Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällskunskap Sammanfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällskunskap Sammanfattning."— Presentationens avskrift:

1 Samhällskunskap Sammanfattning

2 Vår egen ekonomi Inkomster – Lön, bidrag, annat
Utgifter – fasta, rörliga Budget Sparande Kredit Konsumenträtt Betalningsanmärkningar

3 Lagar 1 § Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någonannanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i denomsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingasav omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter Lag (1994:1416).

4 Domstolar

5 Brottslighet

6 Demokrati- Diktatur Rösträtt Maktdelning Fria val Öppenhet, friheter
Yttrande-, religions-, åsiktsfrihet Rättsäkerhet

7 Ideologi och partier

8 Så styrs Sverige

9 Maktens fördelning Riksdag – Stiftar lagar
Regering – Ser till att lagarna genomförs Domstolar – Dömer Polis – Ingriper Massmedia

10 Arbetsliv

11 Ekonomiska kretsloppet

12 Marknadsekonomi Marknaden styr Konkurrens Olika företag
Tillgång, efterfrågan Konkurrens Monopol Konkurs Olika företag Aktiebolag Enskild firma Statliga- och kommunala verksamheter

13 Världshandel • Tull • Embargo • Frihandel • Handelsbalans
•EKONOMISKA SYSTEM -Planekonomi -Marknadsekonomi -Blandekonomi

14

15 Nationella minoriteter
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

16 EU Organisation Europaparlamentet Europeiska rådet Ministerrådet
Europeiska kommissionen EU-domstolen Europeiska centralbanken Europeiska revisionsrätten Europeiska utrikestjänsten Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Regionkommittén Europeiska investeringsbanken Europeiska investeringsfonden Europeiska ombudsmannen Europeiska datatillsynsmannen Interinstitutionella organ

17 EU’s rättigheter och friheter
Värdighet Friheter Jämlikhet Solidaritet Medborgarnas rättigheter Rättskipning

18

19 FN Mänskliga rättigheter

20 Samhällsfrågor Miljö Fattigdom Arbete Invandring Vård och omsorg
Jämställdhet Korruption Rasism Försvaret Integritet

21 Hållbar utveckling • Jämställdhet -Kvinnor, män -Folkgrupper • Fattigdom - Hur fördelas välfärden? • Utbildning -Rättighet -Nivå • Sjukdom - Barndödlighet - Bekämpande, vaccineringar etc • Naturresurser -Utnyttjande -Ägande


Ladda ner ppt "Samhällskunskap Sammanfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser