Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LAYOUT, TYPOGRAFI OCH TEXTFORMATERING Gjort av Björn Kindenberg för Vinstagårdsskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LAYOUT, TYPOGRAFI OCH TEXTFORMATERING Gjort av Björn Kindenberg för Vinstagårdsskolan."— Presentationens avskrift:

1 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LAYOUT, TYPOGRAFI OCH TEXTFORMATERING Gjort av Björn Kindenberg www.twitter.com/kindenberg för Vinstagårdsskolan www.twitter.com/vinstagardwww.twitter.com/kindenbergwww.twitter.com/vinstagard Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/ eller skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/

2 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DENNA GENOMGÅNG INNEHÅLLER  Allmänt: skillnaderna mellan Office 2003 och Office 2007  Att välja typsnitt och rubriker  Formatera text med formatmall  Typografi för mer lättläst text  Placera och formatera bilder i text  Infoga sidnummer och innehållsförteckningar  Anpassa WordArt  Smarta funktioner i Office 2007 –PDF –SmartArt, med mera

3 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKILLNADER MELLAN 2003 OCH 2007  Menyerna är uppställda så att man inte ska behöva bläddra så mycket  Jobbar du t.ex. med en bild, får du fram en särskild meny för detta  Specialmenyerna hamnar alltid överst, ovanför de vanliga menyerna  Office 2007 är mycket inriktat på att det ska vara enkelt att snabbt och snyggt ändra utseende på text och bild

4 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TYPSNITT OCH RUBRIKER  Skriv din text som vanligt först  Markera rubrikerna och välj rubriktyp –Alt-tangenten + 1-tangenten: Överrubrik –Alt + 2: Underrubrik –Alt + 3: Underrubrik  Det går att ändra de förformaterade rubrikerna  Välj helst enkla och vanliga typsnitt: Arial (rubrik) och Times New Roman (brödtext) fungerar utmärkt!  Centrera ej med mellanslag, använd  Gör aldrig ClipArt-rubriker!

5 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FORMATERA OM RUBRIKEN  Markera det som ska bli rubrik  Välj rubriknivå (t.ex. ”Rubrik 3”) i boxen Format  Du kan också framhäva delar av texten (t.ex. de inledningen) med Betoning

6 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ÄNDRA FORMATMALLENS RUBRIKER  Genom att klicka på Ändra format och sedan Formatuppsättning kan du enkelt ändra hela stilen på texten  Med Tecken kan du göra ytterligare justeringar i brödtext/rubriktext

7 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TYPOGRAFI FÖR LÄTTLÄST TEXT  Använd sidbrytning (Infoga  Sidbrytning) när du vill att en del av texten ska börja överst på sidan  Gör inte radbrytningar med mellanslagstangenten  Markera nytt stycke tydligt: blankrad eller indrag  Gör punktlistor eller numrerade listor  Öka gärna marginalerna till ca 3 cm (men inte för mycket)  Tänk igenom val av typsnitt, undvik Comic Sans!

8 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TYPOGRAFI FÖR LÄTTLÄST TEXT  Du kan anpassa textens indrag och radavstånd i boxen Stycke  OBS! Förinställt infogar Word en tom rad när du trycker Enter!  Du kan ändra detta i Stycke, men låt det gärna stå kvar och formatera sedan rubriker i Format

9 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PLACERA OCH FORMATERA BILDER  Markera bilden (klicka på den) och välj Bildverktyg (överst)  För att placera bilden i texten, välj Figursättning och sedan Tätt  Tänk på att du enkelt kan formatera utseendet på bilden med Bildformat!

10 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH SIDNUMMER  Under rubriken Referenser hittar man Innehållsförteckning  OBS! För att göra innehållsförteckningar på detta sätt måste du har formaterade rubriker!  Innehållsförteckningen följer det utseende du har på formatmallen för texten  Sidnummer finns under Infoga

11 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ANPASSA WORDART  Markera WordArt-objektet  Klicka på WordArt-verktyg (överst)  WordArt ska man inte använda i onödan, men det kan vara bra för att göra t.ex. en rubrik till arbetets framsida.  OBS! WordArt-rubriker kommer aldrig med i innehållsförteckningen

12 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SMARTA FUNKTIONER I WORD 2007  PDF: Välj Spara som  PDF (du kan behöva ladda ned ett tillägg om funktionen inte finns: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4d 951911-3e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041&displaylang=en http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4d 951911-3e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041&displaylang=en  Du kan själva anpassa snabbåtkomstmenyn (längst upp till vänster)  SmartArt (se nästa bild)

13 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SMARTA FUNKTIONER I WORD 2007  PDF  Snabbåtkomst  SmartArt PDFSnabbåtkomstSmartArt Samma punktlista som ovan, efter att ha valt Infoga  SmartArt (klistran in punktlistan där)

14 VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILDKÄLLOR (NAPOLEONBILD) http://images.cdn.fotopedia.com/flickr-3508368614-original.jpg


Ladda ner ppt "VINSTAGÅRDSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN LAYOUT, TYPOGRAFI OCH TEXTFORMATERING Gjort av Björn Kindenberg för Vinstagårdsskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser