Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prognos hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västra Götalands län 2012 Jens Sandahl Eva Lindh-Pernheim Per Olsson Göteborg, 7 december 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prognos hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västra Götalands län 2012 Jens Sandahl Eva Lindh-Pernheim Per Olsson Göteborg, 7 december 2011."— Presentationens avskrift:

1 Prognos hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västra Götalands län 2012 Jens Sandahl Eva Lindh-Pernheim Per Olsson Göteborg, 7 december 2011

2 Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1 940 arbetsställen i privata näringslivet i Västra Götalands län intervjuades av arbetsförmedlare under vårens intervjuundersökning, svarsfrekvens 75% Kommuner (49 st) och landsting, samt statlig verksamhet intervjuas också Prognosen undersöker arbetsmarknadens: Efterfrågeutvecklingen: faktisk och förväntad Kapacitetsutnyttjandet Sysselsättningsutveckling: faktisk och förväntad Rekryteringsbehov

3 Konjunkturinstitutets barometerindikator

4 Nyanmälda platser Västra Götalands län

5 Antal varslade personer, Västra Götalands län, per månad 2006-2011

6 Arbetslösheten i Västra Götalands län, 2000-2011

7 Arbetslösheten i Västra Götalands län, andel av arbetskraften 16-64 år, oktober 2011

8 Ungdomsarbetslösheten i Västra Götalands län, andel av arbetskraften 18-24 år, oktober 2011

9 Arbetslösheten för olika gruppen i länet Andel av arbetskraften i varje grupp, tredje kvartalet 2011

10 Arbetslöshetens utveckling i länet Utsatta grupper: förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, arbetslösa i åldern 55-64 år, utomeuropeiskt födda

11 Efterfrågeutveckling för industrin Svarar mot frågan: ”Gör en bedömning av efterfrågan på Era varor/tjänster/produktioner kommande 6 månader och 6-12 månader framöver” Diagrammet anger Nettotal, vilket är andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen som bedömer minskning

12 Efterfrågeutveckling för byggverksamhet Svarar mot frågan: ”Gör en bedömning av efterfrågan på Era varor/tjänster/produktioner kommande 6 månader och 6-12 månader framöver” Diagrammet anger Nettotal, vilket är andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen som bedömer minskning

13 Efterfrågeutveckling för privata tjänster Svarar mot frågan: ”Gör en bedömning av efterfrågan på Era varor/tjänster/produktioner kommande 6 månader och 6-12 månader framöver” Diagrammet anger Nettotal, vilket är andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen som bedömer minskning

14 Rekryteringsproblem Fortsatt bristproblematik på arbetsmarknaden: –Rekryteringar tar längre tid –Företag avstår från att rekrytera då man inte finner rätt kompetens och man tackar nej till ordrar/uppdrag

15 Rekryteringsproblem Svarar mot frågan: ”Har Ni upplevt någon arbetskraftsbrist vid rekryteringar under de senaste 6 månaderna?” Andel arbetsställen som angett att man upplevt brist på arbetskraft senaste halvåret.

16 Sysselsättningsökning under 2010 och 2011 Stor ökning av antalet sysselsatta i länet under 2010 och hittills 2011, starkare i länet än i riket Gäller samtliga näringsgrenar i privata näringslivet: –Byggverksamhet –Industri –Privata tjänster I princip oförändrad sysselsättning inom jord- och skogsbruk, samt i offentlig verksamhet

17 Sysselsättning, prognos Inbromsad sysselsättningsutveckling i länet: –Byggverksamhet, 2011 (  ) 2012: (  ) –Industri, 2011 (  ) 2012: (  /  ) –Privata tjänster, 2011 (  ) 2012: (  ) I princip oförändrad sysselsättning inom jord- och skogsbruk, samt i offentlig verksamhet Sysselsättningsökning i länet: –2011: +18 000, 2012: +4 600

18 Antal arbetslösa kvartal 4 respektive år, Västra Götalands län, utfall och prognos

19 Yrkesbarometern / yrkeskompassen I samband med prognosarbetet identifierar Arbetsförmedlingen brist- och överskottsyrken på den lokala arbetsmarknaden Ligger till grund för Yrkeskompassen www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen Här redovisas ett urval av brist- och överskottsyrken inom de olika branscherna.

20 Yrkesbarometer - industri Bristyrken i urval: –Verktygsmakare –Bilmekaniker –Lastbilsmekaniker –Maskinreparatörer –Styr- och reglertekniker –CNC-operatörer –Verkstadsmekaniker –Ingenjörer / tekniker Överskott –Fordonsmontörer –Montörer / maskinoperatörer

21 Yrkesbarometer – finans/uppdrag/företagstjänster Bristyrken i urval –Mjukvaru- och systemutvecklare –IT-arkitekter –IT-strateg/IT-analytiker –Civilingenjör/tekniker Överskott –Administratörer / receptionister / sekreterare

22 Yrkesbarometern - bygg Bristyrken i urval –Betongarbetare –Anläggningsmaskinförare –Anläggningsarbetare –Kranförare –Byggnadsplåtslagare –Takmontörer –Civilingenjörer, bygg och anläggning –Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker –VVS-ingenjör Överskott –Installationselektriker, lärlingar

23 Yrkesbarometer – offentlig verksamhet Bristyrken i urval: –Läkare –Veterinärer –Barnmorskor –Specialistsjuksköterskor (akutsjukvård, psykiatri, röntgen m.m.) –Gymnasielärare i yrkesämnen –Förskollärare Överskott: –Vårdbiträden –Barnskötare

24 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar Hög arbetslöshet samtidigt som företag upplever ökad brist på arbetskraft När arbetslösheten börjar öka nästa år är det viktigt att behålla fokus på de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden Utsatta grupper: –Arbetslösa med förgymnasial utbildning –Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga –Utomeuropeiskt födda –Arbetslösa personer i åldern 55-64 år

25 Sammanfattning Inbromsning i konjunkturen både nationellt och i länet Dämpad framtidsoptimism: minskade efterfrågeförväntningar 2012 Fortsatt hög brist på personer med högre utbildning och särskilda yrkeskompetenser Sysselsättningsökningen bromsar in: –Byggverksamhet, 2011 (  ) 2012: (  ) –Industri, 2011 (  ) 2012: (  /  ) –Privata tjänster, 2011 (  ) 2012: (  ) Arbetslösheten ökar under 2012 Fortsatta svårigheter för utsatta grupper på arbetsmarknaden


Ladda ner ppt "Prognos hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västra Götalands län 2012 Jens Sandahl Eva Lindh-Pernheim Per Olsson Göteborg, 7 december 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser