Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De Sju Diskrimineringsgrunderna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De Sju Diskrimineringsgrunderna"— Presentationens avskrift:

1 De Sju Diskrimineringsgrunderna

2 Ålder Uppnådd levnadslängd Diskrimineringsgrunderna med exempel Endast eleverna som går i årskurs 4-6 får sitta med i elevrådet. Elever som går i årskurs 1-3 är för ”små”.

3 Diskrimineringsgrunderna med exempel
Funktionshinder Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Diskrimineringsgrunderna med exempel Anders kan inte vara med på skolans idrottsdag för han sitter i rullstol.

4 Könsöverskridande identitet eller uttryck
Att någon inte identifierar sig som flicka eller pojke eller genom sin klädsel ger uttryck för att tillhöra det motsatta könet. Diskrimineringsgrunderna med exempel En person påtalar inför en annan person att det är olämpligt att pojkar sminkar sig.

5 Diskrimineringsgrunderna med exempel
Etnisk tillhörighet Nationalitet eller etniskt ursprung eller hudfärg. Diskrimineringsgrunderna med exempel Användning av ord som ”blatte”, ”svenne” eller ”svartskalle” i syfte att nedvärdera.

6 Religion och annan trosuppfattning
Tron och hur man ser på världen utifrån den. Diskrimineringsgrunderna med exempel När det serveras blodpudding på skollunchen så serveras ingen annan mat till de muslimska eleverna.

7 Kön Att någon är flicka eller pojke. Diskrimineringsgrunderna med exempel Bara pojkar får spela pingis eller fotboll i den här skolan.

8 Sexuell läggning Homo, bi eller heterosexualitet Diskrimineringsgrunderna med exempel Användning av ord som ”bög” eller ”lebb” i syfte att nedvärdera.

9 ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING
När någon är dum mot dig på något annat sätt än det som kallas trakasserier, genom att retas, knuffas, frysa ut.

10 Trakasserier När någon säger något till dig eller om dig som gör dig ledsen eller arg och det handlar om ditt kön, din ålder, din sexuella läggning eller din etnicitet eller din religion eller att du har ett funktionshinder.

11 Trakasserier med exempel
Lennart säger: ”Jag tycker att alla tjejer är dåliga på fotboll och tjejer borde inte få spela fotboll”.

12 DISKRIMINERING När du blir sämre behandlad än vad en annan person blir i en liknande situation, och det har samband med ditt kön, din ålder, din sexuella läggning eller din etnicitet eller din religion eller att du har ett funktionshinder.

13 Diskrimineringsgrunderna med exempel
Endast elever som går i årskurs 4-6 får sitta med i elevrådet. Elever som går i årskurs 1-3 är för ”små”.

14 ORD KÄNNS MER ÄN MAN TROR…


Ladda ner ppt "De Sju Diskrimineringsgrunderna"

Liknande presentationer


Google-annonser