Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smakprov ur årsrapport GynOp/GKR Inkontinens 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smakprov ur årsrapport GynOp/GKR Inkontinens 2015."— Presentationens avskrift:

1 Smakprov ur årsrapport GynOp/GKR Inkontinens 2015

2 Årsrapport GynOP/GKR Inkontinens 2015 3 649 opererade 140102 – 150102 några fler än föregående år I princip samma fördelning mellan TVT och Obt-tekn TVT 48 % TOT 25 % TVT-O 22 % Fokus på blandinkontinens Operationstid

3

4 Varför så stor andel ansträngningsinkontinenta ? Cevita St Göran: opererande läkare sätter diagnos. Anamnes är viktigast. Carlanderska Göteborg: privat, endast försäkringspatienter, unga Värnamo: anamnes, miktionslista och ”stress- test” för diagnos, men ibland ”feltolkning” av situationen

5 Varför så stor andel blandinkontinenta ? Örebro US - Den läkare som opererar fyller också i preop status. Om patienten har anamnes på mindre komponent av trängningsinkontinens kallar jag det blandinkontinens. Vi utreder förstås med miktionslista, resurin, Bonneys test. Man måste ha strikta kriterier kring bedömningarna Vi gör ofta en noggrann anamnes

6

7 Varför uppger så få patienter besvär med trängningsrelaterat läckage ? Karlskrona: Kanske extra ”stränga”. Vill gärna pröva annan terapi mot trängningarna före operation.

8

9 Varför missmatch? Vem anger inkontinenstyp? Operatör ? Någon annan ? Värnamo: Oftast operatören Karlskrona/Karlshamn: helst den som beslutar om op. Personbundet. Operatören. Specialist. Cevita St Göran: opererande läkare sätter diagnos Örebro US: Den läkare som opererar fyller också i preop status.

10 Varför missmatch? Vem anger inkontinenstyp? Operatör ? Någon annan ? Kristianstad: I de flesta fall operatören XX: Jag tror det tyvärr är lite godtyckligt, beroende på hur stressad man är, hur påläst man är etc. Ofta tror jag man skriver ansträngningsinkontinens när man är osäker.

11

12 Varför så olika operationstid ? Mäter vi lika ? Från start av anläggande av lokalanestesi (alternativt när KAD sätts) Till sista stygn eller tejp Operationsteknik TVT > TOT/TVT-O dvs Cystoskopi eller ej

13 Varför så kort operationstid ? Cevita St Göran: Op-tiden mäts från första bedövningsstick till sista sutur. Normalt 7 minuter (TOT) Två operatörer utför tillsammans 800-1000 ingrepp/år Ingen pat behöver narkos. Om så skulle vara kan vi ge narkos.

14 Svar från kliniker med bästa 1-årsdata Örebro US (42 op) Val av ”rätt” patienter till kirurgi är viktigt. Vi har hållit oss till en metod (TVT) där vi ansträngt oss att följa den ”standardiserade” operationsmetoden och lära ut denna. Enbart fåtal (3) operatörer. Vi har god uroterapeuthjälp före och efter operationen.

15 Svar från kliniker med bästa 1-årsdata Karlskrona/Karlshamn (39 op) Kanske just urvalskriterierna. Dessutom jobbar vi med viktkriterierna inför operation.

16 Svar från kliniker med bästa 1-årsdata Värnamo (17 op) Inkontinensoperationer till 2-3 operatörer Inkontinensoperatör har genomgång av fall anmälda av privat läk eller mindre van läkare innan beslut om operation Vid blandinkontinens behandlar vi oftast trängningsinkontinensen före operationen. Selektera rätt pat till rätt metod TVT/TVT-O

17 Svar från kliniker med bästa 1-årsdata Kristianstad (45 op) Noggrann preoperativ utredning ….RÄTT pat Välinformerade patienter, framför allt vid blandinkontinens 2 doktorer som träffar alla patienterna, fattar beslut om op och opererar alla dvs stort patientmaterial på få kunniga händer!


Ladda ner ppt "Smakprov ur årsrapport GynOp/GKR Inkontinens 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser