Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2012 IBM Corporation1 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - EN ANALYS AV KOSTNADER FÖR FORDONSKOMPONENTER I KINA, RYSSLAND OCH RUMÄNIEN Göteborg 2013-04-24 MER FÖR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2012 IBM Corporation1 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - EN ANALYS AV KOSTNADER FÖR FORDONSKOMPONENTER I KINA, RYSSLAND OCH RUMÄNIEN Göteborg 2013-04-24 MER FÖR."— Presentationens avskrift:

1 © 2012 IBM Corporation1 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - EN ANALYS AV KOSTNADER FÖR FORDONSKOMPONENTER I KINA, RYSSLAND OCH RUMÄNIEN Göteborg 2013-04-24 MER FÖR MINDRE - KVALITETSKOSTNADER I KINA

2 © 2012 IBM Corporation2 INNEHÅLL 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat – Generella – Per komponent – Per land – Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre

3 © 2012 IBM Corporation3 IBM  Vad gör ett IT-bolag inom produktion?

4 © 2012 IBM Corporation4 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - EN ANALYS AV KOSTNADER FÖR FORDONSKOMPONENTER I KINA, RYSSLAND OCH RUMÄNIEN 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Göteborg 2013-04-24

5 © 2012 IBM Corporation5 INNEHÅLL 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat – Generella – Per komponent – Per land – Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre

6 © 2012 IBM Corporation6 BAKGRUND 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - Den här komponenten kan jag köpa för halva ditt materialpris i Kina - Vi kan alltid sourca din komponent från Östeuropa, där är det mycket billigare - Om lönerna är en femtedel blir väl priset en femtedel?

7 © 2012 IBM Corporation7 PROJEKTET HADE TRE HUVUDSYFTEN 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Information och kunskap om internationella kostnadsnivåer för fordonskomponenter Information som kan bistå vid strategiska beslut gällande internationalisering Bemöta en del rykten och åsikter som finns i branschen om olika globala prisnivåer

8 © 2012 IBM Corporation8 INNEHÅLL 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat – Generella – Per komponent – Per land – Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre

9 © 2012 IBM Corporation9 INFÖR PROJEKTETS START VALDES METODIK, KOMPONENTER OCH LÄNDER 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Metodik: – Riktiga komponenter – SAMMA kvalitet – Fera länder parallellt Komponenter: – Fem komponenter valdes ut, alla med olika material och tillverkningsmetoder Plast, Bockat rör, Svarvad axel, Elektronik, Kablage – Sekretess gällande slutkund och tillverkare Länder: – Kina – Ryssland – Rumänien

10 © 2012 IBM Corporation10 FEM KOMPONENTER FRÅN LIKA MÅNGA TILLVERKARE VALDES UT 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Komponent Shaft Bearbetad rundstång i seghärdat stål. Används inom tung fordonsindustrin. Höga krav på ytor och renlighet. Material: Seghärdat material Gods:Rundstång Vikt:0,66 kg Årsvolym:ca 70 000/år Övriga egenskaper: Komponenten härdas och slipas efter bearbetningen Packas i pall och pallkrage med höga renlighetskrav Komponent Kabel Kablage som levereras till personbilsindustrin. 30-tal ingående komponenter i produkten. Stor del manuellt arbete. Material: Kabel, kontakter, skumplast, slang Volym:ca 80 000/år Övriga egenskaper: Hög andel manuellt arbete Specifika krav på ingående komponenter Packas i påse och levereras i pall Komponent Pipe Bockat metallrör för användning i tunga fordon består av ett rör samt en fastsvetsad platta. Material: EN 10305-3, EN10025-2 Största mått:ca 630 mm Gods:Ø25 x 1,5mm Volym:ca 50 000/år Ytbehandling:ED-lack Övriga egenskaper: Packas i pall och pallkrage med mellanläggskivor Provtrycks vi d 1 Bar Komponent Elektronik Elektronikkort med ett 20-tal elektroniska komponenter samt fastlödd kabel. Används inom tunga fordon. Material: PCB-kort, ca 20 komponenter + kabel Volym:ca 20 000/år Övriga egenskaper: ESD-krav vid tillverkning Krav på skanning av kretskortet Komponenten packas enskilt i ESD-påse Komponent plast Användning i personbilar och tillverkas genom injektionssprutning. Material: Glasfiberförstärkt polypropulenplast Största mått:550 mm Godstjocklek:1,5-3,2 mm Verktyg:1+1 Kavitet Maskinkrav: 400 tons låskraft Vikt: 0,295 kg Volym: ca 100 000/år Övriga egenskaper: Ej synlig detalj Packas i pall och pallkrage med mellanläggskivor Verktygskostnader ej med i kalkylen Ingen bild tillgänglig Christian Meding Claes Fredriksson

11 © 2012 IBM Corporation11 PROJEKTET GENOMFÖRDES I FYRA FASER 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Kostnadsnedbrytning av komponenterna I Sverige Kostnadsnedbrytning av komponenterna I Sverige Analyser och Intervjuer i Kina Analyser och Intervjuer i Kina Information till Exportrådets kontor Analyser och Intervjuer i Rumänien Analyser och Intervjuer i Rumänien Analyser och Intervjuer i Ryssland Analyser och Intervjuer i Ryssland Sammaställning av data Rapporter Ftg. 1 FKG Ftg. 2 Ftg. 3 Ftg. 4 Ftg. 5 Val av komponenter Analyser i Sverige Förfrågningar och intervjuer på lokala marknader Analys och sammanställning

12 © 2012 IBM Corporation12 KOSTNADSNEDBRYTNINGAR GJORDES PÅ KOMPONENTERNA I SVERIGE 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Kostnader för komponenterna bröts ned enligt en framtagen mall som gällde för samtliga komponenter. Fokus på fem huvudkostnader: 1.Materialkostnader 1.1Direkt material 1.2Indirekt material 2.Förädlingskostnader 2.1Lönekostnader 2.2Maskinkostnader 2.3Lokalkostnader 2.4Övriga kostnader 3.Logistikkostnader 3.1Transporter 3.2Lager- och kapitalkostnader 4.OH-kostnader 5.Vinst Σ Totalkostnad

13 © 2012 IBM Corporation13 ÖVER 40 UTLÄNDSKA LEVERANTÖRER MEDVERKADE 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Sammataget gjordes anlayser på svar från 36 leverantörer i de tre länderna, enligt fördelning nedan: Lättas att få nedbruten kostnadsinformation var det i Rumänien, svårast i Kina Komponent/LandRysslandKinaRumänienTotalt Plast23510 Pipe1236 Shaft2215 Elektronik4239 Kabel1236 Summa10111536 Det stora antalet leverantörer inblandade gör studien unik

14 © 2012 IBM Corporation14 FEM HUVUDKOSTNADSGRUPPER 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Kostnaderna har indexerats för respektive komponent och byggs upp enligt bild nedan: Vinst OH-kostnad Logistikkostnad Förädlingskostnad Materialkostnad Indexerad skala Komponentkostnad

15 © 2012 IBM Corporation15 INNEHÅLL 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat – Generella – Per komponent – Per land – Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre

16 © 2012 IBM Corporation16 GENERELLA RESULTAT 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Generella slutsatser: Absolut inte alltid billigare att köpa komponenter från alla så kallade lågkostnadsländer, Möjligheter att arbeta med inköp eller att lägga ut produktion för vissa komponenter Hög automatiseringsgrad och användning av högeffektiva maskiner ger mycket god internationell konkurrenskraft.

17 © 2012 IBM Corporation17 INNEHÅLL 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat – Generella – Per komponent – Per land – Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre

18 © 2012 IBM Corporation18 RESULTAT PLAST 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Slutsatser: – Den bästa konkurrensfaktorn för denna typ av produkt tycks vara att produktionen ligger i närheten av slutkunden och att logistikkostnaderna därmed kan hållas låga.

19 © 2012 IBM Corporation19 RESULTAT PIPE 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Slutsatser: – Konkurrenskraftig på lokal nivå. Att transportera denna typ av komponent är i dagsläget inte lönsamt. – Likväl som import av denna typ av komponent inte är konkurrenskraftig idag på grund av logistikkostnaderna, är exporten begränsad av samma skäl. – Kinesiskt material som togs hem inom ramen för studien uppfyllde ej de krav som ställts.

20 © 2012 IBM Corporation20 RESULTAT SHAFT 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Slutsatser: – Produktion i Sverige står sig mycket väl. Hög automatiseringsgrad bidrar kraftigt till en god konkurrenskraft som ger goda förutsättningar för export inom Europa av denna typ av produkter. – Den låga kostnaden i Kina är relaterad till de låga lönekostnaderna, dock var kvalitet låg. – Det material som användes i Kina uppfyller, enligt de enklare tester som gjorts, kraven.

21 © 2012 IBM Corporation21 RESULTAT ELEKTRONIK 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Slutsatser: – Konkurrensen vad avser tillverkning av denna typ av komponent är mycket hård från både Kina och Rumänien. Dock finns inom denna typ av komponenter ett kundbehov av lokal produktutveckling som ger konkurrensfördelar, detta återspeglas dock ej i denna rapport. – En slutsats att dra är att möjligheter finns för ökad export av denna typ av komponenter till den Ryska marknaden

22 © 2012 IBM Corporation22 RESULTAT KABLAGE 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Slutsatser: – Totalkostnaden styrs till mycket hög grad av lönekostnaden. – Kombinationen av högt manuellt arbete samt låga logistikkostnader gör komponenten idealisk för att outsourca till lågkostnadsländer. – Ett fåtal, men möjligen för komponenten kritiska processer, har i denna jämförelse tagits bort.

23 © 2012 IBM Corporation23 INNEHÅLL 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat – Generella – Per komponent – Per land – Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre

24 © 2012 IBM Corporation24 RESULTAT KINA 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Tre av fem komponenter har lägre totalkostnad med produktion i Kina Logistikkostnaderna är det som i stor utsträckning avgör vad som är konkurrenskraftigt att producera i Kina "Lokala" material ger upphov till mycket diskussioner och missförstånd

25 © 2012 IBM Corporation25 RESULTAT RYSSLAND 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Högt automatiserade produkter tillverkas mot stora kostnader i Ryssland Kostnader för elektronikkomponenten är mycket höga pga av ingående material De höga kostnadsnivåerna i Ryssland skapar naturligtvis exportmöjligheter för företag i Ryssland

26 © 2012 IBM Corporation26 RESULTAT RUMÄNIEN 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Kostandsnivåerna vad avser tillverkning är låga i Rumänien De höga kostnaderna för shaft är relaterade till en hög materialkostnad där tillverkaren i detta fall var tvungen att importera material från Sverige för att leva upp till kraven som ställdes på materialet Även om logistikkostnaderna är höga till Sverige bör betänkas att Rumänien ligger nära stora delar av den Centraleuropeiska fordonstillverkningen och ur ett konkurrensperspektiv är detta naturligtvis en fördel för rumänska tillverkare (eller andra tillverkare lokaliserade i Rumänien).

27 © 2012 IBM Corporation27 INNEHÅLL 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat – Generella – Per komponent – Per land – Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre

28 © 2012 IBM Corporation28 RESULTAT MATERIAL 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Jämförelser med materialkostnader i Sverige RysslandKinaRumänien MaterialSamma material Lokalt material Samma material Lokalt material Samma material Lokalt material Plast±0 5-10% billigare ±05-10% billigare Konstruktionsstål40% dyrare---±040-60% billigare ---20-30% billigare Seghärdat stål10-15% dyrare25% billigare10-15% dyrare 30% billigare60% dyrare--- Elektronikkomponenter80% dyrare---20% billigare 30% dyrare25% billigare Kablage±0 Material har gett upphov till många diskussioner gällande pris, kvalitet, ursprung, kontroller etc. Två material togs hem från Kina, ett visade sig uppfylla kraven. Lokala material är oftast det som offereras i första hand, om inte det inte speciellt påtalas annat. Baserat på erfarenhet är materialkontroller viktiga att genomföra inte bara initialt utan även kontinuerligt under komponentens livslängd

29 © 2012 IBM Corporation29 RESULTAT TILLVERKNINGSKOSTNADER 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Tillverkningskostnaderna är generellt sett lägre för samtliga komponenter i samtliga länder Tendensen är att desto mer avancerad maskinpark som används i Sverige desto mindre är skillnaden i tillverkningskostnad, vilket tyder på att hög grad av automatisering är ett starkt internationellt konkurrensmedel för svenska leverantörer. Lönekostnader Maskin- och lokalkostnader Kvalitetskostnader + Affärsomkostnader Tillverkningskostnader

30 © 2012 IBM Corporation30 RESULTAT LOGISTIK 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Volymiösa komponenter som plast- och pipekomponenten har mycket höga relativa transportkostnader, transportkostnaderna kommer i detta fall att stå för ca hälften av den totala kostnaden för komponenten. I fallen med shaft-, elektronik- och kablagekomponenterna är de relativa kostnaderna för logistik ca 5-15% av den totala komponentkostnaden

31 © 2012 IBM Corporation31 FRAMTIDSASPEKTER 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Kostnadsutveckling i respektive land: Även om lönerna stiger kraftig så kommer det att finnas låglönekostnadsproduktion i närområdet de kommande 15 åren KinaRysslandRumänien 10-15%15-20%10-15%

32 © 2012 IBM Corporation32 INNEHÅLL 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat – Generella – Per komponent – Per land – Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre

33 © 2012 IBM Corporation33 SLUTSATSER 1(3) - INFORMATION OCH KUNSKAP OM INTERNATIONELLA PRISNIVÅER FÖR FORDONSKOMPONENTER 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? De tre viktigaste områdena är: Logistikkostnader – Värde i relation till vikt/volym för att bedöma om det blir lönsamt att skeppa komponenten Kunskap och förståelse för material som används då lokalt material finns som alternativ – Initala och kontinuerliga kontroller – Risk att offerera för avancerade material utomlands Andelen maskinellt kontra manuellt arbete – Ej alltid billigare att ersätta automatiserat arbete med manuellt – Hög automatisering => hög konkurrenskraft

34 © 2012 IBM Corporation34 SLUTSATSER 2(3) 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Det finns potential både för exportframgångar men också för att bli bättre på att köpa in rätt komponent från rätt land Istället för att leta efter "Low Cost Countries" leta efter "Best Cost Countries" Oavsett export, import eller outsourcing så är ökad internationalisering det enda alternativet, det är troligtvis inte i Skandinavien som framtidens stora marknader finns.

35 © 2012 IBM Corporation35 SLUTSATSER 3(3) 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - Den här komponenten kan jag köpa för halva ditt materialpris i Kina - Vi kan alltid sourca din komponent från Östeuropa, där är det mycket billigare - Om lönerna är en femtedel blir väl priset en femtedel?

36 © 2012 IBM Corporation36 INTE ALLTID LÄTT ATT BEDÖMA LEVERANTÖRERNAS KUNSKAP OCH KVALITET 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Innanför detta ruffiga skal utanför Moskva ligger den modernaste elektronikfabrik jag sett!

37 © 2012 IBM Corporation37 PLASTDETALJSTILLVERKNING I KINA 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

38 © 2012 IBM Corporation38 INNEHÅLL 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Introduktion Bakgrund och Syften Metodik Resultat – Generella – Per komponent – Per land – Per kostnadsdrivare Slutsatser Mer för mindre

39 © 2012 IBM Corporation39 Göteborg 2013-04-24 MER FÖR MINDRE - KVALITETSKOSTNADER I KINA

40 © 2012 IBM Corporation40 AGENDA 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances Summary

41 © 2012 IBM Corporation41 THIS STUDY IS BASED ON REALISTIC PURCHASING BEHAVIOR AND SCENARIOS 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL 7 A particular Swedish company is purchasing a certain auto component from China The Chinese suppliers are qualified suppliers that can meet the Swedish quality requirement Quality control will be conducted, given the Swedish quality standard Players Business agreement has been signed by both the Swedish buyer and the Chinese supplier The Chinese supplier is well informed of all the technical information, and samples demonstrate that the quality is acceptable Swedish buyer’s local employee in China Local third party quality control firm in China Swedish buyer’s employee in Sweden Chinese suppliers Situations Conditions Story

42 © 2012 IBM Corporation42 4 DIFFERENT TYPES OF PRODUCTS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY USED FOR THE ANALYSIS 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL 13 A: Cable harness Cable harness for electric control in a vehicle B: Tube C: PCBA unit Steel tube DescriptionProduct D: Metal component PCBA unit and wiring in a vehicle Metal component in the transmission system of a vehicle

43 © 2012 IBM Corporation43 DEFINITIONS OF THE 5 QUALITY DIMENSIONS 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL 12 Material Raw material used in production fulfills the requirements and specifications agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier Tolerance Packaging End-product’s dimensions, size and form fulfill the requirements and specifications agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier Ensuring that …Quality Dimension Function Delivery Packaging protects the end-product to the necessary extent as specified and agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier End-products are produced and delivered to Sweden according to the timeline specified and agreed between Swedish buyer and Chinese supplier End-product fulfills the functional requirements and specifications agreed between the Swedish buyer and Chinese supplier

44 © 2012 IBM Corporation44 AGENDA 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances Summary

45 © 2012 IBM Corporation45 ADDITIONAL QUALITY CONTROL COST CONCERNS HANDLING OF NORMAL AND POTENTIALLY ABNORMAL SITUATIONS SWEDISH TRADE COUNCIL Before productionDuring production After production (before shipment) Continuous phone call communications and progress monitoring Additional quality control Abnormality handling Factory audit / product inspections 10 Maximum 3 factory visits during the quality control processes are needed Remarks Before production: Incoming material inspection / production preparation During production: Inspection during production (optional) After production: Final inspection (before shipment) 2014-06-30

46 © 2012 IBM Corporation46 DESCRIPTION OF THE 4 STAGES IN THE WHOLE PRODUCTION PROCESS 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL 13 Before production The raw material for production is ready in the supplier’s warehouse During production After production The products are being manufactured, but not finalized yet DescriptionStage Continuous communication The products are produced and packaged, ready for shipment Continuous communication with the suppliers during the whole process

47 © 2012 IBM Corporation47 THERE ARE 3 MAIN SCENARIOS FOR SWEDISH COMPANIES TO PERFORM ADDITIONAL QUALITY CONTROL IN CHINA 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL 14 Employee in China Scenario A local-based person was employed by the Swedish company Quality control is part of the local employee’s daily duties Local third party quality control company in China Employee in Sweden Local third party quality control company located close to the supplier Quality inspection will be conducted once received instructions from the Swedish company A Sweden-based person employed by the Swedish company Travelling to China to conduct on-site quality control when necessary Descriptions

48 © 2012 IBM Corporation48 AGENDA 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances Summary

49 © 2012 IBM Corporation49 CABLE HARNESS IN NORMAL CASE 1 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL Cost (SEK) Remarks Employee in China Before Production Total Cost of QC per batch Scenario 3,400 Time used for during production inspection is 2 days, for before production is 1 day, and for after production is 1 day 20 hours of continuous communication is needed to keep track on the production status, and guarantee on time delivery by e- mail or phone call Purchase amount 80,000 pcs per year, 10,000 pcs per production batch, unit price 250 SEK, total cost of product 2,500,000 SEK/batch Key quality check points: use right brand of the electronic components, well functioning and on time delivery Quality control conducted during the whole production process 13,775 Employee in China 5,350 3,400 1,625 Case assumptions of cable harness - 0.6% of each production batch During Production After Production Continuous Communication 16 Material Toleranc e Packing FunctionDelivery Total QC cost 13,775 SEK / Value of each production batch 2,500,000 SEK = 0.6%

50 © 2012 IBM Corporation50 TUBE IN NORMAL CASE 2 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL Cost (SEK) Remarks N/A in this case Before Production Total Cost of QC per batch Scenario 0 Time needed for QC after shipment is 1 day 30 hours of continuous communication is used for checking material report, surface treatment, and on time delivery by e-mail or phone call Purchase amount 50,000 pcs per year, 10,000 pcs per production batch, unit price 50 SEK, total cost of product 500,000 SEK/batch Key quality check points: tolerance of the tube angles, correct coating and on time delivery Quality control conducted after production 12,850 Employee in Sweden Third party N/A in this case 0 3,550 9,300 Case assumptions of tube - 2.6% of each production batch During Production After Production Continuous Communication 17 Material Toleranc e PackingFunction Delivery Total QC cost 12,850 SEK / Value of each production batch 500,000 SEK = 2.6%

51 © 2012 IBM Corporation51 PCBA UNIT IN NORMAL CASE 3 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL Cost (SEK) Remarks Third Party Before Production Total Cost of QC per batch Scenario 3,550 Time needed for during production inspection is 3 days, for before production is 1 day, and for after production is 1 day Employee from Sweden is much expensive due to the cost of international flights and the high salary level 20 hours continuous communication is used to keep track on the production status, and guarantee on time delivery by e- mail or phone call Purchase amount: 20,000 pcs per year, 10,000 pcs per production batch, unit price 65 SEK, total cost of product 650,000 SEK/batch Key quality check points: correct mounting of qualified electronic components, well functioning, anti-static packing and on time delivery Quality control conducted during the whole process 32,440 Employee in Sweden Swedish Employee Third Party 3,550 19,140 6,200 Case assumptions of PCBA unit - 5% of each production batch During Production After Production Continuous Communication 18 Material Toleranc e PackingFunctionDelivery Total QC cost 32,440 SEK / Value of each production batch 650,000 SEK = 5%

52 © 2012 IBM Corporation52 METAL COMPONENT IN NORMAL CASE 4 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL Cost (SEK) Remarks N/A in this case Before Production Total Cost of QC per batch Scenario 0 Time needed for QC after shipment is 1 day 40 hours continuous communication is needed to check the material report, surface treatment, hardness test, tolerance, and guarantee on time delivery by e-mail or phone call Purchase amount: 70,000 pcs per year, 10,000 pcs per production batch, unit price 60 SEK, total cost of product 600,000 SEK/batch Key quality check points: correct steel type, tolerance within limit, oilless anticorrosive packing and on time delivery Quality control conducted before delivery 15,950 Employee in Sweden Third party N/A in this case 0 3,550 12,400 Case assumptions of metal component - 3% of each production batch During Production After Production Continuous Communication 19 Material Toleranc e Packing Function Delivery Total QC cost 15,950 SEK / Value of each production batch 600,000 SEK = 3%

53 © 2012 IBM Corporation53 IT WILL BE MORE COST EFFECTIVE TO HAVE A LOCAL EMPLOYEE WHEN CONDUCTING MORE THAN 10 TRIPS TO CHINA A YEAR 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL No. of QC trips Cost per year (KSEK) Employee from Sweden Local third party Local full time employee Local employee’s cost of QC Local employee is very attractive if you have more tasks assigned than only QC visits Remarks Local full time employee will generate a constant cost of 154,000 SEK per year Assume that when in China, cost of domestic travelling is the same, which is not included in the cost When more than 10 trips to China is needed per year, it is much more cost efficient to have own local employee QC by local employee is best one in terms of cost level

54 © 2012 IBM Corporation54 AGENDA 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances Summary

55 © 2012 IBM Corporation55 POSSIBLE EXTREME CIRCUMSTANCES, SOLUTIONS AND COSTS 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL High percentage of insufficient quality products in an order of PCBA unit Buyer has an urgent order upon metal component Extreme Condition Proposed Solution Cost Remarks 12 cubic meter, air freight is 85 USD per cubic meter, total cost is 13,000 SEK Buyer should immediately replace order on other supplier and use air transportation Buyer should build up a safety stock (50% of the regular production batch, 250,000 SEK) Whole container of tube has been lost Freight costs flight: > 400,000 SEK Warehousing: Approx. 100,000 SEK/year Safety stock will be kept for 6 months, and will be use twice a year Air freight will change from time to time Urgent order may not necessarily lead to price rise if the production of the supplier is not full Keep a safety stock will lead to cost of warehousing for storage Send urgent order and air fright from China 21 Price increase by 8%, cost is 24,000 SEK Air freight: 320,000 SEK Warehouse cost: 200,000SEK/year

56 © 2012 IBM Corporation56 AGENDA 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Pre conditions Handling quality Cases Extreme Circumstances Summary

57 © 2012 IBM Corporation57 ADDITIONAL QUALITY COST, CASES 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? 101 % 100 % 99 % 102 % 103 % 104 % 105 % 0 % 1 % 98 % Cable harness TubePCBA unit Metal component Component cost incl. logistics Material testing cost Quality control cost Additional QC cost in relation to component cost

