Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kameradoktorn Kameradoktorn AB Håkan Mossberg. Kameradoktorn Ljus och färg “God made RGB... “God made RGB......man made CMYK”...man made CMYK” Bob Schaffel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kameradoktorn Kameradoktorn AB Håkan Mossberg. Kameradoktorn Ljus och färg “God made RGB... “God made RGB......man made CMYK”...man made CMYK” Bob Schaffel."— Presentationens avskrift:

1 Kameradoktorn Kameradoktorn AB Håkan Mossberg

2 Kameradoktorn Ljus och färg “God made RGB... “God made RGB......man made CMYK”...man made CMYK” Bob Schaffel Bob Schaffel

3 Kameradoktorn Ljus och färg En mycket liten del av de elektromagnetiska vågorna kan uppfattas av våra ögon och kallas därför “synligt ljus”. Direkt från ljuskällan ser vi detta i ett samlat knippe och vi ser därför “vitt” ljus... En mycket liten del av de elektromagnetiska vågorna kan uppfattas av våra ögon och kallas därför “synligt ljus”. Direkt från ljuskällan ser vi detta i ett samlat knippe och vi ser därför “vitt” ljus...

4 Kameradoktorn Ljus och färg Spektrats primärfärger Spektrats primärfärger 3 additiva primärfärger 3 additiva primärfärger Röd, grön och blå Röd, grön och blå Adderar till vitt - subtraherar till svart Adderar till vitt - subtraherar till svart När dessa färger förs samman i par uppstår spektrats sekundärfärger. När dessa färger förs samman i par uppstår spektrats sekundärfärger.

5 Kameradoktorn Ljus och färg Föremål, som inte i sig själva är ljuskällor, får sin färg genom att dess yta absorberar eller reflekterar delar av det ljus de utsätts för. Föremål, som inte i sig själva är ljuskällor, får sin färg genom att dess yta absorberar eller reflekterar delar av det ljus de utsätts för.

6 Kameradoktorn Ljus och färg Pigmentens primärfärger - spektrats sekundärfärger Pigmentens primärfärger - spektrats sekundärfärger 3 subtraktiva primärfärger 3 subtraktiva primärfärger Gul, magenta och cyan (purpur och blågrön) Gul, magenta och cyan (purpur och blågrön) Adderar till svart - subtraherar till vad som döljer sig bakom Adderar till svart - subtraherar till vad som döljer sig bakom Vi använder pigmenterade primärfärger som filter för att subtrahera bort de färger vi inte vill ha fram. Vi använder pigmenterade primärfärger som filter för att subtrahera bort de färger vi inte vill ha fram.

7 Kameradoktorn Ljus och färg Det vita ljuset, betraktningsljuset, filtreras i pigmentet, tryckfärgen, och bara det ljus som reflekteras från den underliggande ytan (papperet) uppfattas av ögat. Våglängden hos detta ljus avgör hur ögat färgbestämmer det. Det vita ljuset, betraktningsljuset, filtreras i pigmentet, tryckfärgen, och bara det ljus som reflekteras från den underliggande ytan (papperet) uppfattas av ögat. Våglängden hos detta ljus avgör hur ögat färgbestämmer det.

8 Kameradoktorn RGB - att lagra i... Utmärkt färgrymd för korrigering... Utmärkt färgrymd för korrigering... Betydligt mindre filer... Betydligt mindre filer... Medger ny CMYK-konvertering för olika ändamål... liksom för Hi-Fi tryck Medger ny CMYK-konvertering för olika ändamål... liksom för Hi-Fi tryck Fungerar även för annan publicering (WWW)... Fungerar även för annan publicering (WWW)...

9 Kameradoktorn RGB - att korrigera i... Konvertering förlorar data... Konvertering förlorar data... Gråskala före och efter konvertering RGB - Lab - RGB Gråskala före och efter konvertering RGB - Lab - RGB

10 Kameradoktorn RGB - att korrigera i... Konvertering förlorar data... Konvertering förlorar data... Gråskala konverterad från RGB - CMYK samt tillbaka till RGB Gråskala konverterad från RGB - CMYK samt tillbaka till RGB

11 Kameradoktorn RGB - att korrigera i... Hela ton- och färgomfånget från originalet kvar... Hela ton- och färgomfånget från originalet kvar... Mindre filer - snabbare bearbetning... Mindre filer - snabbare bearbetning... Möjlighet till konvertering till olika mål... Möjlighet till konvertering till olika mål... Och... Och...

