Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Global varuhandel och industriproduktion Procentuell förändring, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Global varuhandel och industriproduktion Procentuell förändring, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Global varuhandel och industriproduktion Procentuell förändring, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

2 BNP i tillväxtekonomier Procentuell förändring

3 BNP i Kina, Indien, Brasilien och Ryssland Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

4 BNP i OECD-länderna Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

5 Konsumentförtroende i USA, euroområdet och Storbritannien Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

6 Förtroendeindikatorer för tillverkningsindustrin i USA, euroområdet och Storbritannien Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

7 Genomsnittlig timlön och arbetslöshet i USA Årlig procentuell förändring, inverterad skala respektive procent av arbetskraften, månadsvärden

8 Råvarupriser Index 2005=100 respektive dollar per fat, veckovärden

9 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, månadsvärden

10 Styrräntor Procent, dagsvärden

11 Bygginvesteringar i Kina Årlig procentuell förändring, månadsvärden

12 Bostadspriser i Kina Procentuell förändring, månadsvärden

13 Konfidensindikatorer i Brasilien Index medelvärde=100, månadsvärden

14 BNP och efterfrågan i Norge Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

15 Offshoreinvesteringar i Norge Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

16 Råoljepris och naturgaspris Dollar per fat respektive dollar per MMBtu

17 BNP per invånare Index 2007=100

18 Export, import och investeringar i Finland Index 2007=100

19 Arbetslöshet i Finland Procent, säsongsrensade månadsvärden


Ladda ner ppt "Global varuhandel och industriproduktion Procentuell förändring, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser