Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska fakulteten Grundad 1666 – fakultet inom Lunds universitet Ca 2 500 studenter Ca 950 forskarstuderande Ca 1 500 anställda Ca 200 professorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska fakulteten Grundad 1666 – fakultet inom Lunds universitet Ca 2 500 studenter Ca 950 forskarstuderande Ca 1 500 anställda Ca 200 professorer."— Presentationens avskrift:

1 Medicinska fakulteten Grundad 1666 – fakultet inom Lunds universitet Ca 2 500 studenter Ca 950 forskarstuderande Ca 1 500 anställda Ca 200 professorer (18 % kvinnor) Sex institutioner Ca 1,7 miljarder kr i omsättning Huvuduppgifter är utbildning och forskning inom medicin i nära relation med Region Skåne – och samverkan med samhället i stort

2 Medicinska fakultetens organisation

3 Forsknings- och utbildningscentra Forskning och utbildning inom Medicinska fakulteten finns nu samlat i tre byggnader i Lund och Malmö Biomedicinskt centrum, BMC, i Lund Health Sciences Centre, HSC, i Lund Clinical Research Centre, CRC, i Malmö

4 Utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå Arbetsterapi Audiologi Barnmorskeutbildning Biomedicin Folkhälsovetenskap Idrottsvetenskap Logopedi Läkare Medicinsk vetenskap med huvudområde arbetsterapi/omvårdnad/sjukgymnastik Röntgensjuksköterskeutbildning Sjukgymnastik Sjuksköterskeutbildning Specialistsjuksköterskeutbildning

5 Utbildning på forskarnivå cirka 950 doktorander cirka 140 disputationer/år

6 Vision ….en medicinsk fakultet som ständigt bryter ny mark för ett bättre liv

7 Utbildning på forskarnivå Hög kvalitet Bidra till medicinsk forskning för ökad kunskap lokalt och globalt Bidra till sjukvårdens utveckling Våra doktorander ska utbildas till –Forskare, forskningshandledare –Lärare –Ledare inom exempelvis sjukvården

8 Styrkor Högkvalitativ forskning och utbildning Bred forskning (grund-, klinisk, hälso- och vårdvetenskaplig) Stora anslag i nationell/internationell konkurrens Medarbetare i nationell/internationell toppklass Två stora universitetssjukhus Bra infrastruktur (BMC/CRC/HSC) Nära relation till Region Skåne En av åtta fakulteter i Lunds Universitet Öresundsregionen

9 Strategiska områden i budget 2010 Neurovetenskaplig forskning Diabetesforskning Epidemiologisk forskning Cancerforskning Stamcellforskning Nanovetenskap

10 Utmaningar Generationsväxling Akademins ställning i sjukvården – inom Region Skåne och i kommuner Samverkan Malmö/Lund Samverkan klinisk/preklinisk/hälso- och vårdvetenskaplig forskning Starka forskningsområden relativt svagare områden – och kravet på forskningsanknuten utbildning Lärartjänster utlysta i konkurrens – ojämn tillgång på sökanden, spetsforskning och stora utbildningsvolymer

11 Utmaningar Stora olikheter mellan olika delar av fakulteten – kräver överblick, kommunikation, transparens och förståelse Interna kulturen Den akademiska meriteringen och karriären Akademiskt ledarskap och medarbetarskap Utbildning i tre cykler enligt Bologna


Ladda ner ppt "Medicinska fakulteten Grundad 1666 – fakultet inom Lunds universitet Ca 2 500 studenter Ca 950 forskarstuderande Ca 1 500 anställda Ca 200 professorer."

Liknande presentationer


Google-annonser