Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synergier och mervärden mellan olika fonder Hur kan satsningar inom t.ex. Naturturism verka för de övergripande målsättningarna inom de andra fonderna?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synergier och mervärden mellan olika fonder Hur kan satsningar inom t.ex. Naturturism verka för de övergripande målsättningarna inom de andra fonderna?"— Presentationens avskrift:

1 Synergier och mervärden mellan olika fonder Hur kan satsningar inom t.ex. Naturturism verka för de övergripande målsättningarna inom de andra fonderna? Hur kan LAG stimulera till att projekt inkluderar olika målsättningar? Vilken mobilisering krävs? Vilka samarbeten krävs? Vilken kunskap krävs?

2 Landsbygdsprogrammet Övergripande mål för Landsbygdsprogrammet Främja jordbrukets konkurrenskraft Säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden, inbegripet att skapa och behålla sysselsättning. Indikatorer Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter) …plus fler beroende på fokusområde projektet hör till i Landsbygdsprogrammet

3 Havs- och fiskeriprogrammet Övergripande mål för havs- och fiskeriprogrammet Hållbart och resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske och vattenbruk Främjande och genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och integrerade havspolitiken Ökning av sysselsättningen och den lokala sammanhållningen Främjande av saluföring och beredning Indikatorer Antal nya arbetstillfällen Antal bevarade arbetstillfällen Antal skapade företag Antal diversifieringsprojekt Antal miljöprojekt

4 Regionalfonden – lokalt ledd utveckling Främja lokal utveckling och sysselsättning genom ökat entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag. Specifikt mål för regionalfonden Stärkt entreprenörskap och företagande Öka sysselsättningen i små- och medelstora företag. Stärka koppling mellan land-stad Indikatorer Antal små och medelstora företag med 0-249 anställda/1000 inv Antal anställda i små och medelstora företag (heltidstjänster) Antal stadsprojekt och antal projekt med land-stad-koppling

5 Socialfonden – lokalt ledd utveckling Stärka individer på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling och metodutveckling för anställda och arbetslösa. Specifikt mål för socialfonden Stärkt anpassningsförmåga för anställda Stärkt anställningsbarhet för de som befinner sig långt från arbetsmarknaden Indikatorer Antal anställda med förbättrad arbetsmarknadssituation Antal arbetslösa deltagare och långtidsarbetslösa som fått jobb


Ladda ner ppt "Synergier och mervärden mellan olika fonder Hur kan satsningar inom t.ex. Naturturism verka för de övergripande målsättningarna inom de andra fonderna?"

Liknande presentationer


Google-annonser