Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Använd SAP Best Practices om du vill komma igång snabbt med implementeringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Använd SAP Best Practices om du vill komma igång snabbt med implementeringar."— Presentationens avskrift:

1 SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Använd SAP Best Practices om du vill komma igång snabbt med implementeringar

2 Standard-/ till ä ggssystem SAP Best Practices Justeringar inom projekt SAP Best Practices effektiviserar kundimplementeringar SAP Best Practices innefattar: Konfigurerade standardverksamhetsflöden Branschspecifika scenarier Dokumentation och utbildning Nytt – flexibla alternativ för användning av SAP NetWeaver Business Client för många SAP Best Practices Fördelar: Förkortad projekttid – driftsättning efter bara 16 veckor Fullständig prototyp på bara några dagar, inte månader Använd väl beprövade affärsmetoder Enkelt att anpassa efter behov Börja med ett ramverk som motsvarar 80 % av helheten, och fokusera sedan på de 20 % som gör ditt företag unikt Med SAP Best Practices implementerar du snabbt ett fullständigt system som prototyp eller för utveckling. Med SAP Best Practices Vanligt projekt Tids- besparing Justeringar inom projekt

3 Omfattande erfarenhet gör SAP Best Practices oöverträffat Med SAP:s och partners erfarenhet förbättras SAP Best Practices Över 35 års erfarenhet, design och feedback från företag av alla storlekar Fler än 36 SAP-partners bidrar till direkt utveckling, med fokus på effektivitet och giltighet Fler än 40 000 implementeringar Innehåller samlad kunskap från tusentals företag

4 Prototyp / demonstration Förhandsgranska och förstå SAP-applikationer och processer snabbt Referenssystem Konfigurera och effektivisera lösningsförslag och lösningsomfattning Utg å ngspunkt Uppfyll i genomsnitt 30 % till 80 % av behoven för medelstora företag Komplettera med fler funktioner när det behövs i projektet SAP All-in-One för delbranscher Använd SAP-partners och SAP Best Practices branschprodukter för delbranschbehov Rollout till dotterbolag Effektivisera utrullning av SAP till dotterbolag i flera regioner eller branscher SAP Best Practices används för olika typer av projekt

5 Dokumentation Scenarie ö versikt Verksamhetsfl ö desprocedurer Snabbguide f ö r automatisk aktivering av inst ä llningar Konfigurationshandledning Kursmaterial SAP Best Practices innehåller dokumentation och förkonfigurering SAP Best Practices innehåller: Fullständig dokumentation och förkonfigurering ingår i alla SAP Best Practices-implementeringar. Teknisk nedläsning Konfigurationsinställningar Automatiseringsverktyg Förbättrade formulär, rapporter … i ett SAP-tillägg F ö rkonfigurering F ö rkonfigureringsinst ä llningar Exempel p å basdata Konfigurationsdokumentation Automatiseringsverktyg Utskriftsformul ä r Anv ä ndarroller f ö r nya SAP NetWeaver Business client Dokumentation Scenarie ö versikt Verksamhetsfl ö desprocedurer Snabbguide f ö r automatisk aktivering av inst ä llningar Konfigurationshandledning Kursmaterial Förkonfigurering Förkonfigureringsinställningar Exempel på basdata Konfigurationsdokumentation Automatiseringsverktyg Utskriftsformulär Användarroller för nya SAP NetWeaver Business client Dokumentation Scenarieöversikt Verksamhetsflödesprocedurer Snabbguide för automatisk aktivering av inställningar Konfigurationshandledning Kursmaterial Dokumentations-DVD Affärsdokumentation, teknisk dokumentation, dokumentationsmallar, konverteringsmallar

6 SAP ERP SAP NetWeaver SAP CRM SAP BW SAP SCM SAP EP SAP Best Practices har utökats med globala versioner för bransch- och platsspecifika behov Branscher Bransch- ö vergripande Komponenter Grundversioner för land Professionella tjänster Automatik Bearbetade metaller Högteknologi IMC (Industrial Machi. & Comp.) Läkemedel Grossistdistribution Kemikalier Konsumentprodukter Logistikservice Gruvdrift Offentlig sektor Detaljhandel Allmännytta Baseline Package CRM Business Intelligence SCM Enterprise Portals HCM International Accounting Standards Förkonfigurerade Smart Forms VSDK Australien Argentina Brasilien Kanada Chile Kina Colombia Danmark Finland Frankrike Tyskland Hongkong Indien Japan Korea Malaysia Mexiko Norge Filippinerna Singapore Slovakien Sverige Thailand Storbritannien USA Venezuela

7 Implementation utan SAP Best Practices SAP Best Practices förkortar installationstiden med i genomsnitt 32 %* Aktivering, support JusteringRealiseringF ö rslagF ö rberedelser Implementation med SAP Best Practices Aktivering, support JusteringRealiseringF ö rslagF ö rberedelser 32% besparingar 30 % besparingar 50 % besparingar 40 % besparingar 20 % besparingar *Genomsnittliga besparingar jämfört med konventionell implementering från grunden, enligt en SAP-partners- och kundenkät från 2007 jämfört med:

8 Potentiellt värde för användande av SAP Best Practices Förkonfigurerade standardverksamhetsflöden Ekonomi och controlling, anskaffning, lagerhållning, försäljning och distribution, produktion Processdokumentation och inledande användarutbildning Ekonomi och controlling, anskaffning, lagerhållning, försäljning och distribution, produktionsplanering och -styrning Utskriftsformulär och rapporter Fler än 30 formulär och viktiga affärsrapporter Förkonfigurerade standardverksamhetsflöden Ekonomi och controlling, anskaffning och inventering, försäljning och distribution, lagerstyrning, FSCM Processdokumentation och inledande användarutbildning Ekonomi och controlling, anskaffning, lager, försäljning och distribution, lagerstyrning, FSCM Utskriftsformulär och rapporter Leveransavi Upp till 47 mandagar Upp till 97 mandagar Upp till 90 mandagar Upp till 150 mandagar Upp till 180 mandagar Upp till 5 mandagar Besparingar:Nyckelprodukter f ö r projekt Totalt v ä rde: upp till 569 fakturerbara dagar* Grund- inneh å ll i SAP Best Practices … Plus bransch- specifika inst ä llningar *Potentiellt värde baserat på den tid som krävs för manuell installation och konfigurering av motsvarande omfattning av SAP Best Practices for Consumer Products (version for the United States V1.60) från grunden

9 Effektiv implementering: Genomsnittlig implementeringstid var 4,2 m å nader f ö r fler ä n 20 exempelprojekt i USA och Latinamerika 2006. Behovet av konsult- och kundprojektresurser minskas med i genomsnitt 50 %. Total implementeringstid minskas med i genomsnitt 32 %. Uppfyll kundkrav: Leverera en produkt som till 72 % (i genomsnitt) motsvarar kundkraven 1 Omfattande undersökningar visar att SAP Best Practices ger värde Median Medelvärde n = 51 Tidsförkortning (mantimmar) Kostnadssänkning ( i 1000 euro) Utan SAP Best Practices skulle lösningen ha blivit onödigt komplex. Hela projektet gick mycket snabbare. 2 1 Resultat enligt SAP-enk ä t 2007, besvarad av kunder som b ö rjade anv ä nda SAP Best Practices i sina implementeringsprojekt. 2 Enligt en SAP Best Practices-studie utf ö rd av Ludwigshafen University of Applied Sciences, 2004

10 Fem grundläggande steg för att använda SAP Best Practices vid implementering 5. Anpassa och f ö rb ä ttra 4. Justera 3. Aktivera 2. Installera 1. Granska och l ä sa ned Läs ned SAP Best Practices, granska dokumentationen och scenarieomfattningen och välj rätt installationsscenarier Installera SAP-applikationerna, läs in och aktivera förkonfigurerade SAP Best Practices-scenarier Aktivera de förkonfigurerade scenarierna, konfigurera systemet manuellt eller importera och aktivera tekniska objekt för SAP Best Practices Komplettera de förkonfigurerade scenarierna genom att identifiera och lägga till krav Anpassa och förbättra

11 Fördelar med SAP Best Practices Tidsbesparande Använd prototyper i tidigt skede, för demonstration och beskrivning av förslag Identifiera deltakrav, inte slutgiltiga krav Uppfinn inte hjulet igen – aktivera förkonfigurerade SAP Best Practices- scenarier för vanliga konfigurationsalternativ Effektiviserad kunskapsöverföring Sporra med hjälp av fungerande prototyp Använd demosystem och skript för genomgång av scenarieprocesser Dra nytta av utbildningsmaterialet i SAP Best Practices Högre förutsägbarhet för projekt Beprövat kvalitetsinnehåll som utgångspunkt Begränsad praktisk konfigurering för anpassad lösning Skapa förslag snabbt och enkelt

12 Våra partners och kunder är mer än nöjda med SAP Best Practices Det här är en fantastisk implementation… Med Hitachi Consultings första SAP Best Practices for Chemicals-implementation har vi banat väg för en rad andra viktiga projekt... Jag är särskilt entusiastisk över att teamet kunde utforma en specialiserad metod för förkonfigurerad SAP-leverans. – Spencer Golden, Vice President, Hitachi Consulting Lösningarna innehåller förkonfigurerade, vedertagna branschmetoder, vilket gav våra administrationsverktyg en kraftfull förstärkning. – John Hengesh, COO, Purcell Systems Med ledningens stöd fattade vi beslutet att implementera en färdig lösning…ett lågriskalternativ. Vi fick förstklassig programvara, ett serviceerbjudande med fast pris och en plan för snabb implementering utan dolda kostnader eller hinder. – Eric Bloom, Vice President för Information Technology, Endo Pharmaceuticals

13 Mer information om SAP Best Practices finns på http://service.sap.com/bestpractices

14 Copyright 2009 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.


Ladda ner ppt "SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Använd SAP Best Practices om du vill komma igång snabbt med implementeringar."

Liknande presentationer


Google-annonser