Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Autism och Asbergers Syndrom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Autism och Asbergers Syndrom"— Presentationens avskrift:

1 Autism och Asbergers Syndrom
”Människor med andra handikapp får ofta kämpa för att andra skall förstå att de är normala, och som alla andra, inuti trots att de ser annorlunda ut utanpå. För oss med autism är det tvärtom. Vi får i stället kämpa för att andra skall förstå att vi är väsentligt annorlunda på insidan.” - Gunilla Gerland

2 Vad är Autism? Livslång neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tolkar och tar in information annorlunda Svårigheter med socialt samspel Svårigheter med ömsesidig kommunikation Begränsade intressen och beteenden Ofta i kombination med utvecklingsstörning och/eller ADHD

3 Vem? Färre än 1% har enligt studier någon form av autismspektrumtillstånd Betydligt fler pojkar än flickor Symtom visar sig före 3-års ålder Troligtvis genetiskt eller delvis genetiska orsaker samt delvis ärftligt

4 Hur märks det? Socialt samspel Ömsesidighet
Tolka andras tankar, känslor och behov Dela upplevelser och söka tröst Få och behålla vänner Fokus på detaljer, ej helhet

5 Hur märks det? Kommunikation Sent eller inget tal
Upprepar fraser (Ekotal) Svårt att tolka djupare mening i språket, det mellan raderna Bokstavlig tolkning Symboler, humor och ironi är svårt eller omöjligt via språket Inleda och hålla igång ett samtal är svårt Mimik, blickar, gester och tonfall

6 Hur märks det? Begränsade beteenden och intressen
Rutiner och struktur på gott och ont Ritualer och rutiner skapar trygghet Stereotypt beteende, upprepar samma sak om och om igen Svårt med varierade låtsas- och rollekar Svårt att ta initiativ till nya lekar/aktiviteter Ordning och reda, sortera och lära sig utantill till synes meningslöst

7 Hur märks det? Ofta också
Annan tolkning/upplevelse av sinnesintryck, ljud, ljus, lukt och beröring. Mat/måltidsbekymmer Sömnsvårigheter Annan diagnos som ADHD

8 Autismsimulator

9 Autism och undervisning
Individuellt behov av anpassningar och träning. Ofta tar det längre tid för eleven att lära sig nya saker och behöver också ofta mer repetition. Det man har lärt i ett sammanhang kan vara borta i ett annat. Var för siktig med att ta ”självklarheter” för givet. Lär känna Fundera Pröva Hur gick det? Testa igen

10 Lugn och ordnad studiemiljö
Renodla studiemiljön och rensa bort onödiga och störande sinnesintryck Ljudnivå och plötsliga ljud Ljus, kanske dämpad belysning Lukter, beröring och andra sinnesintryck!? Alternativ till muntliga instruktioner Arbetsordning Bildstöd och annan ickeverbal kommunikation Hur mycket och vad gör jag sedan? Handskas med förändringar

11 Social träning Eleven kan ha ett behov av att träna sig i att hantera vardagssituationer och vardagsinteraktion Klä på sig/byta om Vänta i kö i matsalen Vänta på sin tur Gå med i lek Säga till om toabesök Räcka upp handen och svara på frågor Lära sig att imitera

12 Ickeverbala instruktioner och hjälpmedel
Det kan vara svårt att förstå muntliga instruktioner pga. kommunikationssvårigheter. Använd vid behov andra sätt att visa vad ni förväntar er., t.ex. Skriftlig arbetsordning Bildschema Färgkodning Föremål som schema

13 Annat som underlättar Bra kommunikation med föräldrar, liknande rutiner i skolan som hemma Skapa ett team med de som arbetar med eleven och träffas regelbundet Ta hjälp av habiliteringen. SIP? Vidareutbildning genom habiliteringen Teacch/tydliggörande pedagogik


Ladda ner ppt "Autism och Asbergers Syndrom"

Liknande presentationer


Google-annonser