12 Kameradoktorn RGB - att korrigera i... Eftersom svartgenereringen ersätter en stor andel av färgerna vid konverteringen, finns inte mycket av den egentliga färgen kvar i bilden... Eftersom svartgenereringen ersätter en stor andel av färgerna vid konverteringen, finns inte mycket av den egentliga färgen kvar i bilden... Risken är dessutom stor att korrigering i CMYK-läge introducerar mer tryckfärg (svart) än svartgenereringen avsett... Risken är dessutom stor att korrigering i CMYK-läge introducerar mer tryckfärg (svart) än svartgenereringen avsett...

13 Kameradoktorn Digital kamera Vad behöver jag tänka på?

14 Kameradoktorn CCD med RGB-matris Kameror som genererar en RGB bild med en exponering (single shot) har en matris av färgfilter framför CCD’n Kameror som genererar en RGB bild med en exponering (single shot) har en matris av färgfilter framför CCD’n

15 Kameradoktorn Sigma Foveon Så vill Sigma att vi uppfattar Foveon- chip’et. Så vill Sigma att vi uppfattar Foveon- chip’et.

16 Kameradoktorn Likheter med analog fotografi Bygger ofta på standardkameror Bygger ofta på standardkameror Användningsområdet och kvalitets- behovet måste förutses. Användningsområdet och kvalitets- behovet måste förutses. Behov av bildkunskap, färgseende etc. Behov av bildkunskap, färgseende etc. Den tekniska kvaliteten är häpnads- väckandehög. Den tekniska kvaliteten är häpnads- väckandehög.

17 Kameradoktorn Skillnader till teknikens fördel Stor dynamik Stor dynamik exponeringstolerans ofta < 8 steg exponeringstolerans ofta < 8 steg Stort mörkerseende Stort mörkerseende Tämligen okänslig för underexponering Tämligen okänslig för underexponering Förutsägbar och förändringsbar teknisk kvalitet. Förutsägbar och förändringsbar teknisk kvalitet. Gradationskurvan är redigerbar Gradationskurvan är redigerbar Slipper färgnegativet Slipper färgnegativet Svårt att bedöma och att digitalisera Svårt att bedöma och att digitalisera

18 Kameradoktorn Tonomfång Linje-CCD c:a 10 steg Linje-CCD c:a 10 steg Negativ färgfilm c:a 9,5 steg Negativ färgfilm c:a 9,5 steg Yt-CCD c:a 8 steg Yt-CCD c:a 8 steg Påsiktsbild c:a 6 steg Påsiktsbild c:a 6 steg Dia-film c:a 5 - 6 steg Dia-film c:a 5 - 6 steg Tryckc:a 5 steg Tryckc:a 5 steg

19 Kameradoktorn Skillnader till teknikens fördel Billigt Billigt Slipper film- och framkallningskostnad Slipper film- och framkallningskostnad Radera och återanvänd Radera och återanvänd Kontroll Kontroll Kvalitet och bildinnehåll kan ses direkt Kvalitet och bildinnehåll kan ses direkt Lätt att dela med sig Lätt att dela med sig Maila, webpublicera, skriv ut direkt Maila, webpublicera, skriv ut direkt Indexera Indexera Sökord, datum, bilddata m.m. Sökord, datum, bilddata m.m.

20 Kameradoktorn Total kontroll Den senaste tillämpade teknologin ger fotograf- en tillräcklig information att kunna bestämma på plats, när bilden tagits, om den kan användas eller ej... Den senaste tillämpade teknologin ger fotograf- en tillräcklig information att kunna bestämma på plats, när bilden tagits, om den kan användas eller ej... “Är bilden skarp och tonerna med “Är bilden skarp och tonerna med så är det bara att gå hem...” så är det bara att gå hem...”

21 Kameradoktorn Skillnader till teknikens nackdel Tydligare gränser för användningen med bibehållen teknisk kvalitet Tydligare gränser för användningen med bibehållen teknisk kvalitet “Känslig” för överexponering “Känslig” för överexponering Ny kommunikationsproblematik Ny kommunikationsproblematik Vissa problem med TTL-mätning (DSLR) Vissa problem med TTL-mätning (DSLR) De flesta realtidskameror har Fokal- förlängningsfaktor - “Brännvidderna stämmer inte” De flesta realtidskameror har Fokal- förlängningsfaktor - “Brännvidderna stämmer inte”

22 Kameradoktorn Optisk inverkan De flesta digitala kameror, i synner- het realtidskameror, ger en “brännvidds- förlängning”pga att CCD-chipet är mindre än konventionellt filmformat... De flesta digitala kameror, i synner- het realtidskameror, ger en “brännvidds- förlängning”pga att CCD-chipet är mindre än konventionellt filmformat... En nackdel... utom möjligen för sportfoto...

23 Kameradoktorn Vad skall jag tänka på... Den tekniska upplösningen räcker - men är mindre... Den tekniska upplösningen räcker - men är mindre... Komponera och beskär Komponera och beskär Mina objektiv får mindre bildvinkel... Mina objektiv får mindre bildvinkel... Rastret styr slutstorleken... Rastret styr slutstorleken... Högre linjeraster - mindre yta Högre linjeraster - mindre yta Kan blöda vid överexponering... Kan blöda vid överexponering...

24 Kameradoktorn Teknisk kvalitet Kvaliteten håller Kvaliteten håller Digitala bilder kan idag skrivas ut med högre kvalitet än analoga bilder Digitala bilder kan idag skrivas ut med högre kvalitet än analoga bilder Praktisk hantering kräver förnyelse Praktisk hantering kräver förnyelse Kommunikation av bilder Kommunikation av bilder ISDN, ADSL, Fiber, Nätverk etc. ISDN, ADSL, Fiber, Nätverk etc. Arkivering Arkivering Urval Urval Indexering Indexering Lagring Lagring

25 Kameradoktorn Teknisk upplösning Ett genomsnittligt färg- negativ har c:a 20 milj. korn... Ett genomsnittligt färg- negativ har c:a 20 milj. korn... En professionell digital real- tidskamera ger c:a 8 milj. pixlar... En professionell digital real- tidskamera ger c:a 8 milj. pixlar...

26 Kameradoktorn RGB i Photoshop Den nya RGB-rymdshantering- en innebär att PS (>5.0) hanter- ar RGB-bilder i olika valbara RGB-rymder... Den nya RGB-rymdshantering- en innebär att PS (>5.0) hanter- ar RGB-bilder i olika valbara RGB-rymder... Tidigare var den enda valbara RGB- rymden den som bestämdes av en vanlig Apple 13” skärm Tidigare var den enda valbara RGB- rymden den som bestämdes av en vanlig Apple 13” skärm Skillnaden innebär att nu även RGB-bilder kan mappas om, med bra eller dåligt resultat som följd... Skillnaden innebär att nu även RGB-bilder kan mappas om, med bra eller dåligt resultat som följd...

27 Kameradoktorn Ditt behov avgör Vilken typ av kamera fyller mina krav? Liten och smidig, med överallt. Liten och smidig, med överallt. Avancerad och mångsidig, klarar allt och kan låta mig förkovras. Avancerad och mångsidig, klarar allt och kan låta mig förkovras. Oöm och ”vattentät”, för segling, skidåkning och andra - för kameror - otillåtna användningsområden. Oöm och ”vattentät”, för segling, skidåkning och andra - för kameror - otillåtna användningsområden. Systemkamera, ett byggbart alternativ med lösningar för alla situationer. Systemkamera, ett byggbart alternativ med lösningar för alla situationer.

28 Kameradoktorn Ditt behov avgör Vilka slag av utskrifter kommer jag att göra? 3 mPixels räcker väl till utskrifter i A4+ 3 mPixels räcker väl till utskrifter i A4+ Webpublicering och mail kräver ”ingen kvalitet alls”. Webpublicering och mail kräver ”ingen kvalitet alls”. > 5 mPixels egentligen motiverat bara om bilderna måste beskäras kraftigt eller återges mycket stort. > 5 mPixels egentligen motiverat bara om bilderna måste beskäras kraftigt eller återges mycket stort.

29 Kameradoktorn Ditt behov avgör Några grundkrav Optisk sökare Optisk sökare Om zoom, optisk och inte digital Om zoom, optisk och inte digital Uppladdningsbart batteri Uppladdningsbart batteri.. Det enda som håller.. Det enda som håller Minst ett rejält minneskort Minst ett rejält minneskort Erkänt, känt märke och inte ”för billig” Erkänt, känt märke och inte ”för billig” Lagom hög upplösning, varken för hög eller för låg. Lagom hög upplösning, varken för hög eller för låg.

30 Kameradoktorn Ditt behov avgör CCD-er tillverkas på skivor, delas ned i chip och sorteras efter kvalitet. CCD-er tillverkas på skivor, delas ned i chip och sorteras efter kvalitet. Kvaliteten avgör priset: jämn, hög kvalitet = högre ojämn och / eller låg= lägre pris Kvaliteten avgör priset: jämn, hög kvalitet = högre ojämn och / eller låg= lägre pris

31 Kameradoktorn Filformat JPEG + JPEG + Kortet rymmer många bilder. Kortet rymmer många bilder. Stor komprimering med rimlig kvalitetsförlust. Stor komprimering med rimlig kvalitetsförlust. Tekniken prioriterar fotografi. Tekniken prioriterar fotografi. Kompatibel med web och mail. Kompatibel med web och mail. JPEG - JPEG - Förstörande Förstörande Accelererande förstöring Accelererande förstöring