58 © 2012 IBM Corporation58 2014-06-30SWEDISH TRADE COUNCIL58 110 % 100 % 90 % 120 % 130 % 140 % 150 % 0 % 10 % 80 % Container lost; Tube Quality faults; PCBA Urgent order; Metal component Component cost incl. logistics Hours spent Safety stock 160 % Air freight Urgent order cost Additional QC cost in relation to component cost ADDITIONAL QUALITY COSTS, EXTREME CONDITIONS

59 © 2012 IBM Corporation59 PRO ACTIVITY IS THE KEY TO PROFITABLE QUALITY CONTROL 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Cost for proactive measuresCost for reactive measures

60 © 2012 IBM Corporation60 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Tack för er tid! /Karl Hedberg

61 © 2012 IBM Corporation61 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? Frågor?

62 © 2012 IBM Corporation62 ALLA RESULTAT 2014-06-30 DYRT ATT KÖPA BILLIGT?

63 © 2012 IBM Corporation63 EXECUTIVE SUMMARY (1/2) 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL Cost of quality is “generally” 1-5% of the value of each production batch Cost of quality largely depends on the volume of each production batch, the bigger the volume, the lower the quality control (QC) cost QC by employee in Sweden is the most expensive and time consuming one, as international flights is involved, and higher salary level in Sweden QC by employee in China is the most cost effective, because the QC cost is the lowest in the 3 methods When trips to China accumulates to more than 10 times a year, it is more economically beneficial to have an local employee Start-up and logistic handling will generate cost as well, which is only briefly discussed, not included in the calculation Extreme circumstance handling will lead to cost of warehousing, price increase, air freight and capital, which can be 10-20% of each production batch 2

64 © 2012 IBM Corporation64 EXECUTIVE SUMMARY (2/2) 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL 3 Product QC conducted by Cable harness PCBA unit Metal component Local employee Third party + employee in Sweden Third party Tub e Third party % of cost of quality control 100 % Production Cost

65 © 2012 IBM Corporation65 START–UP COST OBSERVATIONS 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL 9 Time and effort are needed to locate a good supplier, as there might be difficulties to find reliable information about a manufacturer – You may not be able to find out reliable information of a supplier from the Internet – You will not know if the production capacity will meet your demand – You will not know if the supplier can provide consistent quality delivery – Misunderstandings may happen since the English level of the suppliers’ staff vary Travelling to China to meet and evaluate the suppliers you have found – Unless you visit and evaluate the factories, you will not find out if it is an agent or a manufacturer – In China it is essential to have a good social relationship with your suppliers Continuous communication with the supplier by e-mail and phone is essential – You will get a better understanding of the professionalism and quality level of the supplier Make sure you screen your manufacturers thoroughly and then establish a social relationship before starting up

66 © 2012 IBM Corporation66 ADDITIONAL LOGISTICS COST OBSERVATIONS 2014-06-30 SWEDISH TRADE COUNCIL 9 Larger inventory might be needed due to transport lead-times / variations Do your paper work right (e.g. custom documents, shipping documents) Make sure the supplier provide you with the right documents for customs clearance Freight cost will fluctuate from time to time, depending on economic condition, and import / export levels Normally, 4-6 weeks of transportation time is needed from China to Sweden, plus time for customs handling

67 © 2012 IBM Corporation67 THERE MAY BE SOME ADDITIONAL COSTS PAID BY BUYERS WHEN SOURCING FROM CHINA FOR A QUALITY DELIVERY SWEDISH TRADE COUNCIL Materials Production Quality control Materials Additional quality control Produc t Cost In house Q. C. Production Additional logistics Paid by buyers Legal agreement with supplier Start-up 8 Comments Additional costs occur in order to achieve comparable quality and logistics when buying in China This report will assess “Additional quality control cost”, and briefly discuss Start-up & Additional logistics costs Economic gain from sourcing in China 2014-06-30


Ladda ner ppt "© 2012 IBM Corporation1 DYRT ATT KÖPA BILLIGT? - EN ANALYS AV KOSTNADER FÖR FORDONSKOMPONENTER I KINA, RYSSLAND OCH RUMÄNIEN Göteborg 2013-04-24 MER FÖR."

Liknande presentationer


Google-annonser