prag oktober 2012

14 Vad ska man ha den till?

15 Hb, vita och diff – de mest beställda testerna i primärvården

16 När ska man testa? LPK – Bestämning av total antalet vita har störst värde när man misstänker sänkt respektive ökat antal neutrofila Differentialräkning av leukocyter – Om total antalet av vita är förhöjt eller sänkt bör komplettering ske för att utröna I vilket/vilka cellsystem en rubbning föreligger. Detsamma kan gälla vid normalt antal leukocyter, om klinisk misstanke föreligger om ett förändrat antal av något särskilt cellslag t. ex. Lymfocyter (som vid mononukleos) Eosinofila (överkänslighetsreaktioner, maskinfektioner) Basofila (polycytemia vera) Källa: Laurells Klinisk kemi I praktisk medicin

17 Patientnära vita - diff fyller ett kliniskt behov i flera olika vårdmiljöer och kliniska situationer Akutmottagning “We conclude that for clinicians who evaluate patients with a suspected severe infection in the ED, special attention should be directed to the RR, CRP, and WBC, and that low Hb may be an underestimated biomarker in this context” Gille-Johnson P., et al., Scand. Journal of Infectious Diseases (2012) “In an emergency care setting, both lymphocytopenia and NLCR are better predictors of bacteremia than routine parameters like CRP level, WBC count and neutrophil count. Attention to these markers is easy to integrate in daily practice and without extra costs.” de Jager C.P., et al., Crit Care 14 (2010) Vårdcentral “In conclusion, the NLCR (Neutrophil to Lymphocyte Count Ratio) may serve as a simple marker for discrimination between severe bacterial and viral infections. “ Holub M. et al., Cent. Eur. J. Med. (2012) Psykiatrisk klinik Monitoring total WBC and neutrophils (NEU) with a point-of-care device during Clozapine treatment on schizophrenic patients Nielsen, J., et al., Eur. Neuropsychopharmacol. (2011) Barnmottagning White blood cell count can aid judicious antibiotic prescribing in acute upper respiratory infections in children Casey, J. et al, Clin Pediatr 42 (2003) Onkologimottagning Monitoring before next doze of chemotherapy Price CP, et al, Point-of-care testing; 2nd ed. (2004)

18 CRP, vita, RR och Hb bäst vid antibiotika beslut vid alvarliga infektioner Methods: The diagnostic value of clinical and laboratory variables in predicting infections that require antibiotic treatment was evaluated in a prospective observational study of 404 adult patients admitted from the emergency department (ED) with suspected severe infections. Results: – increased levels of C-reactive protein (CRP) Procalcitonin (PCT) Interleukin 6 (IL-6) Lipopolysaccharide binding protein (LBP) White blood cell count (WBC) Neutrophils Respiratory rate (RR) ( p 0.001) – and a decreased haemoglobin (Hb) level ( p 0.005) were associated with an indicated demand for antibiotics ( n 286). Conclusions: Special attention should be directed to CRP, WBC, RR, and Hb when selecting patients for antibiotic treatment in the emergency department. PCT, IL-6, and LBP did not provide additional guidance on antibiotic decisions

19 Patientnära vita - diff fyller ett kliniskt behov i flera olika vårdmiljöer och kliniska situationer Akutmottagning “We conclude that for clinicians who evaluate patients with a suspected severe infection in the ED, special attention should be directed to the RR, CRP, and WBC, and that low Hb may be an underestimated biomarker in this context” Gille-Johnson P., et al., Scand. Journal of Infectious Diseases (2012) “In an emergency care setting, both lymphocytopenia and NLCR are better predictors of bacteremia than routine parameters like CRP level, WBC count and neutrophil count. Attention to these markers is easy to integrate in daily practice and without extra costs.” de Jager C.P., et al., Crit Care 14 (2010) Vårdcentral “In conclusion, the NLCR (Neutrophil to Lymphocyte Count Ratio) may serve as a simple marker for discrimination between severe bacterial and viral infections. “ Holub M. et al., Cent. Eur. J. Med. (2012) Psykiatrisk klinik Monitoring total WBC and neutrophils (NEU) with a point-of-care device during Clozapine treatment on schizophrenic patients Nielsen, J., et al., Eur. Neuropsychopharmacol. (2011) Barnmottagning White blood cell count can aid judicious antibiotic prescribing in acute upper respiratory infections in children Casey, J. et al, Clin Pediatr 42 (2003) Onkologimottagning Monitoring before next doze of chemotherapy Price CP, et al, Point-of-care testing; 2nd ed. (2004)

20 Neutrofil-lymfocyt kvot bäst på att prediktera pneumoni outcome

21 Patientnära vita - diff fyller ett kliniskt behov i flera olika vårdmiljöer och kliniska situationer Akutmottagning “We conclude that for clinicians who evaluate patients with a suspected severe infection in the ED, special attention should be directed to the RR, CRP, and WBC, and that low Hb may be an underestimated biomarker in this context” Gille-Johnson P., et al., Scand. Journal of Infectious Diseases (2012) “In an emergency care setting, both lymphocytopenia and NLCR are better predictors of bacteremia than routine parameters like CRP level, WBC count and neutrophil count. Attention to these markers is easy to integrate in daily practice and without extra costs.” de Jager C.P., et al., Crit Care 14 (2010) Vårdcentral “In conclusion, the NLCR (Neutrophil to Lymphocyte Count Ratio) may serve as a simple marker for discrimination between severe bacterial and viral infections. “ Holub M. et al., Cent. Eur. J. Med. (2012) Psykiatrisk klinik Monitoring total WBC and neutrophils (NEU) with a point-of-care device during Clozapine treatment on schizophrenic patients Nielsen, J., et al., Eur. Neuropsychopharmacol. (2011) Barnmottagning White blood cell count can aid judicious antibiotic prescribing in acute upper respiratory infections in children Casey, J. et al, Clin Pediatr 42 (2003) Onkologimottagning Monitoring before next doze of chemotherapy Price CP, et al, Point-of-care testing; 2nd ed. (2004)

22 Primärvårdsstudie på Neutrofil-Lymfocyt kvot: Hög sensitivitet och specificitet för att skilja mellan en viral och bakteriell infektion ! The NLCR cut-off value of 6.2 exhibited a sensitivity value of 0.91 and a specificity value of 0.96 for bacterial infection.

