Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från förvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från förvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från förvaltningen

2 Förvaltning av Ladok Förvaltning sker enligt PM3
Alla lärosätesresurser köps in genom avtal. Konsortiet har inga anställda.

3 Systemförvaltningsroller enligt pm3
Konsortiechef Mauritz Danielsson, LTU Beställare Leverantör Objektägare verksamhet Karin Åström, GU Objektägare IT Ulrika Ringeborn, LNU Förvaltningsledare verksamhet Tor Fridell, LiU Förvaltningsledare IT Erik Wallenberg, SU 1 specialist per förvaltningsprodukt IT-specialister Strategisk nivå Anger riktning och ramar för arbetet Utgör bas i styrgrupp Leder och planerar det dagliga arbetet Fungerar som projektledare Stämmer detta?

4 Förvaltningsprodukter inom objektet studieadministration
Alla med var sin Produktansvarig Studentinformation Utbildningsinformation Studiedeltagande Resultathantering - Gunnar Råhlén, BTH Examen Planering och uppföljning, Johanna Belzacq, SU Grunddata och behörighetsadministration,TBD

5 Övriga roller Resursansvarig, Katarina Gustafsson, ORU
Utbildningsansvarig, Katarina Gustafsson + Gun Wallius, GU Acceptanstestledare, Örjan Svensson Testare Kommunikatör, Sophia Hansson Ridman, MdH Produktionssättningskoordinator, Malin Zingmark + Hans Persson, LU Lösningsarkitekt, metodansvarig, kravsamordnare, adm stöd mm, senare…

6 Registervård

7 Status registervård - Piloter
HV och KMH klara Lnu och Liu har endast ett fåtal fel kvar att rätta inför Årsredovisningsleveransen. Terminsregistering gör att de inte kan konvertera ett stort antal kurstillfällen

8 Status registervård – övriga lärosäten
Förvaltningsorganisationens bedömning: 25 lärosäten har kommit långt i registervårdsarbetet 4 lärosäten har mycket kvar att rätta och har ännu inte tagit ställning till hur de ska hantera en stor del av informationen 4 lärosäten har påbörjat registervårdsarbetet, men ännu inte kört Informationskonvertering

9 Frågor om registervård
Läs information på wikin Skicka in frågor inför nästa frågetillfälle på nätverksträffen 6/5 Skicka in i Jira

10 Hur mycket registervård krävs?
Inför Resultathanteringsleveransen – ingen! Inför Uppföljningsleveransen Det som inte är registervårdat konverteras inte Lärosätena kan välja att produktionssätta även om all information inte konverteras. Lokalt beslut! Ändå bråttom med registervård! För att säkra att allt går att konvertera måste ev problem rapporteras till projektet snarast

11 Reviderad produktionssättningsplan Årsredovisning & Uppföljning
Ny plan för Årsredovisning & Uppföljning utskickad till lärosätena för synpunkter 26/3 – svar senast 20/4 Piloterna uppgraderas till Uppföljningsleveransen i november 2015 Övriga lärosäten går in i Uppföljningsleveransen från december 2015-maj 2016 Kommunicerad produktionssättningsplan för Resultathanteringsleveransen oförändrad

12 Produktionssättningsplan
Produktionssättningar på lärosätena Årsredovisning/Uppföljning Produktions- miljö 1 Piloter Årsredovisning Användning Produktionssättning övriga lärosäten mars maj november december maj Uppgradering piloter till Uppföljning Resultathantering Produktions- miljö 2 Piloter Användning Prod.sättning övriga lärosäten september oktober februari 2015 2016 2017 Version

13 Inför produktionssättning
Alla lärosäten skriver på en Uppdragsbeställning som ger förvaltningsorganisationen rätt att uppdra befintliga driftställen att sätta upp databaskonton med tillhörande rättigheter i gamla Ladok Ca 4 veckor innan produktionssättning Avstämningsmöte med lärosätet inför produktionssättningen (produktionssättningskoordinatorn och drift/support) Lärosätet släpps in i förvaltningens testmiljö


Ladda ner ppt "Aktuellt från förvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser