Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utseende Rörelser Genetik - ärftlighetslära Humör mm Intelligens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utseende Rörelser Genetik - ärftlighetslära Humör mm Intelligens."— Presentationens avskrift:

1 Utseende Rörelser Genetik - ärftlighetslära Humör mm Intelligens

2 I en cell I cellkärnan Kromosom DNA Gen Vi börjar med det mest synliga
– anlag Vi börjar med det mest synliga

3 En cell I cellkärnan finns hela vårt arvsanlag.
Det är en samling av alla de anlag vi ärver av våra föräldrar.

4 I cellkärna - ett bestämt antal kromosomer
Finns i alla cellers cellkärna. Alla kroppens celler innehåller exakt samma DNA Alla kroppens celler innehåller exakt samma information. Ses då cellen delar sig. Människan har 46 st kromosomer (23 par). Arv från två personer. 23st från far (spermien) och 23st från mor (äggcellen). Tillsammans 46st.

5 Kromosom Människan har 23 par Hästen 33 par Potatisen 24 par Krabban 127 par

6 Vad bestämmer om det blir en flicka eller en pojke?
pappa mamma X Y X X X Y X X X X Y X

7 Sorterade kromosomer från människocell
En pojke

8 Sorterade kromosomer person 2
En flicka

9 DeoxiriboNukleinAcid (syra)
DNA-molekylen har utseendet av en tvinnad repstege som är 3m lång.

10

11

12 GEN Är bestämda delar av DNA-molekylen 25000 olika gener
Instruktionsbok till det som gör oss till människor. Olika gener arbetar i olika celltyper, de delar som styr celler liv arbetar i alla celler. 10% av DNA är gener, 90% skräp kom forskarna fram till att 80% av skräp- DNA styr viktiga funktioner

13 Kvävebaser Instruktionsboken är skriven med fyra bokstäver, A (adenin), T (tymin), C (cytosin) och G (guanin). A passar bara ihop med T och C med G. A – T C – G Det är som två pusselbitar som bara kan sitta ihop med varandra. Antalet kvävebaser och ordningsföljden ger olika recept/egenskaper.

14 Celldelning Mitos, vanlig celldelning.
DNA-molekylen kopierar sig själv. Delar sig på längden, kvävebaserna lossnar från varandra. Varje halva fungerar som en mall. Det finns fria kväve- baser i cellen som används vid kopieringen.

15 DNA-molekylen rullar ihop sig till kromosomer.
Kopiorna lägger sig i par Kopiorna skiljs åt till var sin ände i cellen 5. Två nya celler har bildats med 46st kromosomer som är exakt lika dana som ursprungscellen.

16 Meios, Reduktionsdelning
DNA-molekylen kopierar sig själv genom att dela sig på längden. DNA-molekylen rullar ihop sig till kromosomer. 3. Paren lägger sig bredvid varandra med sina kopior. 4. Kromosomparet delas åt och kopian följer med.

17 5. 2 celler har bildats med 46st kromosomer i varje cell. 6
5. 2 celler har bildats med 46st kromosomer i varje cell. 6. Eftersom kopiorna fortfarande hänger ihop lägger de sig i mittplan igen för ytterligare en delning. 7. Kopiorna skiljs åt till var sin ände. 2celler har blivit 4 celler (4st spermier eller 4st äggceller) med 23 kromosomer i vardera cell.

18 Anlag (gener) för färg på ögonen
(Kromosompar där ögonfärgsanlaget sitter) Brunögd dominant anlag = B B B Homozygot = lika anlag Heterozygot = olika anlag B b Blåögd recessivt = b (måste ha blått anlag i båda kromosomerna för att bli blåögd) b b Korsningsschema Brunögd Brunögd med blått anlag Blåögd

19 Korsningsschema för en homozygot brunögd och en heterozygot brunögd föräldrar och sedan får ett av de barnen barn. Andra generationen 25% homozygot brunögda 50% heterozygota brunögda 25% homozygot blåögda B B B B B B B B b B b B b b B B B b B Första generationen 50% homozygot brunögda 50% heterozygot brunögda B b b b b

20 Arv eller miljö? Är det bara arvet som bestämmer vilka egenskaper vi få? Många gener är i samspel med miljöfaktorer. Ögonfärg Muskelstorlek Blodgrupp Solbränna

21 Mutation – en förändring i DNA
Fel vid kopieringen när en cell delar sig 1fel/1miljard DNA skadas av kemikalier och av strålning från radioaktiva ämnen eller solen. Mutationer i kroppsceller går ej i arv Mutationer i könscellerna går i arv Finns enzymer som har till uppgift att leta upp skadade partier och laga detta. Ex på följder: Cancer

22 Kromosomförändringar
Downs syndrom: -för många kromosomer – 47 st -funktionshindret kan variera men många behöver hjälp av en vuxen. -En extra kromosom i 21 paret. Se bild

23 Könsbundet arv De gener som sitter i X kromosomen kan inte täckas upp av Y kromosomen. Blödarsjuka Färgblindhet Kan du se siffror? Vilket kön får oftast dessa sjukdomar och varför?

24 Könsbundet arv De gener som sitter i X kromosomen kan inte täckas upp av Y kromosomen. Exempel på gener som sitter i X- kromosomen Blödarsjuka Färgblindhet Kan du se siffror? Vilket kön får oftast dessa sjukdomar och varför?


Ladda ner ppt "Utseende Rörelser Genetik - ärftlighetslära Humör mm Intelligens."

Liknande presentationer


Google-annonser