Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

METAFORER OCH ANDRA BETYDELSERELATIONER 1. Metaforer och andra betydelserelationer; om hur vi sorterar världen i språket. Ulrika Kvist Darnell – Språk,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "METAFORER OCH ANDRA BETYDELSERELATIONER 1. Metaforer och andra betydelserelationer; om hur vi sorterar världen i språket. Ulrika Kvist Darnell – Språk,"— Presentationens avskrift:

1 METAFORER OCH ANDRA BETYDELSERELATIONER 1

2 Metaforer och andra betydelserelationer; om hur vi sorterar världen i språket. Ulrika Kvist Darnell – Språk, kultur och tänkande ht08 med tillägg av Emil Perder, 2012, 2015

3 SEMANTIK studiet av språklig betydelse och beskrivandet

4 plankton sommarlov fred blommor torsk glatt hin håle Vishnu nypon feber rötter äppelträd gnu björn dator paket hammare buss bönstjälk tomten änglar berguv mygga blå handled käresta student dum troll gärdsmyg lycka sömn insiktsfull vacker virus istid telefon rumpnissar gräva förfäras tänka vara prata älska se dricka raket Lars Leijonborg porslinskopp väderkvarn elaka person mamma

5 djur aktiviteter växter artefakter väsen tillstånd egenskaper människor De flesta semantiska skolor utgår ifrån att begrepp hänger ihop med varandra genom olika betydelserelationer.

6 djur ickedjur De flesta semantiska skolor utgår ifrån att begrepp hänger ihop med varandra genom olika betydelserelationer.

7 djur fågelfiskinsekt ugglahönalärkagärdsmyg kattugglapärlugglaberguv äggdjurdäggdjur lexikalt fält motsatspar De flesta semantiska skolor utgår ifrån att begrepp hänger ihop med varandra genom olika betydelserelationer. hyperonymi hyponymi

8 Ett och samma ord kan sorteras in i flera olika lexikala fält beroende på vilka andra ord det associeras med

9 gummistövlar – skor – regnkläder

10 Många begrepp hänger ihop därför att de utgör delar av samma erfarenhet: bänk, pekpinne, kateder, tavla, läxor, lärare, betyg, prov, rast, matte, gympapåse, linjal, ringning …

11 En modell för förståelse av yttranden, snarare än för uppskattning av deras sanningsvärden. Talaren använder ord och konstruktioner som redskap för att framkalla en viss aktivitet, dvs. en viss förståelse; lyssnaren arbetar sig fram till att rekonstruera talarens intention utifrån den ram som han/hon åberopar. http://framenet.icsi.berkeley.edu/ Charles Fillmore

12 Några exempel på att vi tänker i ”frames”? vecka och veckodagar radie, omkrets : cirkel ärr, änka snål mot generös, sparsam mot slösaktig land/hav, mark/luft foster mot ofött barn Vi tog fram vår picknickkorg. Smöret hade smält, men ölet var fortfarande kallt.

13 Problem med att beskriva vårt tänkande i ”frames” Give me a hamburger, medium rare, with ketchup and mustard, but easy on the relish.

14 Beskrivningar av typiska händelseförlopp vid typiska situationer (Schank & Abelson 1977). bord, nota, meny, mat, pengar, dricks... gäst, servitris eller servitör, hovmästare, kock... gästen är hungrig, har pengar … gästen är mätt, har mindre pengar … gästen går in i restaurangen, sätter sig vid ett ledigt bort, kyparen kommer... Script (manus) REKVISITA: ROLLER: STARTVILLKOR: RESULTAT: HÄNDELSER:

15 Vem är den riktiga modern? Idealiserade kognitiva modeller Vem är ungkarl? Kategorier definieras utifrån egenskaper hos typiska medlemmar (Lakoff 1987)

16 Komponenter för att beskriva släktskap blodsläktskap vs. ingifte rakt vs. kollateralt (linjäritet) kön generation: stigande/nedstigande/samma avstånd mätt i generationer

17 Mor = ’en kvinna som har fött ett barn’ Blodsläktskap Rakt uppstigande, första generation upp från ’ego’ Kvinnligt kön

18 Men nu är det ju inte fullt så enkelt... Födelsemodellen: den person som föder en är ens mor. Den genetiska modellen: den kvinnan som bidragit med genetiskt material är ens mor. Näringsmodellen: den kvinna som föder upp och uppfostrar en är ens mor. Äktenskapsmodellen: hustrun till ens far är ens mor. Den genealogiska modellen: den närmaste kvinnliga släktingen i direkt stigande led är ens mor. Lakoff föreslår att begreppet mor grundar sig på ett kluster av flera idealiserade kognitiva modeller.

19 Kan man vaccinera mot datorvirus? Om att överföra betydelse: METAFORER.

20 Överförd betydelse – metaforer ”… Om ni kan se i tidens sådd och veta vilka korn som blir till grodd och vilka som skall ruttna så svara mig …” Macbeth 1:3

21 Metaforer: liknelser stark som en björn stark som en oxe glad som en lärka snabb som en vessla envis som synden envis som en åsna hal som en ål klok som en uggla listig som en räv full som en alika pigg som en mört fri som fågeln hungrig som en varg kvick som en vessla stolt som en tupp tyst som en mus from som ett lamm flitig som en myra liten som en ärta vit som en lilja

22 Metaforer: idiom sitta med armarna i kors ana ugglor i mossen ligga någon till last Nu är det kokta fläsket stekt! ha något på tungan vara fin i kanten Han spottar inte i glaset! Det var en annan femma! ha både hängslen och livrem få blodad tand något hänger på ett hår elda för kråkorna toppen på isberget halka in på ett bananskal

23 Metaforer: ordspråk Bättre en fågel i handen än tio i skogen Bränt barn skyr elden Som man bäddar får man ligga Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket Liten tuva välter ofta stort lass Morgonstund har guld i mund Tala är silver tiga är guld Tomma tunnor skramlar mest Ju fler kockar desto sämre soppa ?

24 Traditionellt har man inom många teorier betraktat metaforer som icke-nödvändiga utsmyckningar, som skulle kunna ersättas av uttryck med bokstavlig betydelse. Metaforer i kognitiv semantik Med den kognitiva semantiken (särskilt Lakoff) kom metaforer i stället att betraktas som betydelsefulla element i vår kategorisering och konceptualisering av världen. Det står ingen ko på isen...

25 … bygger på en avbildning (mapping) av ett koncept i en domän, källdomänen (source domain), i en annan domän, måldomänen (target domain). Metaforer är alltså konceptuella genom att de inte handlar om enstaka ord, utan om hela domäner, eller koncept. Metaforer enligt kognitiv semantik…

26 Hur hela koncept överförs a)They were China's cowboys. b)The swaggering, fasttalking dealmakers threw around grand projects and big figures as if the money would never stop flowing. c)Then the sheriff came to town. d)Last week Beijing said it was shutting down one of the flashiest investment institutions [name of the investment institution]. (Newsweek, 1998-10-19, s.30) Exemplet hämtat ur Understanding Semantics av S. Löbner (2002)

27 Systematicitet metaforens inre logik kan vidgas Konventionalitet ung metafor blek metafor död metafor Asymmetri asymmetrisk relation källa – mål Konkretiserande beskriver abstrakta begrepp som mera konkreta Karakteristika hos metaforer

28 snöbollseffekt Metaforer … … kan ge upphov till nya uttryck som knyter en (käll-)domän till andra (mål-)domäner. dominoeffekt ketchupeffekt

29 … kan – om de konventionaliseras – på ordnivå leda till polysemi, dvs att ordet får flera delbetydelser, genom att ett ords kärnbetydelse utvidgas. fatta en spade Metaforer … fatta ett problem hög flaggstång hög musik hög målsättning börs

30 ANGER IS HEAT OF A FLUID epistemiska motsvarigheter (”verklighetskopplingar”) mellan källdomän och måldomän Uppvärmning av vätska i en behållare över en viss nivå orsakar tryckökning till den punkt då behållaren exploderar En explosion är farlig för behållaren och omgivningen. En explosion kan undvikas tack vare mottryck. Kontrollerat utsläpp av tryck kan förekomma och minska explosionsrisken. När vrede ökar över en viss nivå, ökar trycket inom personen till en punkt då personen förlorar kontroll. Förlorad kontroll är farlig för personen själv och omgivningen. Vrede kan tryckas under med hjälp av vilja. Vrede kan släppas ut på ett kontrollerat sätt, utan större fara.

31 ANGER IS HEAT OF A FLUID Några exempel Do you find yourself fuming when someone cuts you off in traffic? Does your blood pressure go through the roof when your child refuses to cooperate? Anger is a normal and even healthy emotion — but it's important to deal with it in a positive way. Uncontrolled anger can take a toll on both your health and your relationships. Ready to get your anger under control? Start by considering these 10 anger management tips. No. 1: Take a timeout Counting to 10 isn't just for kids. Before reacting to a tense situation, take a few moments to breathe deeply and count to 10. Slowing down can help defuse your temper. If necessary, take a break from the person or situation until your frustration subsides a bit..

32 ANGER IS HEAT OF A FLUID Några exempel No. 2: Once you're calm, express your anger As soon as you're thinking clearly, express your frustration in an assertive but nonconfrontational way. State your concerns and needs clearly and directly, without hurting others or trying to control them. No. 3: Get some exercise Physical activity can provide an outlet for your emotions, especially if you're about to erupt. If you feel your anger escalating, go for a brisk walk or run, or spend some time doing other favorite physical activities. Physical activity stimulates various brain chemicals that can leave you feeling happier and more relaxed than you were before you worked out..

33 ANGER IS HEAT OF A FLUID Några exempel No. 4: Think before you speak In the heat of the moment, it's easy to say something you'll later regret. Take a few moments to collect your thoughts before saying anything — and allow others involved in the situation to do the same. No. 5: Identify possible solutions Instead of focusing on what made you mad, work on resolving the issue at hand. Does your child's messy room drive you crazy? Close the door. Is your partner late for dinner every night? Schedule meals later in the evening — or agree to eat on your own a few times a week. Remind yourself that anger won't fix anything, and might only make it worse..

34 TID ÄR PENGAR ”Jag vill inte spendera tid på det nu.” ”Jag har inte tid med det.” ”Under några få dyrbara timmar” ”...åtgärder som kommer att leda till betydande tidsbesparingar.” ”Det vore slöseri med tid.” ”Du behöver aldrig ångra den tid du investerat i dina barn.” ”Om du kan ge mig en minut ska jag berätta hur du kan minska dina telefonkostnader med 60%.”

35 Temperamentsläran En urgammal metafor, (t ex Empedokles 490-434 f Kr.) Från Indien till Europa (åtminstone) Värme – kyla, väta – torka Kopplas ihop med de fyra elementen och de fyra kroppsvätskorna De fyra kroppsvätskorna Blod – sangviniker: varm, fuktig Gul galla – koleriker: varm, torr Svart galla – melankoliker: kall, torr Slem – flegmatiker: kall, fuktig De fyra elementen Vind/luft Eld Jord Vatten

36 Temperamentsläran ”varm person” ”kallt bemötande” ”torr humor” ”fullkomligt dröp av komplimanger” ”varm och blodfylld” ”log ett blekt leende och fortsatte titta ut i intet” humör, temperament...

37 Temperamentsläran Relaterade metaforer Blod är liv Temperatur är sinnestillstånd Känslor är vätskor Ansiktsfärg är temperament Rödflammig – häftigt humör Ansiktsfärg är hälsotillstånd Grön - sjösjuk Ansiktsfärg är sinnestillstånd Grön - avundsjuk

38 Några klassiker bland de konceptuella metaforerna: TIME IS SPACE BRA ÄR UPP DÅLIGT ÄR NER LOVE IS A JOURNEY THEORIES ARE BUILDINGS

39 Metaforer och språket – tid är plats Många av våra ord för att uttrycka tidsförhållanden är hämtade från motsvarande rumsuttryck. Stå före/efter någon i kön – komma före/efter någon – före/efter klockan åtta Jag kan vara där inom fem minuter. Det gäller inte bara i svenskan, utan är väldigt vanligt i världens språk.

40 Åter till frågan… Kan man vaccinera mot virus?

41 Kommer vi i framtiden att skydda oss mot virus med antivirusprogram…?


Ladda ner ppt "METAFORER OCH ANDRA BETYDELSERELATIONER 1. Metaforer och andra betydelserelationer; om hur vi sorterar världen i språket. Ulrika Kvist Darnell – Språk,"

Liknande presentationer


Google-annonser