Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hayden White Whites exempel på metonymi femtio segel för femtio skepp Enligt White reducerar metonymin helheten till en (nödvändig) del eller aspekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hayden White Whites exempel på metonymi femtio segel för femtio skepp Enligt White reducerar metonymin helheten till en (nödvändig) del eller aspekt."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Hayden White

5

6 Whites exempel på metonymi femtio segel för femtio skepp Enligt White reducerar metonymin helheten till en (nödvändig) del eller aspekt. Whites exempel på synekdoke He is all heart. Synekdoken integrerar helheten med en kvalitet som symboliseras av en karakteristisk del. White om ironi Ironi står för självmedvetande, ifrågasättande och misstro mot de övriga tropernas möjligheter.

7 Metahistory De metahistoriska elementen utgör en bas eller understructure för historieskrivningen. Historiografin kan klassificeras som romans, komedi, tragedi eller satir. Fyra master tropes, metafor, metonymi, synekdoke och ironi utgör historieskrivningens deep structure. Metaforen är representational as Formism, metonymin reductive as Mechanism, synekdoken integrative as Organicism och ironin negational.

8 De fyra troperna representerar perioder i historieskrivningens och historiefilosofins historia. De olika perioder motsvarar epistemes enligt Foucaults "arkelogiska" studium: renässansen, den "klassiska" perioden och den "moderna" perioden. En fjärde period, som präglas av ironin, kan identifieras med den postmoderna samtiden.

9 formal argumentmodes of articulation Formism Organicism Mechanism Contextualism Explanation by emplotmentmodes of articulation Romance Comedy Tragedy Satire ideological implicationmodes of articulation Anarchism Conservatism Radicalism Liberalism MetaphorMetonymySynecdocheIrony representationreductionintegrationnegation representational as Formism reductive as Mechanism Integrative as Organicism

10

11

12 George Lakoff och Mark Johnson Metaphors We Live By

13

14 George Lakoff lingvist

15 Mark Johnson filosof

16 Embodied cognition embodied mind kroppsfenomenologi?

17 Där Richards använder termerna vehicle och tenor, talar Lakoff och Johnson om source och target, källa och mål. Metaforer bygger på överföring av begrepp eller idér (concept) från källdomän (source domain) till måldomän (target domain).

18 Lakoff och Johnson har introducerar idén om begreppsliga metaforer (conceptual metaphors), förståelse av ett domän genom begrepp och idéer från ett annat domän.

19 "The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another." (s 5)

20 Metaforer handlar inte bara om språk eller ord, utan även tankeprocesser är i hög grad metaforiska. (s 6)

21 Lakoff och Johnson hävdar att det i en metafor inte behöver finnas en (objektiv) likhet mellan bildled och sakled (eller mellan source och target). Metaforen skapar ofta (den upplevda) likheten. Metaforer formas av erfarenheter, men samtidigt formas erfarenheter av metaforer.

22 modellexempel på (strukturella) metaforer Your claims are indefensible. He attacked every weak point in my argument. I ’ ve never won any argument with him. He shot down all my arguments. ARGUMENT IS WAR


Ladda ner ppt "Hayden White Whites exempel på metonymi femtio segel för femtio skepp Enligt White reducerar metonymin helheten till en (nödvändig) del eller aspekt."

Liknande presentationer


Google-annonser