Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEAM 20041 Sundsvall Hockey Team 2004 Föräldra- & Ledarmöte mars 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEAM 20041 Sundsvall Hockey Team 2004 Föräldra- & Ledarmöte mars 2012."— Presentationens avskrift:

1 TEAM 20041 Sundsvall Hockey Team 2004 Föräldra- & Ledarmöte mars 2012

2 TEAM 20042 Dagordning Inledning – kort sammanfattning av nuvarande ledare… Valda delar ur SH’s ungdomspolicy  Föräldrar – Barn - Ledare  Riktlinjer - rekommendationer  Organisation  Ekonomi - Fondering  Diverse Förslag på organisation Team 2004 Inför säsongen 2012/2013 Lilla SCA cupen Övriga frågor

3 TEAM 20043 Föräldrar… Ni är en viktig resurs för Sundsvall Hockey. Ert engagemang i barnets hockeykarriär och de arbetsinsatser ni gör för vår förening är mycket betydelsefulla. Vi bedriver vår verksamhet med ambitionen att ge våra barn och ungdomar en trygg och meningsfull fritid. Samtidigt får vi inte glömma vårt andra viktiga syfte med verksamheten, d v s att tillföra representations- och juniorlagen kompletta hockeyspelare av elitklass. Tänk på: Låt barnet idrotta på sina villkor vad avser när, var och hur. Hjälp till att stötta efter bästa förmåga. Respektera barnets egen målsättning med sitt idrottande. Hjälp ert barn att a) ha målsättningar b) visa att arbete lönar sig c) visa att noggrannhet ger resultat och d) finna motivation.

4 TEAM 20044 Föräldrar… Få distans till idrotten —dämpa allvaret. Hitta glädjeämnena; den fina passningen, den fina räddningen, kämpainsatsen, viljan. Kritisera ej — ge beröm. Se möjligheterna, inte problemen. Låt gärna ert barn vara stjärna, men uppträd inte som föräldrar till en stjärna… Lägg inte pressen på barnet att uppfylla era egna drömmar. Ställ inte övermänskliga krav på våra ledare. Våra ledare är vanliga människor precis som du och jag. De har arbeten att sköta, barn att hämta och skjutsa, dåliga dagar, sjuka anhöriga, hem och hushåll och tusen andra saker som måste skötas runt omkring. Kort sagt, vanliga människor som ideellt hjälper föreningens barn till en meningsfull och givande fritid.

5 TEAM 20045 Riktlinjer barnhockey U9 (8-9 år) Prestation Här premieras att individen tar ansvar för föreningen, sig själv och sina kamrater på ett positivt sätt som följer föreningens ändamål. Alla spelar lika mycket och ingen toppning är tillåten. Träningsupplägg och innehåll följer de riktlinjer som anges för åldersgruppen i SIF:s läroplan för ishockey - Ishockeyns ABC. Lagen U10 och U9 U10 och U9-lagen utgår från en sammanhållen åldersgrupp efter födelseår. Spelare från U9 får ingå i U10 om det finns särskilda behov av att flytta upp spelare. När spelare flyttas upp bör hänsyn tas till sociala faktorer, kunskapsnivå och fysisk och mental mognad. Hänsyn kan t ex tas till t ex tidigare skolstart- och skolkamrater, tidig utveckling och stor individuell skicklighet. Ingen nivåindelning av laget tillåts på träning eller vid matcher. Vi (Team 2004) avser att inte skicka ”upp” spelare till träningar (träningsutbyte) med Team 2003. Detta främst av den anledningen att dom är en för stor träningsgrupp för att kunna ta emot spelare på träningar. Vi (Team 2004) kommer dock att låna ut spelare till Team 2003 när dom är i behov av spelare. Intresseanmälan kommer att skickas ut till samtliga 2004:or. Detta kommer vara underlag för tränare för Team 2003 att avropa från.

6 TEAM 20046 Riktlinjer barnhockey U9 (8-9 år) fortsättning… Utbildning Under säsongen påbörjas riktad föräldrautbildning. Alla tränare har genomgått SIF Grundkurs. Kommentar Att alla spelar lika mycket innebär att både spelare med föräldrar samt ledarna skall föra en dialog när det gäller frånvaro för annan idrott/annan verksamhet (t ex. kulturaktiviteter) eller sjukdom. Generellt bejakas fler idrotter som följer säsong men detta ska föregås av en dialog. Som riktmärke gäller att spelare bör ha genomfört minst en hockeyträning/vecka innan match. Efter sjukdom bör spelare ha deltagit i en träning innan det är aktuellt för matchspel. Detta utgående från en hälsoaspekt, d v s att spelaren bör varit helt frisk minst en hel dag innan denne återgår i träning/spelar match.

