Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1 Ett Liv i Tro Underbara Bröder/Systrar!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1 Ett Liv i Tro Underbara Bröder/Systrar!."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 1 Ett Liv i Tro Underbara Bröder/Systrar!

2 Färgreferenser Svart = G:a Test. Blått = N:a Test.
Violett Fullbordade Test. = NY Uppenbarelse! Grönt Germensamt för G:A + N:a + F:e Test. Rött betonar satan(skt) eller fallen natur.

3 A. Syftet med Liv i Tro 1. Syfte
Syndafallet skedde på grund av bristande tro på Gud och Hans Ord. Återupprättelse sker genom Tro på Gud och Hans Ord. Återupprättelse sker genom Tro på Gud och Hans Ord. Nödvändigheten av Tro, ex Noa, Abraham-Isak-Jakob, Moses, Johannes Döparen, Jesus!

4 fallen natur ursprunglig natur fallna känslor rättfärdiga känslor
satans barn Guds barn fallen natur ursprunglig natur fallna känslor rättfärdiga känslor Det viktigaste I ett liv av tro är att återupprätta Guds Hjärta (Shimjung) I vårt eget inre. Guds Ord revolution av medvetande (begrepp) revolution i samvetet (personlighet) revolution i hjärta

5 Den bästa Vägen: Kärlekens 1 Kor 13:1-3
“Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.”

6 Det Fullbordade Testamentets Tidsålder är en tidsålder av rättfärdigande genom tjänande.
Tjänande innebär att leva ett liv centrerat på kärlek och hjärta till ens subjekt. Våra subjekt är Gud och Guds representanter Sanna Föräldrar. Vi borde leva ett liv centrerat på Guds och Sanna Föräldrars kärlek och hjärta.

7 2. Viktiga Punkter i återupprättelsen av Hjärtat
a. Motivation (1) Rätt: Guds-Centrerad Motivation överlåt dig till Gud själv-förnekelse och offer andlighet och hjärtats tillväxt (2) Fel: Själv-Centered Motivation insistera på egen fördel/vinst kan inte hålla ut I svårigheter faller kanske

8 b. Gottgörelsens liv Ett liv av gottgörelse
= ett liv i separation från satan och satans totala besegrande = liv i tro Hela vårt liv efter att tagit emot Principerna = ett liv av gottgörelse Fars ord: “Allt ni gör från det ögonblick ni går med i Unification Church till ögonblicket för er död, Kommer att tjäna som det material Gud dömer er efter.”

9 Att leva för ett Högre Syfte (för Andra)
- individuell familje samhälle nation värld kosmos - Andras bästa > eget bästa

10 (2) Att kunna behålla en Bestämd Motivation
ex., - faste-betingelser - Noas 120 år av byggande arken - Abrahams misslyckade symboliska offer - 3-dagars perioden då Abraham offrade Isak - Moses tre försök i Egypten

11 Att följa och Praktisera Fars (SunMyungMoons) Ord
Verkliga Gottgörelse betingelser görs genom att följa och utföra Fars Ord. Övriga betingelser är träning att återupprätta oss själva att kunna följa och utföra Fars Ord.

12 c. Hjärtliga Relationer med Gud och Människor
Givande och Tagande med Gud och Människor. Alla relationer skulle vara centrerade på Sann Kärlek och Shimjung. Matteus 22:36-40: “Mästare, vilket är det största budet i lagen. Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

13 Ge och glöm Älska och glöm Sann kärlek Fars ord: “Om du kommer ihåg vad du gav, så önskar du också något tillbaka. Försök att glömma vad du givit, redan när du ger det.” “Ge kärlek och glöm att du gav det.”

14 B. Formula Course för ett liv i Tro
Grunden för Återupprättelsens väg Fullbordandet av Skapelsens Syfte Messias satan Vägen att separera från satan

15 a. Åtta steg av Gottgörelse
(1) 8 Vertikala Nivåer Tjänars tjänare Tjänare Adopterad Son Styvson Sann Son Moder (eller man/hustru) Fader (eller fader/moder) God (2) 8 Horisontella Nivåer individuell familje klan stam nation värld kosmos Gud

16 b. Gottgörelsens steg (1) Fallets steg
1) Hjärtats Fall, bristen på Tro 2) Andligt Fall, Lucifer - Eva 3) Fysiskt Fall, Eva - Adam 4) Alla Tingens Fall, Skapelsens vånda

17 (2) Gottgörelsens steg (Omvändande av Fallet)
(Gottgörelse betingelser) 1) Gottgörelse av Alla Ting offra Alla Ting fundraising, tionde, etc. 2) Fysisk Gottgörelse Fysiskt offer fasta, cold showers, etc. 3) Andlig Gottgörelse Andligt offer ångerfull bön under tårar, bikta Din synd, studera/undervisa DP, etc. 4) Hjärtats Gottgörelse lev i sann kärlek baserat på Guds Hjärta

18 2. “Formula Course” 7-Års Vägen
“7,” skapelsens tal, förlorades genom SyndaFallet. Guds lidande 7,000 år kristnas lidande 700 år en kristens lidande 70 år (tag på dig mitt kors) Högre religioner betonar asketiskt liv. Unification Church: 70 års lidande vår 7 års väg

19 3~3.5år 3~3.5år Accepterar DP centrerat på fundraising centrerat på att vittna återupprätta Alla Ting (G.T. Tidsålder) fundraisa återupprätta Människor (N.T. Tidsålder) vittna återupprätta Hjärtat (F.T. Tidsålder) leva i sann kärlek

20 C. Problem 1. Att utöva kontroll a. Kontrollera den Fysiska Världen
kontrollera den fysiska och andliga världen a. Kontrollera den Fysiska Världen kontrollera genom Guds sanna kärlek kontrollera genom självcentrerade önskningar

21 (1) Pengar (offentliga)
återupprättade till Guds sida genom gottgörelse för Principiella syften utgifter för oprincipiella syften S O offer, Guds syfte nödvändig föda, kläder, omkostnader att leva S O

22 (2) Donationer av Pengar och Ting
Offra ovillkorligt och med tacksamhet. Tänk aldrig på att få ersättning eller fördelar tillbaka. Ge och Glöm att du givit!

23 (3) Rätt sätt att använda
Känn inget ägarskap; allting är ytterst Guds. Saker ges till dig för att uppfylla Guds Vilja. Vi är (som fallna) inte kvalificerade att äga utanför Guds Vilja. Kläd dig inte utifrån själviskt önskande; kläd dig för att visa Guds härlighet. Slösa inte.

24 (4) Att ha herravälde över Tid och Rymd
Slösa inte med Guds tid. Varje period I Guds plan är tidsbegränsad. Koncentrera dig och uppfyll Guds Vilja inom denna perioden. Fars ord: “Den person är stor som kan dominera sin tid. Tid kan ge dig allt, men den kan också ta allt från dig. Den som kan ha herravälde över tiden kan också kontrollera sitt liv.”

25 Kom inte för sent till möten.
Fars ord: “Om När ni är sena till en andakt, skulle ni känna sådan ånger att ni inte ens kan lyfta era huvuden.”

26 Vi borde ha en känsla av att leva tillsammans med Sanna Föräldrar; äta, sova, arbeta, känna glädje och sorg tillsammans med dem. Våra rum och hem skulle hållas rena, alltid beredda att ta emot Sanna Föräldrar.

27 b. Herravälde över Andliga Världen
1 Mosebok 1:28 “Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.” inklusive änglavärlden (1 Kor 6:3) Adam and Eve skulle haft herravälde över änglavärlden, men på grund av Syndafallet, har satan haft makten att kontrollera fallna människors liv.

28 (1) Besatta av Onda Andar
Vi borde förstå att de flesta andarna står på den satanska sidan och vill bli befriade genom människors liv på jorden. Jesus drev ut onda andar för 2000 år sedan! Vi kan skydda oss och utöva kontroll över dem genom Principerna.

29 (2) Stör Guds Plan/Arbete
Onda andar, förklädda till goda andar, försöker störa Guds Vilja. får hemligt förtroende någon ger speciell mission upprepar-Fallet, förräderi eller falsk kärlek 2 Kor 11: Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel.

30 (3) Herravälde över Andliga Världen
1) Genom en tydlig förståelse av Principerna 2) Genom att rapportera och fråga ens ledare. 3) Genom ödmjukhet, fridsamhet, tacksamhet

31 a. Återupprättelsen av Kain / Abel
T/F Gud och Jag (vertikalt) P/F Du och Jag (horisontellt) F/M Kain / Abel - att ta emot Messias fullborda de Tre Välsignelserna visa Tacksamhet - Guds plan att dela Kain och Abel - Kain and Abel behöver varandra

32 b. Utifrån Abels perspektiv
(1) Mission ansvarar 1) Yttre mission skyddar inspirerar

33 2) Inre mission separera dig från satan som central person för T/F naturligt vinna Kain (satan) återupprättelse av förstfödslorätten som central person för P/F

34 Fars ord: “Abels roll sattes upp för att Kain skall kunna frälsas. För att frälsa Kain, skall Abel ge honom all kärlek Abel fått från Gud, och dessutom Abels egen kärlek.” (Guds kärlek) God Satan (Guds kärlek 100) 100 120 Abel Kain 20 (Abels kärlek 20)

35 återupprätta förstfödslorätten
Referens: T/F + P/F Gud barn av God F/M T/F Herre över änglarna P/F separation från satan fallen person under satan besegra satan återupprätta förstfödslorätten

36 uppnå fullkomlighet genom DivinePrinciple (DP) (lär, tro, tillämpa)
separera från satan genom att komma in i smältugnen: - offra dig, förneka dig - Bikta dina synder - Ångerfylld bön under tårar - Gottgörelse T/F

37 Tag emot lidande (betala gottgörelse)
utan att ha begått någon synd. 2) Tag emot straff utan klagomål eller bitterhet Älska “fienden”. (Jesu egna ord) 4) Offra allt till “fienden”. P/F

38 (2) Attityd 1) Ödmjukhet 2) Ett föräldrahjärta i en tjänares skepnad.
3) Missbruka inte Abels position. 4) Abels vinnande av Kain måste ske naturligt (frivilligt) inte genom tvång. 5) Gå först igenom svårigheter, innan du ber andra göra det.

39 Övrigt: - uppriktigt böneliv - förstå Guds Ord bättre än andra; ha åtminstone ett ärligt uppsåt att noga lära Guds Ord. - exemplariskt liv som Välsignad Familj. - gott lederskap, osv.

40 c. Utifrån Abels perspektiv
(1) Övervinna känslan av mindre Kärlek 1 Mos. 4:6,7 Fars ord: “Varje människa skall kunna bemästra synden, uppträda lugnt och på naturligt sätt ha herravälde över satan, innan den personen är kvalificerad som en Himmelsk person.”

41 1) Stå i en föräldra position!
2) Jämför dig inte med andra! 3) Ansträng dig att utvecklas! 4) Förneka dig själv! Fars ord: “Jag existerar inte. Jag var redan förlorad på grund av min synd. Jag måste begrava ‘mitt jag.’ ” Lev med denna attityd.

42 (2) Gottgörelse villkor för att ta bort den Fallna Naturen
1) Älska Abel - Svårigheter: a) Olikheter i personlighet Jag borde förstå de personlighet som Gud älskar. Att se med Guds ögon. b) Omogen Abels (brister) Jag borde anstränga mig att kompensera för Abels brister, och aldrig anklaga från en självisk utgångspunkt.

43 - Jag borde dela min åsikt ödmjukt med Abel.
Olika åsikter - Jag borde dela min åsikt ödmjukt med Abel. Jag borde ge min åsikt ovillkorligt. acceptera och följa Abels slutliga val. - Lydnad och tro accepteras av Gud. Även om jag får bra resultat genom att inte följa min Abels beslut, så kan min attityd inte accepteras av Gud och resultaten förloras lätt av misstag.

44 Offra allt genom Abel Utveckla ett hjärligt sätt att rapportera. Tag emot Guds kärlek genom Abel.

45 Överlåt dig åt Abel Träna att följa, vara ärlig, vara saktmodig/mild. Sprid godhet Klaga inte. Praktisera Guds Vilja centrerat på Abel.

46 d. Övrigt Finn Din tros Abel, Ditt hjärtas Abel. Fars ord:
“Bästa sättet att bli av med fallen natur, är att tjäna miljoner människor som Abel.” “Det är naturligt att lyda en överordnad/eller äldre, men du måste klara av att lyda och känna skam även inför ett barns vilja.”

47 2) Att uppfylla mitt eget ansvar är Min första prioritet.
Kräv inte att Kain skall uppfylla sitt ansvar, och kräv inte att Abel måste uppfylla sitt ansvar. Abel skulle aldrig arrogant ge order till Kain. Kain skulle aldrig självcentrerat döma Abel.

48 Relationer skulle aldrig vara som mellan herre-slav
Relationer skulle aldrig vara som mellan herre-slav. Utan baserade på hjärta och ömsesidig kärlek. Den person som verkar ha mer fallen natur än mig, är den bästa att ta bort min fallna natur. 5) Förhindra Abel att upprepa - Fallet, förräderi och/eller falsk kärlek.

49 3. Adam / Eva Återupprättelsen av Adam / Eva Kärlek
Gud är Kärlekens källa. Guds kärlek är Sann Kärlek, kärlek att leva för andra. Kärlekens mål är att skapa de 4 positionernas grundval 4PG, centrerat på Gud = Uppfyllandet av Skapelsens Syfte!

50 1) Endast relationen Välsignad Man och Hustru är en relation baserad på Yang
(positivitet) och Eum (negativitet). Övriga relationen är som mellan SungSang (design) och HyungSang (form).

51 Kärleksrelationer mellan bröder/systrar är absolut förbjudna.
Äktenskaplig kärlek utanför Välsignade Par är inte baserad på sann kärlek utan mord evig andlig död. Den största synden är äktenskapsbrott och otukt. ex., G.T. Tidsålder --- straffas med omdelbar stening ingen förlåtelse.

52 Kontrollera innehållet i kärleken.
Även om jag känner horisontell kärlek från bröder/systrar av motsatt kön, om det kommer från längtan efter Himmelsk Kärlek, så kommer det från God. De som hanterar denna kärlek på ett själviskt sätt blir Himölens förrädare och fruktansvärda kärlekens tjuvar.

53 c. För att förhindra och lösa fallna relationen Adam / Eva
(1) Glöm och rena alla dina gamla Adam / Eve relationer fram tills nu. 1) Ångra med tårar inför Gud ochg Sanna Föräldrar. 2) Bekänn och rådgör med din Abel eller Äldre. 3) Glöm alla känslor från gamla relationer. 4) Besluta att aldrig upprepa fallna relationer.

54 Knip av felaktiga Känslor redan innan de knoppar.
Principerna är svärdet som separerar oss från satan. Om jag har andra känslor än broder-syster, så måste jag omedelbart angripa känslorna, centrearat på DP för att ta bort oprincipiellaI känslor. Bed desperat , "Gå bort ifrån mig, satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."

55 Undvik frestelser 1) Pornografiska filmer, tidskrifter, video, etc. frestar mig till falsk fallen kärlek. Ha aldrig något med desssa att göra. 2) Undvik oetiska plateser, barer, disco osv.. 3) Undvik att hamna i ensamma situationer med motsatta könet!

56 Besök inte ensam någon av motsatta könet.
Tänk på både tid och plats för möten med ensamma människor. Om jag saknar själförtroende att kunna hantera oprincipiella känslor,så ha inget givande-tagande med den person du har problem med – titta inte, lyssna inte, tala inte l eller ens tänk på personen. 7) Om det blir nödvändigt, be din Abel att få en ny mission och plats.

57 Var Himmelsk både i ditt Inre och Yttre uppträdande
Var Himmelsk både i ditt Inre och Yttre uppträdande. Jesus:“Var fullkomlig som er Fader” Rör aldrig någon av andra könet. 2) Stimulera inte sexuella begär genom onani, pornografi osv. 3) Träna att inte drömma sexuella fantasier. 4) All homosexualitet är oprincipiell och ej tillåten. Ha gott uppträdande och en ren attityd 6) Blanda helst inte tvätt mellan könen. 7) Inga droger, rökning, alkohol …

58 Separera från satan och visa daglig ånger!
Studera. tro på, och lev Principerna; upphöj dom Heliga Orden till Ditt dagliga Liv! Älska Gud och Sanna Föräldrar mer än allt annat. Upprätthåll himmelsk värdighet som Guds Son eller Dotter. Rapportera och rådgör med en bra Abel, med ditt uppriktigta hjärta! Känn fiendskap med satan. Hata synden – Älska Syndaren! Sätt upp Gottgörelse betingelser! Ha Tårfyllda böner av Äkta Ånger!

59 (6) Förstå och känn Fallets fruktansvärda Känslor!
1) Guds brustna Hjärta, förräderiet av Jesus och Sanna Föräldrar Om jag faller efter Välsignelsen, så blir jag värre än satan. Mina avkomma kommer att förstöra min grav. 2) Allt måste bekännas före Välsignelsen. Slut


Ladda ner ppt "Kapitel 1 Ett Liv i Tro Underbara Bröder/Systrar!."

Liknande presentationer


Google-annonser