Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen!

2 Hur skall jag kunna välja??

3 Vad händer i 9:an? Vägledningssamtal hos SYV (elev/vårdnadshavare)
Gymnasiedagarna mässan okt Öppet hus på skolorna Klassinformation Katalogen ”Vad skall du välja” Ansökan 15 december-5 februari

4 Tidplan Lösenord till Indran2.se dec Registrera ansökan 15 dec - 5 feb
Sista ansökningsdag 5 feb Preliminärintagning på HT-betyg i april Omvalsperiod mitten av april -1 juni Definitivintagning på VT-betyg 28 juni Reservintagning början av aug- 2 sept

5 Nationella program! Sammanlagt 18 program 12 Yrkesförberedande
6 Högskoleförberedande

6 Alternativa utbildningsformer
Spetsutbildning – fördjupning IB – Internationell gymnasieutbildning Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål t.ex Flygteknik, Marinteknik, Sjöfart, Tågteknik, Yrkesdansarutbildning Idrottsutbildningar Spetsutbildning: Snabbare studietakt där man fördjupar och breddar sina kunskaper i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska ämnen. Möjligt att läsa kurser vid universitet parallellt med gymnasiet.Riksrekryterande. IB: Studieförb. Program med en internationellt erkänd examen, första året ett förberedelseår inför IB, programmet två-årigt, all undervisn. På engelska. Riksrekryterande med egna examensmål, endast sjöfart inom GR

7 Nationells godkänd idrottsutbildning, NIU
Ska ha ett samarbete med ett specialistförbund inom gällande idrott Den som vill söka till ett idrottsgymnasium måste kontakta sin förening/förbund Få en särskild ansökningsblankett av föreningen/förbundet samt information om sista ansökningsdag Vissa har sista ansökningsdag redan 15:e oktober

8 Vad skiljer grundskolan från gymnasieskolan?
Inriktat mot ett yrke eller mot fortsatta studier Fler lärare Kurssystem Fler och andra ämnen Betygen Nya vänner Ämnena är uppdelade i kurser, varje kurs betår av ett antal gymnasiepoäng (50-200). Gymnasieskolans program innehåller totalt poäng. APL Fler valmöjligheter Större ansvar

9 Yrkesförberedande program:
Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Naturbruksprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet + engelska 6 & svenska 2,3 (erbjuds alla elever) = grundläggande behörighet för högskolestudier

10 Högskoleförberedande program:
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

11 Programstrukturer Yrkesprogram Högskoleförberedande program
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar minst 300 p Programfördjupning högst 900 p Gymnasiegemensamma ämnen p Programgemensamma karaktärsämnen p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar p Programfördjupning p Högskoleförberedande program 200p SV 100p ENG för högskole-behörighet Eleverna har rätt att läsa till 200 poäng svenska och 100 poäng engelska för att få grundläggande behörighet.

12 IM - Program Preparandutbildning Programinriktat val Yrkesintroduktion
Språkintroduktion Individuellt val

13 Behörighet för nationella program
Yrkesprogram – totalt 8 ämnen – E i svenska, engelska, matte samt fem övriga ämnen Högskoleförberedande program – totalt 12 ämnen – E i svenska, engelska, matte samt nio övriga ämnen – Ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet: E i alla SO-ämnen – Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet: E i alla NO-ämnen (ej teknik)

14 Betyg: A = 20p B = 17,5p C = 15p D = 12,5p E = 10p
________________________ F = 0p De 16 eller 17 bästa ämnena räknas VT- betyget avgör Några utbildningar har test/inträdesprov

15 Betyg

16 Två examen Yrkes examen: 2250 p godkänt av 2500
Lägst E i Sv1, En5, Ma1 Lägst E i vissa karaktärsämneskurser E i gymnasiearbetet. Högskoleförberedande examen: 2250p godkänt av 2500p Lägst E i Sv1, 2 och 3, En5 och 6, Ma1 E i gymnasiearbete

17 Samverkansavtal Terminskort

18 Antagningspoäng! Antagningspoängen kommer att bero på:
– Hur många platser som erbjuds på en viss utbildning – Hur många elever som söker just den utbildningen – Vilka betygspoäng dessa elever har Antagningsstatistik kan ses på indranet.se

19 Ex. på frågor att ställa till gymnasieskolorna
Skolans profil: programfördjupning, särskild pedagogik, individuella val, antal elever och personal? Elevhälsa; kurator, sköterska, studie- och yrkesvägledare? Särskilt stöd: specialpedagoger, speciallärare, coacher, mentorer? Schemat: håltimmar, lärarledda lektioner, schemafria dagar? Lokaler: matsal, idrottshall, bibliotek o.s.v.?

20 Definitivt besked! Baserat på VT-betyg! Gäller
ca 15 okt IDROTT Omvalsperiod 19dec Första dagen för att lägga in val 3 febr. Sista dagen för att lägga in valen Gymnasiedagarna 7-9 okt Preliminärt besked 1 juni Sista dagen för omval Gymnasieskolorna ”Öppet Hus” Niornas gymnasiedag 22okt SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI Slutbetyg HT-betyg Föräldrars delaktighet?! Gymnasiemässan Öppet hus Stöd Kritiskt granska Vem är jag? Vad är mina styrkor och intressen? Vad vill jag? Vad behöver jag satsa på? Vägledningssamtal Skaffa information Besöka skolor OBS! Baseras på HT- betygen! Kommer inte att gälla!

21 Nya tillträdesregler till Högskolan
Meritpoäng: Extrapoäng för högre kurser i Matematik, Engelska och moderna språk steg 3-5 Matematik max 1,5 Engelska 1,0 för steg 7 Språk max 1,5 Max 2,5 meritpoäng får läggas till jämförelsetalet Nytt max jämförelsetal blir 22,5 (20,0+2,5) Läs mer på och

22 Webbadresser:

23 SYV: Teija Kuusinen Sms/samtal: 0709-311 238
E-post:

24 FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Välkommen!."

Liknande presentationer


Google-annonser