Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TÜV NORD: Facts and figures

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TÜV NORD: Facts and figures"— Presentationens avskrift:

1 TÜV NORD: Facts and figures
Company (i.e. its predecessor) founded in → company history for over 140 years! Competence in technical safety and technical solutions Turnover 2011: billion EUR Employees 2011 (world-wide): 9982 (FTE) Pressurized equipment Cars Construction supervision Nuclear technology Bio- technology Aviation & space Pipe systems Steam boilers 1869 1900 2011 1950 1980 Welding Medical equipment IT-safety Occupational health Micro- electronics

2 TÜV NORD Nuclear 456 experts
 Mechanical engineers  Electrical engineers  Physicists  Material engineers  IT technicans  Process engineers  Meteorologists  Chemists  Psychologists  Geologists  Biologists  Geographers  Physicians

3 International projects (excerpt)
Olkiluoto 3 (Finland) NPP Beznau (Switzerland) NPP Ringhals (Sweden) Research reactor Halden (Norway) 2nd party assessment (Private company) International new build project Braka Company presentation - TÜV NORD Nuclear

4 Det under senare delen af 1800-talet alltmer framträdande behofvet af att genom lagstadganden skydda arbetare mot olycksfall under arbetet gaf upphof till inrättandet af yrkesinspektioner.

5 Kärnkraft i civil användning

6 Ångmaskin, eldad med uran

7 Barriärer för att skydda
mot radioaktiva utsläpp

8 Kontrollordning - Kärnkraftsområdet
USA NRC Nuclear Regulatory Commitee ASME American Society of Mechanical Engineers (1880) ASME, N-stamp, Authorized Inspector… ”I hereby…to the best of my knowledge and belief…”

9 Kontrollordning - Kärnkraftsområdet
Europa Council Directive 2009/71/EURATOM of 25 June 2009 (framework for the nuclear safety of nuclear installations) ”The prime responsibility for the safety of nuclear installations rests with the license holder” ”Member States shall establish and maintain a competent regulatory body within the field of nuclear safety” In the area of systems, structures, and components and in particular pressurized components, there is also a tradition in many countries to use independent inspection organizations (IO) and other conformity assessment bodies, to review, assess and supervise different activities.

10 Kontrollordning – Sverige (mekanisk utrustning)
SSM Regulation SSMFS 2008:13 Licensee TBM/KBM/PBM… Inspection Body Technical Instructions QM SWEDAC Accreditation

11 Föreskrift för mekaniska anordningar
Manufacturing- and Installation inspection Design criteria Load basis Strength analysis Design/ Material P & I diagram Inspections, manufacturing. Operating test In-service inspection Damage tolerance analysis Inspection programme (incl. RBI) Function tests Inspections Operating tests Damage analysis

12 SSMFS 2008:13: ”För konstruktion och tillverkning av sådana tryckbärande anordningar…som inte kan orsaka utsläpp av radioaktiva ämnen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter…” Referenser till AV

13 Vad innebär det 3, Konstruktion och tillverkning
AFS 1999:4 9§ Tryckbärande anordningar och aggregat skall förutsättas uppfylla kraven om de har CE-märkning och åtföljs av försäkran om överensstämmelse Tryckbärande anordningar och aggregat som konstruerats och tillverkats enligt en harmoniserad standard skall förutsättas uppfylla de relevanta grundläggande säkerhetskraven Tekniska krav Kategori I-IV Harmoniserade produktstandarder Anpassat svenskt / annat nationellt regelverk Annat sätt som uppfyller väsentliga säkerhetskrav Guidelines styr och leder Uppfyll Bilaga 1, CE-märk, förse med Försäkran om överensstämmelse & Bruksanvisning Kategori – Tryckbärande anordningar eller aggregat skall konstrueras och tillverkas enligt god teknisk praxis i något land inom EES och skall åtföljas av de instruktioner som behövs för användningen. De skall vara märkta på ett sätt som gör det möjligt att identifiera tillverkaren Uppfyll god teknisk praxis, märk & förse med instruktioner. Ska inte CE-märkas

14 Tryckkärlsdirektivet - 8:e paragrafen
Skall ej CE-märkas Tillverkas enligt god teknisk praxis i något land inom EES Märkt med tillverkarens namn eller dennes ombud Tillräckliga instruktioner för användning

15

16 Överensstämmelse med grundläggande krav
Försäkran om överensstämmelse Bruksanvisning Innan den släpps ut på marknaden, Innan den avlämnas för att tas i bruk eller Innan den tas i drift


Ladda ner ppt "TÜV NORD: Facts and figures"

Liknande presentationer


Google-annonser