Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 BYA-LAGs-bladet Årgång 16 2006 Nr 1 Januari Nästa nr. utkommer V13 Manusstopp 2006-03-19 Bygdegården i Kväggeshyttan fortsätter som scen för de verkligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 BYA-LAGs-bladet Årgång 16 2006 Nr 1 Januari Nästa nr. utkommer V13 Manusstopp 2006-03-19 Bygdegården i Kväggeshyttan fortsätter som scen för de verkligt."— Presentationens avskrift:

1 1 BYA-LAGs-bladet Årgång 16 2006 Nr 1 Januari Nästa nr. utkommer V13 Manusstopp 2006-03-19 Bygdegården i Kväggeshyttan fortsätter som scen för de verkligt stora artisterna! Passa på det unika tillfället att få se och höra Bluegrassgruppen Whisky and Dynamite´s första spelning efter skivdebuten med albumet Lilla Texas (redan spelad i radio). Inträde: 120:- (barn under 18 gratis) Tacobuffé:Ingår i priset Bar:Saloonen i ”Gnäggeshyttan” självklart öppen. Klädsel:Westerninspirerat ANMÄLAN:Många (utsocknes) väntas, så boka för säkerhets skull! Leif:eller Sofie: Byablad@telia.com fia.wedberg@bredband.net Tel.0550-300 04 0550-302 50 WELCOME!

2 2 ORDFÖRANDE HAR ORDET Medan jag kommer ihåg vill jag boka en liten plats i nästa blad ang. Bergstäktsmötet som vi hade på Bygdegården förra året.Man kan nämligen säga att vi har "vunnit kampen"Länsstyrelsen gick inte med på Hesselius krav om försämradboedemiljö för de närboende. Bara så jag kommer i håg alltså. Du kan även meddela att det enda namnförslag jag fått in är mina egna: Ull & Frö-Vettarnas Byalag Kväggeshyttan (mest på skoj) Kväggens Byalag i Bjurtjärn Bjurtjärns Byalag i Kväggeshyttan //Leif Se´n sist: Julmarknaden: Många passade på att få del i julstämningen och kommersen gick bra för en del och sämre för andra, precis som det skall vara på en riktig marknad. Lucia: ???? Julkonserten:???? Gudstjänst:????

3 3 MEDLEMSAVGIFT 2006 Om förslaget från föregående årsmöte klubbas igenom vid årets möte innebär detta att följande medlemsavgifter gäller: Enskild medlem50 kr Familjemedlemskap 100 kr/familj gäller hemmaboende barn. !!!!!OBS!!!! Det är viktigt att namn på samtliga i familjen skrivs med vid inbetalningen på postgiro 4737856-7 MEDLEMSLOTTERIET Nu börjar det bli bråttom! Dragningen är på årsmötet! Nyår: Ett 20-tal roade sig med sällskapsspel god mat och dryck tills klockan slog tolv och raketerna for mot skyn i ett fyrverkeri av det bättre slaget. Julgransplundringen: knappt 20 barn och deras mammor dansade ut julen och fiskade fiskdamm. Var alla pappor höll hus undrade alla utom barnen.

4 4 KVÄGGESHYTTANS HISTORIA Tack vare Kerstin Larssons fina gåva, i form av dokumentation över driften av hyttan, kommer en studiegrupp att bildas för detta ändamål. Den som vill vara med i studiegruppen anmäler sig till Dan Hellberg 0550-301 41 STORT TACK TILL KERSTIN I KÄXSUNDET FÖR DE UNIKA DOKUMENTEN! FÖRETAGSANNONSER Styrelsen har fastslagit prislistan för 2006. Halvsida 500 sek Helsida 1000 sek Priser exkl. moms. KARLSTAD ENERGI Erbjuder fortsatt byalagets medlemmar el-abonnemang för 29 öre/kwh! Se hemsidan www.bya-lag.se. Årsmötet äger rum torsdagen den 2:a mars kl.19:00! Det är något tidigare än brukligt, vilket har att göra med att handlingarna skall hinna in till Bygdegårdarnas Riksförbund i tid. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, sker dragning i medlemslotteriet. VÄLKOMNA!

5 5 VÄRME! En luftvärmepump har nu installerats i Bygdegården och de beräkningar som gjorts, visar på en 20- procentig besparing i uppvärmningskostnader! BELYSNING Styrelsen har beslutat att Majorskan behöver bli mer upplyst, eller åtminstone få belysning! Då vi går mot ljusare tider och det är lite fel säsong för grävarbeten, får detta anstå till längre fram på året.

