Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

2 Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 700 studenter (individer), varav 6 400 internationella 7 500 anställda, varav 840 professorer 4 350 lärare/forskare och doktorander 286 utbildningsprogram 100 masterprogram 500 kurser på engelska

3 Ett fullskaligt universitet – åtta fakulteter Medicinska fakulteten Lunds tekniska högskola Naturvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistiska och teologiska fakulteterna Ekonomihögskolan Juridiska fakulteten Konstnärliga fakulteten

4 Naturvetenskapliga fakulteten

5 Fakulteten i siffror 10 institutioner eller motsvarande 1 000 anställda 16 ingångar till kandidatprogrammet 20 masterprogram 23 forskarutbildningsinriktningar 45 doktorsexamina per år

6 Finansiering Totala intäkter: 1 015 miljoner SEK

7 Personal Totalt 1 021 anställda (40 % kvinnor)

8 Utbildning 1 900 studenter (helårs-), varav 600 nybörjarstudenter 16 ingångar till kandidatprogrammet 20 masterprogram 23 forskarutbildningsinriktningar Sjukhusfysikerprogrammet Doktorsexamen

9 Kandidatprogrammet, 16 ingångar Astronomi Biologi Fysik * Geologi Kemi Kemi/fysik Kemi/molekylärbiologi Matematik * Meteorologi och biogeofysik Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap Molekylärbiologi Naturgeografi och ekosystemanalys * Naturvetenskap med fotoner och neutroner Teoretisk fysik Alternativ ingång (för dem som inte läst naturvetenskapligt program på gymnasiet) * = ges även på engelska

10 Masterutbildningar, 20 program Astrofysik Biologi Bioinformatik Geologi Kemi Nanokemi Proteinvetenskap Matematik Matematisk statistik Miljövetenskap Miljö- och hälsoskydd Naturgeografi och ekosystemanalys Atmosfärvetenskap och biogeokemiska kretslopp Bioinformatik Geografisk informationsvetenskap Geomatik Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys Synkrotronljusbaserad vetenskap Sjukhusfysik Tillämpad klimatstrategi

11 Forskarutbildning, 23 inriktningar Astronomi och astrofysik Teoretisk fysik Beräkningsbiologi Fysik Medicinsk strålningsfysik Matematik Matematisk statistik Numerisk analys Biologi Naturvetenskapens didaktik Miljövetenskap Geobiosfärvetenskap Kvartärgeologi Berggrundsgeologi Naturgeografi och ekosystemvetenskap Geografisk informationsvetenskap Kemi Analytisk kemi Biokemi Fysikalisk kemi Kemisk fysik Molekylär biofysik Oorganisk kemi Organisk kemi Teoretisk kemi

12 Institutioner eller motsvarande Biologiska institutionen Geologiska institutionen Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Kemiska institutionen Matematikcentrum Centrum för miljö- och klimatforskning Fysiska institutionen Avdelningen för medicinsk strålningsfysik Institutionen för astronomi och teoretisk fysik Max-lab N-fak

13 FAKULTETSSTYRELSE Ordförande Olov Sterner, dekan PRESIDIUM Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Studeranderepresentante r LEDNINGSRÅD Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Prefekter Studeranderepresentanter NÄMNDER Utbildningsnämnd Forskarutbildningsnämnd Lärarförslagsnämnd Infrastrukturråd Kommitté för jämställdhet och likabehandling Stipendiekommitté (studieavgiftsstipendier) Stipendiekommitté (konferens och forskningsresor) IT-råd Docenturnämnd Biblioteksnämnd ETP-nämnd HMS-kommitté INSTITUTIONER ELLER MOTSVARANDE Avdelningen för medicinsk strålningsfysik Biologiska institutionen Centrum för miljö- och klimatforskning Fysiska institutionen Geologiska institutionen Institutionen för astronomi och teoretisk fysik Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Kemiska institutionen Matematikcentrum Max-lab N-fak KANSLI N Kanslichef Torun Forslid Sekretariat Ekonomi Personal Kommunikation IT-frågor Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå Internationalisering Högskolepedagogik

14


Ladda ner ppt "Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."

Liknande presentationer


Google-annonser