Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handledarutbildning för Läslyftet ht15-vt16 Handledning – Ewa Wictor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handledarutbildning för Läslyftet ht15-vt16 Handledning – Ewa Wictor"— Presentationens avskrift:

1 Handledarutbildning för Läslyftet ht15-vt16 Handledning – Ewa Wictor
Handledarutbildning för Läslyftet ht15-vt16 Handledning – Ewa Wictor

2 Kirkegaard: ”Om man i sanning skall lyckas leda en människa till en bestämd plats, måste man först och främst se till att finna henne där hon är och börja där. Detta är hemligheten i all hjälpandets konst.”

3 Vad är handledning? En pedagogisk process där den som handleds måste vara i centrum och handledaren måste utgå ifrån den som ska handledas ( Handal & Lauvås (2000) Den naturliga sammankopplingen mellan formell utbildning och yrkesutövning (Selander 2015) Didaktisk process som innebär personligt stöd (Rich 1993 m fl) En lärprocess mellan två eller fler personer för att skapa mening, ny förståelse och möjliga handlingsalternativ i professionella sammanhang (Gjems 2007)

4 Lärandet i handledning
I handledningen är att utveckla det praktikska lärandet utifrån olika teorier och få dem att gå hand i hand Varje handledare använder olika typer av lärande beroende på sin egen pedagogiska syn på lärandet

5 Dialog Är handledningens huvudform (dialogen i samtalet är fokuserad på personen, den som handleds) Baserar sig på humanistiska värderingar och kunskap om lärande, kommunikation, etik mm Den som får handledning ska kunna hitta sin egen väg som är rätt för henne/honom Reflektion

6 Handledningsprocessen
Etablering av relationen Skriv handledningsunderlag Förhandledning Observation Efterhandledning Evaluering

7 Handledning sker Strukturerat Utbildad handledare
I en pedagogisk process Den handledde är huvudpersonen I grupp eller individuellt under en viss tid (4 månader-2 år)

8 Hur ser vi då på handledning?
Föreställningar om handledning Skillnaden mellan undervisning och handledning Kunskap Mästaren och dess lärling Guru eller kritisk vän Handledningsstrategier

9 Egen teori Varje lärare har en ”praktiskt teori” om lärande …
… och denna teori är den starkaste faktorn för lärarens egna pedagogiska praktik. Handledning med andra lärare utgår från handledarens praktiska teori för att komma vidare i sin egen process.

10 Min syn på handledning Avslöjas genom: Begrepp Bemötande Formuleringar
Kunskaper Förväntningar

11 Tips Försök att inte säga: Försök i stället att få din kollega att:
Gör så här! Bli som jag! Försök i stället att få din kollega att: Finna sin egen roll som pedagog/lärare Vara ett bollplank, ge råd och stöd Utvärdera regelbundet

12 Handledarens roll i detta projekt
Information om Läslyftet Leda samtalen i lärar/förskollärargrupperna på skolan/förskolan Ge stöd och inspiration i lärarlaget Vägleda på Skrivportalen

13 Ute på skolan/förskolan
Information om första mötet Inleda och fördela ordet i gruppen så att alla pratar Hålla koll på tiden Leda samtalet Ställa frågor Summera Hur går vi vidare till nästa gång?

14 Att tänka på Utgå ifrån verksamheten och dess behov
Börja med att alla i gruppen presenterar en fråga som de vill diskutera Bestäm i vilken ordning som frågorna ska diskuteras (fokusera på några frågor) Om du inte hinner med alla frågor, så spar några till nästa gång. Diskutera frågorna i så fall om de fortfarande är aktuella, eller något annat är mer prioriterat.

15 Att tänka på (forts) Arbeta med gruppen så att du får en positiv och trygg stämning Lyssna på vad deltagarna säger Reflektion i gruppen är viktigt Problem eller svårigheter kan lösas i gruppen Dela med dig av egna erfarenheter och tips Utvärdera kort efter varje träff

16 Dag 2 och 3 Handledningsstrategier
Föreläsning storgrupp Arbete i grupper om ca 8 deltagare Öva på att leda handledningssamtal Vilken handledningsfråga som man vill belysa Ge nya kunskaper, lärprocess Hur arbetar jag vidare på min skola/förskola?

17 Dag 7 Praktiskt handledarskap
Handledare tillsammans med era rektorer/förskolechefer Dokumentation Utarbeta en plan för att den egna verksamheten ska utvecklas med hjälp av handledarna Se på likheter och skillnader i de olika skolorna/förskolorna

18 Dag 10 Avslutning Utifrån deltagarnas erfarenheter leda en gemensam professionell kunskapsutbildning som underlag för kvalitetsutveckling Kvaliteten höjs och det gemensamma lärandet ute på skolorna/förskolorna fokuseras Dokumentation Utvärdering

19 Referenslitteratur Handal och Lauvås(2004). På egna villkor. Studentlitteratur: Lund Selander och Selander (2015). Professionell handledning. Studentlitteratur: Lund Hultman Glenn et al (2012). Lärandet och hur det synliggörs under lärarutbildningens praktikperioder Handledning och överförande av yrkeskunnande. Didaktisk tidskrift vol 22 no 2 s

20 Visdomsord ”Du kan leda en häst till vattnet, men dricka måste den göra själv”


Ladda ner ppt "Handledarutbildning för Läslyftet ht15-vt16 Handledning – Ewa Wictor"

Liknande presentationer


Google-annonser