Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LAYOUT, TYPOGRAFI OCH TEXTFORMATERING Gjort av Björn Kindenberg för Vinstagårdsskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LAYOUT, TYPOGRAFI OCH TEXTFORMATERING Gjort av Björn Kindenberg för Vinstagårdsskolan."— Presentationens avskrift:

1 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LAYOUT, TYPOGRAFI OCH TEXTFORMATERING Gjort av Björn Kindenberg för Vinstagårdsskolan Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök eller skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

2 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DENNA GENOMGÅNG INNEHÅLLER  Allmänt: skillnaderna mellan Office 2003 och Office 2007  Att välja typsnitt och rubriker  Formatera text med formatmall  Typografi för mer lättläst text  Placera och formatera bilder i text  Infoga sidnummer och innehållsförteckningar  Anpassa WordArt  Smarta funktioner i Office 2007 –PDF –SmartArt, med mera

3 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKILLNADER MELLAN 2003 OCH 2007  Menyerna är uppställda så att man inte ska behöva bläddra så mycket  Jobbar du t.ex. med en bild, får du fram en särskild meny för detta  Specialmenyerna hamnar alltid överst, ovanför de vanliga menyerna  Office 2007 är mycket inriktat på att det ska vara enkelt att snabbt och snyggt ändra utseende på text och bild

4 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TYPSNITT OCH RUBRIKER  Skriv din text som vanligt först  Markera rubrikerna och välj rubriktyp –Alt-tangenten + 1-tangenten: Överrubrik –Alt + 2: Underrubrik –Alt + 3: Underrubrik  Det går att ändra de förformaterade rubrikerna  Välj helst enkla och vanliga typsnitt: Arial (rubrik) och Times New Roman (brödtext) fungerar utmärkt!  Centrera ej med mellanslag, använd  Gör aldrig ClipArt-rubriker!

5 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORMATERA OM RUBRIKEN  Markera det som ska bli rubrik  Välj rubriknivå (t.ex. ”Rubrik 3”) i boxen Format  Du kan också framhäva delar av texten (t.ex. de inledningen) med Betoning

6 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ÄNDRA FORMATMALLENS RUBRIKER  Genom att klicka på Ändra format och sedan Formatuppsättning kan du enkelt ändra hela stilen på texten  Med Tecken kan du göra ytterligare justeringar i brödtext/rubriktext

7 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TYPOGRAFI FÖR LÄTTLÄST TEXT  Använd sidbrytning (Infoga  Sidbrytning) när du vill att en del av texten ska börja överst på sidan  Gör inte radbrytningar med mellanslagstangenten  Markera nytt stycke tydligt: blankrad eller indrag  Gör punktlistor eller numrerade listor  Öka gärna marginalerna till ca 3 cm (men inte för mycket)  Tänk igenom val av typsnitt, undvik Comic Sans!

8 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TYPOGRAFI FÖR LÄTTLÄST TEXT  Du kan anpassa textens indrag och radavstånd i boxen Stycke  OBS! Förinställt infogar Word en tom rad när du trycker Enter!  Du kan ändra detta i Stycke, men låt det gärna stå kvar och formatera sedan rubriker i Format

9 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PLACERA OCH FORMATERA BILDER  Markera bilden (klicka på den) och välj Bildverktyg (överst)  För att placera bilden i texten, välj Figursättning och sedan Tätt  Tänk på att du enkelt kan formatera utseendet på bilden med Bildformat!

10 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH SIDNUMMER  Under rubriken Referenser hittar man Innehållsförteckning  OBS! För att göra innehållsförteckningar på detta sätt måste du har formaterade rubriker!  Innehållsförteckningen följer det utseende du har på formatmallen för texten  Sidnummer finns under Infoga

11 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ANPASSA WORDART  Markera WordArt-objektet  Klicka på WordArt-verktyg (överst)  WordArt ska man inte använda i onödan, men det kan vara bra för att göra t.ex. en rubrik till arbetets framsida.  OBS! WordArt-rubriker kommer aldrig med i innehållsförteckningen

12 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SMARTA FUNKTIONER I WORD 2007  PDF: Välj Spara som  PDF (du kan behöva ladda ned ett tillägg om funktionen inte finns: e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041&displaylang=en e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041&displaylang=en  Du kan själva anpassa snabbåtkomstmenyn (längst upp till vänster)  SmartArt (se nästa bild)

13 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SMARTA FUNKTIONER I WORD 2007  PDF  Snabbåtkomst  SmartArt PDFSnabbåtkomstSmartArt Samma punktlista som ovan, efter att ha valt Infoga  SmartArt (klistran in punktlistan där)

14 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILDKÄLLOR (NAPOLEONBILD)


Ladda ner ppt "VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LAYOUT, TYPOGRAFI OCH TEXTFORMATERING Gjort av Björn Kindenberg för Vinstagårdsskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser