Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liv & Hälsa ung Kommunprofil Källa: Kommunprofil (finns en för varje kommun) resultat 2008-2014 www.landstingetsormland.se/lhu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liv & Hälsa ung Kommunprofil Källa: Kommunprofil (finns en för varje kommun) resultat 2008-2014 www.landstingetsormland.se/lhu."— Presentationens avskrift:

1 Liv & Hälsa ung Kommunprofil Källa: Kommunprofil (finns en för varje kommun) resultat 2008-2014 www.landstingetsormland.se/lhu

2 Enkätundersökning riktad till elever Följande årskurser 2014 – 5, 7 och 9 i grundskolan – 2 gymnasiet – särskolan årskurs 7 - 4 på gymnasiet Undersökningen genomförs på lektionstid Frågeområden: livsvillkor, levnadsvanor, hälsa Genomförts 2004, 2006, 2008, 2011 och 2014 Om Liv & Hälsa ung

3 Liv & Hälsa ung 2014 135 skolor deltog i undersökningen (av 150 möjliga), sammanlagt ca 9 600 elever. Svarsfrekvens: Åk 5Åk 7Åk 9Åk 2 gymn.Särskolan 94 %90 %85 %84 %86 %

4 Information om undersökningen Information om barns och ungas hälsa och uppväxtvillkor Information om barns och ungas hälsa och uppväxtvillkor Tabeller med resultat Publikationslista Vad är en kommunprofil? (klicka på raderna så visas informationen)

5 Politiker och tjänstepersoner i Sörmland Verksamheter som kommer i kontakt med, eller möter barn och unga Vem har nytta av en kommunprofil?

6 Få en bild av hur barn och unga har det i kommunen Följa utvecklingen över tid, 2008 - 2014 Jämföra kommunen med länet Hur använder jag en kommunprofil?

7 Tips och idéer om hur kommunprofilen kan användas

8 På länsnivå ger resultaten en bra generell bild av hälsa, livsvillkor och levnadsvanor hos skolungdomar På länsnivå kan jämförelser mellan olika undersökningsår visa på faktiska trender över tid På skol- och kommunnivå bör man tolka resultaten med försiktighet då det handlar om mindre grupper med elever. Tänka på att se mönster och inte fastna i enstaka frågor. Viktigt att komma ihåg att livsvillkor, levnadsvanor och hälsa påverkar varandra i ett komplext samspel Hur ska resultaten tolkas?

9 Exempel jämförelse över tid, länet årskurs 9 Andel som…

10 Hur går jag/vi vidare?

11 Mer om Liv & Hälsa ung www.landstingetsormland.se/lhu

12 (klicka på bilden så kommer du åter till bild två)

13

14

15


Ladda ner ppt "Liv & Hälsa ung Kommunprofil Källa: Kommunprofil (finns en för varje kommun) resultat 2008-2014 www.landstingetsormland.se/lhu."

Liknande presentationer


Google-annonser