6 6 Är det inte lika bra att få det överstökat på en gång, så slipper vi tjata nå´t mer i år, eller,,,,,,??? Medlemsavgiften: Fixa detta direkt efter årsmötet så är det ju gjort. Adressändring: Många utskick kommer tillbaka med adressat okänd, vilket skapar merjobb för Barbro och värst av allt, är ju att vederbörande riskerar att missa vad som händer i bygden. Om ni flyttar, meddela ny adress till medlemsansvarig.

7 7 Händer på Bygdegår´n Lördag 4 feb.Kl.18:00 Westernkväll i Bygdegården med Whisky & Dynamite Söndag 19 feb.Kl.14:00 Bingo Torsdag 2 mar.Kl.19:00 Årsmöte Lördag 18 mar.Kl.19:00 Danskväll med No Bells Söndag 19 mar.Kl.14:00 Bingo Efter en lång tids uppehåll, är det äntligen dags för en danskväll i bygdegården! Lördagen den 18 mars kl.19:00 öppnas portarna och vid 20-tiden är det dags att bjuda upp! Dansar gör vi till NO BELLS orkester och puben är öppen för alla som behöver släcka törsten efter bugg och tryckare! ENTRÉ 50 :- VÄLKOMNA!

8 8 RedaktörBygdegår´n & Ordförande UthyrningMedlemsfrågorBarn & Ungdom Leif BengtssonJohan JärlestedtHelena AlfredssonOve LindhPernilla Lind Tel. 0550-300 04Tel. 0550-302 11Tel. 0550-301 40Tel. 0550-302 25Tel. 0550-302 26 byablad@telia.comjohan@bya-lag.sekveggen@telia.comlillkvaggen@telia. com Pillipill@hotmail. com Sundstorp 6Bygdeg. 302 29Lillkväggen 681 91 KrhmnPostgiro 4737856-7 681 91 Krhmn Ja kära läsare, den observante finns visst med än! // Häjj å go fortsättning! Ja jäsicken va han bjur på, den där! På juldaen feck han fäll för sä att han skulle hjälpe käringa si, å nôn anlening. Dä ä nämlien så att dä ä litte märkvärdit mä blommera där bôrte, de drecker bare sjövatten! På sômmern går dä fäll an, män litte värrer blir dä när isen lagt sä. Ja ha setten förr å han ha gjort sä e skope å e dreckesflaske i plast som han ha spika fast på en pinne. På juldaen kom han som sagt mä isborr, skope å vattkanna. Isen låg som en spegel, å en hård nordan polera dä glinne mä litte snöfjun. Dä bar sä inte bätter än att vattkanna ga sä iväg i en vinnpust. Han va mitt i bôrringa så kanna hann en bete inna han varsat, män då veva dä ista mäen. Dä va som ett gammert ånglok som ska iväg, dä ömsôm slira, å stånka sakta, män geck fortere å fortere i allefall. En änne såg hur han knep mä tåra inne i stövvlera. Han feck se en snöfläck å trodde dä skulle fäste bätter där, män dä vet ju alle att snö itte ä nô värst å sanne mä på blankisen, så när föttera kom ut på isen igen ble ja litte oroli för ôm han över huvvetaget skulle övverleve. Nu va dä änne dött lôpp, mä kanna stadit preciss uttaför räckhôll, på en två meter ungefär. Då kasta han sä!!!! Å feck tag i pipen på kanna. Di sula nog en tjuge meter inna dä stanna, å han kravla sä ôpp mä kanna i näven å mössa på tvära. Ja tala mä Knut sen, för ja såg att han stog å kika nere ve svägerska. Han skratta å sa; att spänningsmässit så ä hästlöpa han speler på jämt ittnô i jämförelse. Ja måste höre ätter ôm di ä ockerdyre di där vattkannera i plast, ättersôm han ôffra sä så! Å sôm vanlit ä dä ju tur att di fläste förblir ovetanes ômm stôllihetera. Hälser: Observant rapportör //


Ladda ner ppt "1 BYA-LAGs-bladet Årgång 16 2006 Nr 1 Januari Nästa nr. utkommer V13 Manusstopp 2006-03-19 Bygdegården i Kväggeshyttan fortsätter som scen för de verkligt."

Liknande presentationer


Google-annonser