23 Patientnära vita - diff fyller ett kliniskt behov i flera olika vårdmiljöer och kliniska situationer Akutmottagning “We conclude that for clinicians who evaluate patients with a suspected severe infection in the ED, special attention should be directed to the RR, CRP, and WBC, and that low Hb may be an underestimated biomarker in this context” Gille-Johnson P., et al., Scand. Journal of Infectious Diseases (2012) “In an emergency care setting, both lymphocytopenia and NLCR are better predictors of bacteremia than routine parameters like CRP level, WBC count and neutrophil count. Attention to these markers is easy to integrate in daily practice and without extra costs.” de Jager C.P., et al., Crit Care 14 (2010) Vårdcentral “In conclusion, the NLCR (Neutrophil to Lymphocyte Count Ratio) may serve as a simple marker for discrimination between severe bacterial and viral infections. “ Holub M. et al., Cent. Eur. J. Med. (2012) Psykiatrisk klinik Monitoring total WBC and neutrophils (NEU) with a point-of-care device during Clozapine treatment on schizophrenic patients Nielsen, J., et al., Eur. Neuropsychopharmacol. (2011) Barnmottagning White blood cell count can aid judicious antibiotic prescribing in acute upper respiratory infections in children Casey, J. et al, Clin Pediatr 42 (2003) Onkologimottagning Monitoring before next doze of chemotherapy Price CP, et al, Point-of-care testing; 2nd ed. (2004)

24 LPK på barn med övre luftvägsinfektioner för att undvika antibiotika förskrivning >38°C LPK <15x10 9 /L n= 337 LPK >15x10 9 /L n= 14 Prescription of antibiotics n= 13 Med denna approach var återbesök inom 2 veckor ovanliga (13% av 737 patienter) och inga barn med signifikant bakteriell sjukdom missades. Med selektiv användning av LPK testning kan onödig antibiotika användning nästan uteslutas på barn med övre luftvägsinfektioner och med ospecifik feber utan negativa effekter på barnen. Källa: Casey, J. et al, Clin Pediatr 42 (2003) <38°C

25 Patientnära vita - diff fyller ett kliniskt behov i flera olika vårdmiljöer och kliniska situationer Akutmottagning “We conclude that for clinicians who evaluate patients with a suspected severe infection in the ED, special attention should be directed to the RR, CRP, and WBC, and that low Hb may be an underestimated biomarker in this context” Gille-Johnson P., et al., Scand. Journal of Infectious Diseases (2012) “In an emergency care setting, both lymphocytopenia and NLCR are better predictors of bacteremia than routine parameters like CRP level, WBC count and neutrophil count. Attention to these markers is easy to integrate in daily practice and without extra costs.” de Jager C.P., et al., Crit Care 14 (2010) Vårdcentral “In conclusion, the NLCR (Neutrophil to Lymphocyte Count Ratio) may serve as a simple marker for discrimination between severe bacterial and viral infections. “ Holub M. et al., Cent. Eur. J. Med. (2012) Psykiatrisk klinik Monitoring total WBC and neutrophils (NEU) with a point-of-care device during Clozapine treatment on schizophrenic patients Nielsen, J., et al., Eur. Neuropsychopharmacol. (2011) Barnmottagning White blood cell count can aid judicious antibiotic prescribing in acute upper respiratory infections in children Casey, J. et al, Clin Pediatr 42 (2003) Onkologimottagning Monitoring before next doze of chemotherapyor radiation Price CP, et al, Point-of-care testing; 2nd ed. (2004)

26 Är där ett behov av patientnära LPK och Diff ? Hjälp vid bedömning och uppföljning av infektioner och inflammationer – Övre och nedre respiratoriska infektioner – Appendicit Leukemi Allergier → Screening av patienter vid akutmottagning och vårdcentraler Allmän hälsoindikator Monitorering av – Onkologi patienter – Clozapine patienter Liten provvolym – Barn – Dålig hållbarhet på kapillära prov Svar direkt

27 Sammanfattning Nya HemoCue® WBC DIFF är byggt på modern bild analys teknologi Resultaten är ackurata and precisa and korrelerar väl med sjukhuslaboratoriernas cellräknare Patientnära LPK med en 5-parts diff ger en förbättrad tillgång av redan väl etablerade och frekvent använda lab parametrar Snabb och lätt access av LPK och diff är ett värdefullt verktyg för läkaren att ge direkta och mer välunderbyggda beslut i många kliniska situationer.

28


Ladda ner ppt "HemoCue ® Product Vita och diff – nyttan I primärvården Stellan Lindberg, M Sc Medical Director HemoCue AB Kuvettgatan 1 SE-262 71 Ängelholm Sweden"

Liknande presentationer


Google-annonser