32 Kameradoktorn Filformat TIFF + TIFF + Absolut ingen kvalitetsförlust. Absolut ingen kvalitetsförlust. Kompatibelt utan specialprogram. Kompatibelt utan specialprogram. Förutsedd filstorlek Förutsedd filstorlek Färdig för användning Färdig för användning TIFF - TIFF - Utrymmeskrävande Utrymmeskrävande Konverterad till 8 bitar Konverterad till 8 bitar Processorkrävande Processorkrävande Ej kompatibel med web och mail utan konvertering Ej kompatibel med web och mail utan konvertering

33 Kameradoktorn Filformat RAW + RAW + Max bildinformation trots ”liten” fil. Max bildinformation trots ”liten” fil. Bildens karaktär kan beslutas vid editeringen. Bildens karaktär kan beslutas vid editeringen. Snabb hanering i kameran. Snabb hanering i kameran. Processorn i datorn för göra jobbet. Processorn i datorn för göra jobbet. RAW - RAW - Komplex, komplicerad hantering. Komplex, komplicerad hantering. Kräver specialprogram Kräver specialprogram Måste behandlas i dator före användning Måste behandlas i dator före användning Ej kompatibel med web, mail m.m. Ej kompatibel med web, mail m.m.

34 Kameradoktorn Slutkvaliteten avgörande Hög upplösning - många pixlar - är inte nödvändigtvis detsamma som hög slutkvalitet. Hög upplösning - många pixlar - är inte nödvändigtvis detsamma som hög slutkvalitet. Många digitala bilder ”sparas” sönder. Många digitala bilder ”sparas” sönder. Hög teknisk kvalitet - många pixlar - innebär ofta speciella lagringsbehov. Hög teknisk kvalitet - många pixlar - innebär ofta speciella lagringsbehov. Jämn kvalitet viktigt i synnerhet om bilden skall interpoleras. Jämn kvalitet viktigt i synnerhet om bilden skall interpoleras. God färgåtergivning är viktigare för bildkänslan än ett överskott av pixlar. God färgåtergivning är viktigare för bildkänslan än ett överskott av pixlar. Till skillnad från analog fotografi kostar det - lagringsutrymme och pengar - att vara förutseende. Till skillnad från analog fotografi kostar det - lagringsutrymme och pengar - att vara förutseende.

35 Kameradoktorn Bildbehandling - varför och hur? En del kameror har sin egen ”karaktär”. En del kameror har sin egen ”karaktär”. Bilderna måste ofta beskäras. Bilderna måste ofta beskäras. Spara i ”rätt” färgrymd. Spara i ”rätt” färgrymd. CMYK och olika RGB-rymder CMYK och olika RGB-rymder Spara jpeg bara en gång Spara jpeg bara en gång omkomprimering förstör omkomprimering förstör Utgå från originalet - varje gång. Utgå från originalet - varje gång.

36 Kameradoktorn Bildframställning Egen skrivare + Egen skrivare + Snabbt och tillgängligt. Snabbt och tillgängligt. Roligt och kreativt. Roligt och kreativt. Egen skrivare - Egen skrivare - Kostsamt. Kostsamt. Bläcket dyrbart. Bläcket dyrbart. Knepigt att få färgerna korrekta. Knepigt att få färgerna korrekta. Rörigt om arkivbeständighet. Rörigt om arkivbeständighet.

37 Kameradoktorn Bildframställning Fotolab + Fotolab + Fotografisk kvalitet och arkivbeständighet. Fotografisk kvalitet och arkivbeständighet. Billigt. Billigt. Lätt att lämna in via Internet, eller i butik Lätt att lämna in via Internet, eller i butik Lämna in kortet eller en CD Lämna in kortet eller en CD Skicka via mail eller web. Skicka via mail eller web. Fotolab - Fotolab - Leveranstid Leveranstid Post eller uthämtning Post eller uthämtning

38 Kameradoktorn Köpa Service Service Genomgång av funktioner, hjälp att välja rätt, besiktiga varan, känna och prova, omedelbar leverans, uppföljning o.s.v. Genomgång av funktioner, hjälp att välja rätt, besiktiga varan, känna och prova, omedelbar leverans, uppföljning o.s.v. Kvalitet Kvalitet Bra, pålitlig tillverkare. Tillförlitliga tillbehör och goda, kloka råd. Bra, pålitlig tillverkare. Tillförlitliga tillbehör och goda, kloka råd. Pris Pris Mycket produkt för lite pengar Mycket produkt för lite pengar


Ladda ner ppt "Kameradoktorn Kameradoktorn AB Håkan Mossberg. Kameradoktorn Ljus och färg “God made RGB... “God made RGB......man made CMYK”...man made CMYK” Bob Schaffel."

Liknande presentationer


Google-annonser