Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“Undersökning av naturen”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“Undersökning av naturen”"— Presentationens avskrift:

0 Anatomi Musklerna

1 “Undersökning av naturen”
Humanfysiologi: Hur fungerar kroppens organ och vävnader? Fokus Skelett och leder Muskler Nervsystem Syresättning Energigivande processer

2 Kunskap är makt Uppbyggnad Funktion Effekt
Lär dig hur din egen kropp fungerar och ta ett aktivt ansvar för din hälsa!

3 Skelett Kroppen består av 206 ben.
Förhållandet mellan våra ben och muskler bestämmer våra rörelser. Benens funktion Stödjande Skyddande Utföra rörelser Lagra mineraler Bilda blodkroppar

4 Ben delas in i fem olika grupper
Rörben Korta ben Platta ben Oregelbundna ben Sesamben

5 Leder Det ställe där två eller flera ben förenas kallas led.
Det som håller ihop benen i en led kallas ligament. Ligamentet binder samman benens ändar med varandra och på så sätt underlättar eller begränsar rörelserna mellan benen. Ligamentets största uppgift är att hindra allt för stora rörelseutslag.

6 Det finns två typer av leder
Fria och strama De fria har sex stycken undertyper De strama har tre stycken undertyper

7 Fria Gångjärnsled: Finns i fingrar, tår, knän och armbåge
Kulled: Finns i axelled och högtled Planled: Leder i bland annat handen och foten Äggled: Leder i bland annat handled Sadelled: Leder i mellan handled och tummen Vridled: Ben i underarmen som roterar runt överarmsbenet är exempel på en vridled

8 Det muskulära systemet
Ca 600 muskler Glattmuskulatur (automatiska rörelser i inre organ) Hjärtmuskulatur (hjärtat) Skelettmuskulatur (viljestyrda) Ca 45% av den totala kroppsvikten

9

10 Funktion Möjliggör rörelse Stadga åt skelett Skyddd åt inre organ
Möjlighet att tala, svälja och tugga Visa känseluttryck i form av olika miner Kontroll över tarm och urinblåsa Hjälp att hålla kroppstemperaturen

11 Skelettmusklernas uppbyggnad

12 Muskelfibrer Två typer - långsamma och snabba
Typ 1 - långsamma och uthålliga Typ 2a - relativt snabba, starka och uthålliga Typ 2x - mycket starka och snabba men inte uthålliga

13

14 Ursprung och fäste

15 Tonus Musklerna är aldrig helt avslappnade
Tonus ökar vid smärta eller nervositet Vid rörelse samverkar flera muskler (sträck- och böjmusklerna)

16 Musklernas funktion vid rörelse
Agonister Parallella muskler i samma led Synergister Muskler som agonisterna samarbetar med Antagonister Muskler som har motsatt funktion i samma led

17

18 Musklernas arbetssätt
Dynamiskt arbete En rörelse utförs Muskeln förlängs eller förkortas Statiskt arbete Ingen rörelse utförs Muskeln är oförändrad

19 Dynamiskt och statiskt arbete

20 Konsekvenser av aktivitet/inaktivitet
Starka muskler Skyddar mot ledskador och ryggbesvär Inaktiv Svagare och mindre muskler Sämre skydd

21 Muskler Biceps Triceps Deltoideus (främre, mellan, bakre)
Pectoralis major Trapezius Latissimus Dorsi Rectus Abdominis Quadriceps Gluteus Maximus Hamstrings Gastrocnemius Soleus Tvåhävdade armböjaren Trehövdade armsträckaren Deltamuskeln Stora bröstmuskeln Kappmuskeln Breda ryggmuskeln Raka bukmuskeln Fyrhövdade lårmuskeln Sätesmuskeln Bakre lårmuskeln Tvillingvadmuskeln Djupa vadmuskeln

22 Källor Böcker Anatomi för idrotten, Robert S. Behnke
Idrott och Hälsa 1 och 2, Johan Paulsson, Daniel Svalner Idrott och hälsa, Bengt Johansson Idrottens träningslära, Claes Annerstedt, Asbjörn Gjerset Internet


Ladda ner ppt "“Undersökning av naturen”"

Liknande presentationer


Google-annonser