Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva brev och mejl till uppgiftslämnare övningar 2016-05-30 Agneta Häggström, Försäkringskassan Karin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva brev och mejl till uppgiftslämnare övningar 2016-05-30 Agneta Häggström, Försäkringskassan Karin."— Presentationens avskrift:

1 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Att skriva brev och mejl till uppgiftslämnare övningar 2016-05-30 Agneta Häggström, Försäkringskassan Karin Hansson, SCB

2 Hur mycket arbetar du? Socialstyrelsens frågeformulär till dig som är legitimerad inom hälso- och sjukvård Bra planering är avgörande för den framtida vården i Sverige. För att ge beslutsfattare ett nationellt perspektiv på personalförsörjningen i hälso- och sjukvård vill vi ta reda på din sysselsättningsgrad och dina åsikter. Detta frågeformulär har skickats till dig eftersom du ingår i ett urval av legitimerade läkare. Det är frivilligt att delta i undersökningen och inga uppgifter kommer att redovisas på individnivå. Undersökningen genomförs av Nationella Planeringsstödet (NPS) vid Socialstyrelsen. Huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta fram en uppskattning på sysselsättningsgraden för ditt yrke. Resultaten från undersökningen kommer att presenteras i rapporten Nationella planeringsstödet 2016 – Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård, som överlämnas till regeringen den 28 februari 2016. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på per telefon: xxx (vardagar kl. 9.00-15.00) eller via e-post: xxx@xxx Du kan även kontakta oss om du inte vill delta i studien. TACK PÅ FÖRHAND! Med vänliga hälsningar

3 Klarspråk = begripligt språk och hjälpsamt bemötande Hej, Jag skriver med anledning av undersökningen ”Industrins varuproduktion 2013” som skickades till er i augusti 2013. Då uppgifterna ej inkommit efter ett antal påminnelser har vi tyvärr skickat ut ett anmaningsbrev till er, med sista insändningsdatum den 19 september. Jag vet av erfarenhet att SCB:s brev många gånger hamnar längre ned i prioriteringshögen och kanske ibland även oöppnad en tid och vill med detta mejl uppmärksamma er på vårt anmaningsbrev som skickats ut. Om uppgifterna ej inkommer, kommer ett vitesföreläggande skickas ut efter den 19 september, vilket vi vill undvika. Om ni har frågor kring ifyllandet är ni välkomna att ta kontakt med mig, så ska jag göra vad jag kan för att underlätta och hjälpa er. Tillsammans med anmaningsbrevet har vi bifogat en pappersblankett och även inloggningsuppgifterna om ni föredrar att lämna uppgifterna elektroniskt på www.insamling.scb.se. www.insamling.scb.se Tack på förhand.

4 ”Varför har jag fått det här? Hur rör det mig?” Före På uppdrag av Riksbanken producerar Statistiska centralbyrån (SCB) sedan 2007 statistik om Sveriges betalningsbalans, i vilken direkta investeringar ingår som en delpost. Som en del i detta arbete genomförs årligen en enkätundersökning för att mäta värdet på utländska direktinvesterings­tillgångar i Sverige och den avkastning som dessa genererar. Efter Ni får det här brevet eftersom ert företag ingår i den årliga undersökningen Utländska direktinvesteringar i Sverige. Ert företag kommer därför att behöva lämna uppgifter till oss på Statistiska centralbyrån (SCB) som genomför undersökningen.

5 ”Varför har jag fått det här? Hur rör det mig?” Före På uppdrag av Riksbanken producerar Statistiska centralbyrån (SCB) sedan 2007 statistik om Sveriges betalningsbalans, i vilken direkta investeringar ingår som en delpost. Som en del i detta arbete genomförs årligen en enkätundersökning för att mäta värdet på utländska direktinvesterings­tillgångar i Sverige och den avkastning som dessa genererar. Efter Ni får det här brevet eftersom ert företag ingår i den årliga undersökningen Utländska direktinvesteringar i Sverige. Ert företag kommer därför att behöva lämna uppgifter till oss på Statistiska centralbyrån (SCB) som genomför undersökningen.

6 ”Behöver jag läsa vidare?” före Uppgiftsskyldighet föreligger för denna undersökning. efter Det är obligatoriskt att delta De företag som blir utvalda till Svenska direktinvesteringar i utlandet är enligt lag skyldiga att lämna uppgifter.

7 ”Vad är nästa steg?” före Gör så här Uppgifterna ska avse organisationsnummer: 5164031246 efter Lämna uppgifterna senast 2015-06-13 Uppgifterna ska avse organisationsnummer: 5164031246

8 ”Måste jag verkligen göra det här?” före Om uppgifter som omfattas av uppgiftsskyldigheten inte lämnas kan företaget komma att föreläggas vid vite att lämna uppgifterna. efter Om SCB trots påminnelser inte får in uppgifterna finns det risk för vitesföreläggande. Det betyder att företaget kan bli skyldigt att betala en avgift. Observera att skyldigheten att lämna uppgifterna finns kvar, även om vitesföreläggande sker.

9 Bygg upp din text SAMMANHANGET I vilket sammanhang ska texten läsas? Hur ska den användas? Vem ska läsa texten? Vad har läsaren för förväntningar, utifrån sin situation? (Ju mer du känner till om förväntningar – negativa eller positiva, desto lättare har du att skriva en text som inte går att misstolka.) INNEHÅLLET Vad vill läsaren veta? Vad behöver läsaren veta? Vad vill läsaren läsa? Vad måste läsaren läsa? Vad ska texten handla om, dvs. vad är ditt budskap? STRUKTUREN Hur ska texten vara uppbyggd? Vad ska komma först? Vad ska komma sist? Vad ska stå ihop? Använd beskrivande rubriker som beskriver innehållet lyfter fram budskapet vägleder läsaren genom texten.


Ladda ner ppt "Att skriva brev och mejl till uppgiftslämnare övningar 2016-05-30 Agneta Häggström, Försäkringskassan Karin."

Liknande presentationer


Google-annonser