Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygd o stad i balans. Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygd o stad i balans. Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka."— Presentationens avskrift:

1 Bygd o stad i balans

2 Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka. Bygd & Stad i Balans VISION för landsbygden

3 Handlingskraft är ett värdeord som förknippas med Örnsköldsvik. En kommun med driftiga människor, där visionen är att skapa en balans mellan den attraktiva stadskärnan och den levande landsbygden för företag att verka i och människor att leva i. Landsbygden är beroende av staden och staden är beroende av landsbygden. Det är ett kommunicerande kärl. Bygd & Stad i Balans Bygd och stad i balans

4 Årets kommun 2012 Bygd & Stad i Balans Motivering: ”Örnsköldsviks kommun satsar konsekvent på hela kommunens utveckling. Honnörsordet är ”bygd och stad i balans”. Kommunen jobbar brett för att underlätta inflyttning på landsbygden och är ett föredöme med sin strategiska satsning på servicen. I sju små orter etableras servicepunkter i ett fruktbart samarbete med de lokala grupperna och det nybildade kommunbygderådet.”

5 Landsbygdsstrategi Leva och bo : boende, föreningsliv, kultur och fritid, skola, LUP Företag och service: utveckling av serviceorter, livsmedel och drivmedelsförsörjning, företagande, turism, upphandling, livsmedelsproduktion Infrastruktur: bredband/fiberutbyggnad, trygghet och säkerhet, vägar Bygd & Stad i Balans

6 Servicepunkter på tio orter En mötesplats för alla på landsbygden! SolbergHemling MyckelgensjöTrehörningsjö Sidensjö Gideå KöpmanholmenFlärke LångviksmonUlvön Bygd & Stad i Balans

7 Hemsändningsbidrag Från 2012 erhåller butiken 200 kronor per hemsändning Gäller boende 2 km från butik Länsstyrelsen medfinansierar 50% Butiken ska ta ut en kostnad på minst 30 kronor från kunden/hemsändning Marknadsföringsaktiviteter Bygd & Stad i Balans

8 Effektivare kommunikation Utvecklat Webb/app Bygdostad.se Samverkat med fiberprojekt Samverkat med Projekt Hållbart resande Bygd & Stad i Balans

9 Integration MKC mångkulturellt centrum på 3 orter med café Internationella middagar Samverkan med asylprojektet Bygd & Stad i Balans

10 Ökat utbud av boende 1600 brev till tomma fastigheter ”Älskar ihjäl sin bygd” Artiklar, radio,TV Väckarklocka Lokala boendegrupper Bygd & Stad i Balans

11 Lokala utvecklingsplaner – ökad samverkan Inifrånperspektiv Ägs av föreningslivet Underlag till ÖP Bygderådets roll 9 LUP har genomförts inom projektet Landsbygdsgruppen och LUP i dialog Bygd & Stad i Balans

12 Attityd Vad skrivs? Vad sägs? Vem är ambassadör? Långsiktigt arbete Bygd & Stad i Balans

13 Det sprider sig….nationella skrifter… Bygd & Stad i Balans

14 Framgångsfaktorer Bygd & Stad i Balans Passion Bred lokal förankring Politisk viljeinriktning Strategiskt arbete

15 Bygd & Stad i Balans 2.0 2-årigt projekt Upphandlade projektledare Medfinansiering från Länsstyrelsen Totalbudget 5,4 Mkr Bygd & Stad i Balans

16 Bygd & Stad i Balans 2.0 Vi bygger vidare! Servicepunkter Lokala blad – BLT och Grundsunda Uppdrag till företagarföreningarna Lokala utvecklingsplaner Närarbetsplats i Långviksmon Idé och erfarenhetsutbyte mellan bygderna Kommunikation Integration – ideella driver vidare Bygd & Stad i Balans

17 Syfte: - skapa förutsättningar för livskraftig landsbygd - skapa samarbete och strategi för serviceorter med omland – offentliga, näringslivet och det ideella - skapa vinna-vinna-situationer - prova nya arbetsformer i ideell sektor Bygd & Stad i Balans Bygd & Stad i Balans 2.0

18 Mål: - Ett ”BYGDSAM” etableras i varje serviceort - Minst ett nytt samarbete i ideell sektor per serviceort med omland - Minst ett av dessa är en förankrad överenskommelse - 8 LUP genomförda - 4 närarbetsplatser etablerade - Attitydförbättring Bygd & Stad i Balans Bygd & Stad i Balans 2.0

19 Arbetssätt - Vi bygger vidare… - Dialog och delaktighet - Mötas över olika gränser - Studiebesök - Kommunikation www.ornskoldsvik.se/landsbygd Facebook – Bygd och stad i balans www.ornskoldsvik.se/landsbygd

20


Ladda ner ppt "Bygd o stad i balans. Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka."

Liknande presentationer


Google-annonser