Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 1 Sweden  Company (i.e. its predecessor) founded in 1869 → company history for over 140 years!  Competence.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 1 Sweden  Company (i.e. its predecessor) founded in 1869 → company history for over 140 years!  Competence."— Presentationens avskrift:

1 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 1 Sweden  Company (i.e. its predecessor) founded in 1869 → company history for over 140 years!  Competence in technical safety and technical solutions  Turnover 2011: 1.025 billion EUR  Employees 2011 (world-wide): 9982 (FTE) TÜV NORD: Facts and figures Pressurized equipment Cars Construction supervision Nuclear technology Bio- technology Aviation & space technology Pipe systems Steam boilers 1869 1900 2011 1950 1980 Welding Medical equipment IT-safety Occupational health Micro- electronics

2 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 2 Sweden TÜV NORD Nuclear 456 experts  Mechanical engineers  Electrical engineers  Physicists  Material engineers  IT technicans  Process engineers  Meteorologists  Chemists  Psychologists  Geologists  Biologists  Geographers  Physicians

3 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 3 Sweden International projects (excerpt) NPP Beznau (Switzerland) 2 nd party assessment (Private company) Olkiluoto 3 (Finland) Research reactor Halden (Norway) Page 3 International new build project Braka NPP Ringhals (Sweden) Company presentation - TÜV NORD Nuclear

4 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 4 Sweden Det under senare delen af 1800-talet alltmer framträdande behofvet af att genom lagstadganden skydda arbetare mot olycksfall under arbetet gaf upphof till inrättandet af yrkesinspektioner.

5 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 5 Sweden Kärnkraft i civil användning

6 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 6 Sweden Ångmaskin, eldad med uran

7 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 7 Sweden Barriärer för att skydda mot radioaktiva utsläpp

8 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 8 Sweden Kontrollordning - Kärnkraftsområdet  USA  NRC Nuclear Regulatory Commitee  ASME American Society of Mechanical Engineers (1880)  ASME, N-stamp, Authorized Inspector…  ”I hereby…to the best of my knowledge and belief…”

9 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 9 Sweden Kontrollordning - Kärnkraftsområdet  Europa Council Directive 2009/71/EURATOM of 25 June 2009 (framework for the nuclear safety of nuclear installations)  ”The prime responsibility for the safety of nuclear installations rests with the license holder”  ”Member States shall establish and maintain a competent regulatory body within the field of nuclear safety”  In the area of systems, structures, and components and in particular pressurized components, there is also a tradition in many countries to use independent inspection organizations (IO) and other conformity assessment bodies, to review, assess and supervise different activities.

10 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 10 Sweden Kontrollordning – Sverige (mekanisk utrustning) SSM Regulation SSMFS 2008:13 Licensee TBM/KBM/PBM… Inspection Body Technical Instructions QM SWEDAC Accreditation

11 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 11 Sweden Manufacturing- and Installation inspection  Design criteria  Load basis  Strength analysis  Design/ Material  P & I diagram  Inspections, manufacturing.  Operating test In-service inspection • Damage tolerance analysis •Inspection programme (incl. RBI) •Function tests •Inspections •Operating tests •Damage analysis Föreskrift för mekaniska anordningar

12 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 12 Sweden SSMFS 2008:13: ”För konstruktion och tillverkning av sådana tryckbärande anordningar…som inte kan orsaka utsläpp av radioaktiva ämnen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter…” Referenser till AV

13 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 13 Sweden Vad innebär det 3, Konstruktion och tillverkning  AFS 1999:4  9§ Tryckbärande anordningar och aggregat skall förutsättas uppfylla kraven om de har CE-märkning och åtföljs av försäkran om överensstämmelse Tryckbärande anordningar och aggregat som konstruerats och tillverkats enligt en harmoniserad standard skall förutsättas uppfylla de relevanta grundläggande säkerhetskraven  Tekniska krav Kategori I-IV  Harmoniserade produktstandarder  Anpassat svenskt / annat nationellt regelverk  Annat sätt som uppfyller väsentliga säkerhetskrav  Guidelines styr och leder Uppfyll Bilaga 1, CE-märk, förse med Försäkran om överensstämmelse & Bruksanvisning Kategori – Tryckbärande anordningar eller aggregat skall konstrueras och tillverkas enligt god teknisk praxis i något land inom EES och skall åtföljas av de instruktioner som behövs för användningen. De skall vara märkta på ett sätt som gör det möjligt att identifiera tillverkaren Uppfyll god teknisk praxis, märk & förse med instruktioner. Ska inte CE-märkas

14 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 14 Sweden  Skall ej CE-märkas  Tillverkas enligt god teknisk praxis i något land inom EES  Märkt med tillverkarens namn eller dennes ombud  Tillräckliga instruktioner för användning Tryckkärlsdirektivet - 8:e paragrafen

15 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 15 Sweden

16 TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 16 Sweden Överensstämmelse med grundläggande krav Försäkran om överensstämmelse Bruksanvisning  Innan den släpps ut på marknaden,  Innan den avlämnas för att tas i bruk eller  Innan den tas i drift


Ladda ner ppt "TÜV NORD Sweden AB Date: 12.11.2010 Folie: 1 Sweden  Company (i.e. its predecessor) founded in 1869 → company history for over 140 years!  Competence."

Liknande presentationer


Google-annonser