7 TEAM 20047 Policy för träningstider IFSH ungdomssektion använder sig av rekommendation för återkommande träningstider (så långt det är möjligt). Detta innebär att ledare, spelare och föräldrar därigenom har kännedom om de träningsdagar och tider som planeras gälla för hela perioden som ungdomsspelare i IFSH. Genom denna ordning får också alla lag en lika tilldelning över tid av de träningstider som kan uppfattas som gynnsamma respektive mindre gynnsamma (riskerar av påverkas av matchspel helger mm). Riktvärde för antal träningstillfällen anges nedan. För tider, se IFSH hemsida (is - schemat eller lagens hemsidor). Tre kronors hockeyskola tränar två gånger i veckan (lördag och söndag.) U8 (den äldsta gruppen i Tre Kronors hockeyskola) tränar förutom på hockeyskolans tider - dessutom vid ett ytterligare ett tillfälle i veckan (vardag). U9 tränar två gånger i veckan (en vardag och en helg). U10 tränar tre gånger i veckan (två vardagar och en helg). U11 tränar tre gånger i veckan (två vardagar och en helg) samt eventuellt ett fys - pass. U12 tränar tre gånger i veckan (två vardagar och en helg) plus ett fys - pass. U13 tränar tre gånger i veckan (två vardagar och 1 helg) plus ett till två fys-pass. …. Se vidare på SH´s hemsida…

8 TEAM 20048 Policy för träningstider (forts) Ungdomssektionen har som ambition att även ha en tid (vardag) med riktad målvaktsträning. Fys - och teoripass genomförs i anslutning till is - tider. SH ungdomssektion värdesätter hockeyskolans verksamhet högt, vilket bland annat innebär att dessa träningstider i det längsta försvaras mot behov/ önskemål om byten med anledning av cuper, matcher eller liknande. Det är upp till respektive lags tränare/lagledare att aktivt söka eventuella ytterligare, och ej uppbokade, istider. Information om is -schema finns på hemsidan. Bokning görs genom kansliet.

9 TEAM 20049 Ungdomslagens organisation och ansvarsområden… Tränare, lagledare, ’materialare’, fys-ansvariga Dessa funktioner jobbar direkt med laget enligt separata arbetsbeskrivningar. Informeras av US styrelse och SH kansli. Marknads- och arrangemangsansvariga Schemalägger kiosk och parkering. Ordnar personal till mässor, galor, tivoli e t c. Samordnar sponsring och reklamförsäljning. Informeras av SH kansli. Ekonomiansvariga Ansvarar för lagets handkassa. Samordnar lagets budget. Sköter den ekonomiska redovisningen mot föreningen. Informeras av US styrelse och SH kansli.

10 TEAM 200410 Ungdomslagens organisation och ansvarsområden… Lotteriansvariga Hämtar, lämnar ut och redovisar bingolotter/lotter. Informeras av SH kansli. Cupansvariga Ansvarar för lagets hemmacuper. Informeras av SH kansli. Speakerbåsansvariga Ansvarar för att det finns utbildad personal i speakerbåset under lagets hemmamatcher. Informeras av SH kansli. SISU-ansvarig Ansvarar för föräldrautbildning enligt utbildningsplanen. Informeras av SH kansli.

11 TEAM 200411 Regelverk för fondering Organisation Varje åldersgrupp i ungdomssektionen gör senast under september månad en budget för kommande säsong. I budgeten tas lagets direkta kostnader upp, som t ex. domare, resor, cuper, förbrukningsmaterial och lagträffar. Intäkter som ingår är t ex. lotterier, egen cup, egna arbeten, sponsring mm. För sponsring skall kontakt alltid tas med kansliet för att undvika ’dubbelbearbetning’ av företag. Fondering bokförs under maj månad. Laget skall senast sista april året efter redovisa ett resultat enligt fonderings nyckeln. Eventuellt överskott förs över till laget för kommande säsong. Fakturering och betalning sker genom kansliet. Finns inte pengar i lagets resultaträkning kan föreningen neka laget till kostnadskrävande aktiviteter. Motiv Motivet till den fonderingsprincip föreningen använder är att garantera resurser för de kostnadskrävande sista verksamhetsåren i ungdomssektionen. Med ökande ålder ökar kostnaderna för seriespel genom allt längre resor mm. Fonderingsnyckel- se omstående sida…

12 TEAM 200412 Regelverk för fondering Fonderingsnyckel Enligt modellen ska åldersgrupperna U9 till U15 varje år fondera pengar som sedan nyttjas i U16 och B-juniorer. Följande belopp fonderas för respektive åldersgrupp: U9 10.000 kr U10 30.000 kr U11 70.000 kr U12 20.000 kr U13 50.000 kr U14 60.000 kr U15 20.000 krSumma 260.000 kr U16-100.000 kr B-jun-160.000 krSumma -260.000 kr

13 TEAM 200413 Förslag på organisation Vår ambition är att vi är ca 20 engagerade föräldrar/ledare enligt nedan. Lagledare, tränare, ”materialare”, fysansvariga ca 15 personer Lagledare2 Tränare3 Ass tränare5 Materialare3 Fystränare2 Marknad-, sponsrings- och arrangemangsansvariga ca 3 personer Ansvar för sponsring och reklamförsäljning. Ordnar personal till mässor, galor, tivoli e t c. Stöttar upp cupansvariga vid behov (läs ”projekt”) Informeras av SH kansli.

14 TEAM 200414 Förslag på organisation Ekonomiansvariga samt lotteriansvarigaca 5 personer Schemalägger kiosk och parkering Ansvarar för lagets handkassa. Samordnar lagets budget. Sköter den ekonomiska redovisningen mot föreningen. Hämtar, lämnar ut och redovisar bingolotter/lotter. Stöttar upp cupansvariga vid behov (läs ”projekt”) Informeras av US styrelse och SH kansli. Cupansvariga/matchansvarigaca 2 personer – ”projektledare” Ansvarar för lagets hemmacuper. Ansvarar för att det finns utbildad personal i speakerbåset under lagets hemmamatcher. Informeras av SH kansli. Web- och informationsansvarig1 person Ser till att all information kommuniceras till föräldrar/spelare. Sker i nära samarbete med tränare och lagledare

15 TEAM 200415 Förslag på organisation Lagledarrollen Lagledaren är ansvarig för lagets verksamhet. Huvuduppgifterna inkluderar istidsplanering matchadministration cuparrangemang (se även cupansvariga) organisation av träningsläger upprättande av statistik över träningsnärvaro och spelade matcher m.m. Lagledaren representerar laget vid föreningens lagledarmöten där bl.a.föreningens istid fördelas mellan lagen. Lagledaren är också kommunikationsansvarig och skall se till att all information kommuniceras till föräldrar/spelare (se även Webansvarig) Lagledaren ansvarar för att minst två föräldramöten hålls per år. (september och april rekommenderas) Ansvarar för föräldrautbildning enligt utbildningsplanen. (SISU-ansvar)

16 TEAM 200416 Förslag på organisation Tränarrollen Huvuduppgifterna för tränaren är att: Istidsplanering planera och genomföra varje träning ta ut spelare till match coacha laget genomföra individuella utvecklingssamtal med spelarna. Tränaren och lagledaren har ett nära samarbete. Tränaren är ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt föreningens riktlinjer, formulerat i ungdomspolicyn.

17 TEAM 200417 Förslag på organisation Lagledare Krister Kårström Annika Persson Tränare Mattias Andersson Per Nordling Mikael Romö Mats Millén, ass+fys Björn Lindström, ass+fys Mikael Söderberg, ass René Christiansen, ass Per Wermelin, ass Materialare Lars Backlund Mac Nordqvist Hans Persson Ekonomi & Lotteri Sofia Andersson Hanna Nordling Jenny Andersson Ulrika Wikdahl Katarina Söderberg Sponsring, marknad och arrangemang Mattias Jonasson Magnus Svensson Pär Styf Cupansvariga Jeanette Brandström Annika Persson Krister Kårström Webansvarig Tränare & lagledare tills vidare Speakerbås…(vi behöver fler) René Christiansen Magnus Svensson Charlotta Nilsson Pontus Atterfors Krister Kårström Ylva Kårström Stefan Sundström

18 TEAM 200418 Inför säsongen 2012/2013 Tränings- och lagavgiftIndikativt 1.950 kr Antal killar och tjejer 30-35 st (ca) hoppas vi En 1-dagscup att arrangeraLilla SCA-cupen (se nästa sida) 2 träningar i veckanGrundschema – tillkommer extratider beroende på tillgång… Eget förrådVi kommer att samordna inköp av plastbackar… Vi behöver Er hjälp :Några fler assisterande tränare, domare, sekretariat, kiosken, parkeringsvakt, lotter och lite annat för att få laget att fungera SponsringBra om vi börjar redan nu… exempelvis… - Lotterivinster - Mat, dryck, mellis och liknande till cup/-er - Pengar;-)

19 TEAM 200419 Lilla SCAcupen Vår första cup 27 oktober 2012 sista lördagen oktober (prel.) U9-spelare8-9 åringar 1 dagscup, ej övernattningGärde Luncher till lagen Funktionärer, lagvärdar, sponsorer, kiosker och lotterier...

20 TEAM 200420 Övriga frågor? ?


Ladda ner ppt "TEAM 20041 Sundsvall Hockey Team 2004 Föräldra- & Ledarmöte mars 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser