Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nervsystemet 1. Tar emot olika typer av information från sinnesorgan och olika sinnesceller i kroppen. 2. Hjärnan behandlar informationen genom tolkningar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nervsystemet 1. Tar emot olika typer av information från sinnesorgan och olika sinnesceller i kroppen. 2. Hjärnan behandlar informationen genom tolkningar,"— Presentationens avskrift:

1 Nervsystemet 1. Tar emot olika typer av information från sinnesorgan och olika sinnesceller i kroppen. 2. Hjärnan behandlar informationen genom tolkningar, associationer och samordnar olika sensoriska signaler. 3. Från hjärnan utgår motoriska impulser till muskelfibrer och andra celler som reagerar på signalen. 1

2 Centrala och perifera nervsystemet
Centrala nervsystemet (CNS) = hjärna och ryggmärg. Perifera nervsystemet (PNS) = nerverna utanför hjärna och ryggmärg

3 Nervsystemets uppdelning

4 Perifera nervsystemet
Sensoriska = nervceller som leder informationen från kroppen in till CNS. Motoriska = nervceller som skickar information ut från CNS till muskler och körtlar i kroppen. 4

5 Nervcell - översikt Nervsystemet är uppbyggt av nervvävnad med nervceller = NEURONER

6 Motorisk nervcell En motorisk nervcell består av en cellkropp med
korta utskott – DENDRITER och ett långt utskott – AXON. 6

7 Dendriter Korta utskott som tar emot impulser in till cellen.
Ofta många och förgrenade ger kontakt med många andra celler och ökar ytan där stimuli kan tas emot. 7

8 Axon, schwannceller, myelinskida
Motoriska nervceller har ett långt utskott = axon, som leder impulser ut från cellkroppen. Axoner omges av Schwannceller (en typ av gliaceller) som är lindade runt axonen och bildar en myelinskida. Myelinskidan består av fett, fungerar som isolering och gör att nervimpulsen kan fortplanta sig fortare. Dendrit Ranviers nod Cellkropp Axon Myelinskida Cellkärna 8

9 Myelin och Ranviers noder
Myelinskidan täcker inte hela axonet utan bildar ett pärlband med små mellanrum - kallas för Ranviers noder. Nervimpulsen kan hoppa mellan myelinskidorna och ökar på så sätt hastigheten på impulserna. Dendrit Ranviers noder Cellkropp Axon Myelinskida Cellkärna 9

10 Synaps Kontaktpunkt mellan två nervceller.
Nervcellens axon slutar oftast i flera förgreningar med förstorade ändar. Synapsklyfta nm brett mellanrum mellan neuronerna Postsynaptisk neuron (nervcell) 10

11 Impuls/signal överföring elektrisk impuls – transmittorsubstans – elektrisk impuls
Den elektriska impulsen från axonet förflyttar sig över synapsklyftan på kemisk väg. En signalsubstans – TRANSMITTOR utsöndras från de små synapsblåsorna i axonets ände och påverkar RECEPTORER på andra sidan synapsklyftan  nästa neuron stimuleras och impulsen vidarebefordras elektriskt 11

12 Transmittorsubstanser
De viktigaste transmittorämnena är Acetylkolin, Noradrenalin, Dopamin och Serotonin. Enzymer i mottagarneuronen bryter ner transmittorn till mindre molekyler som transporteras tillbaka till den presynaptiska neuronen och bygger upp nya transmittorer 12

13 Synaps

14 Läkemedel och synapser
Många nervgifter, läkemedel och stimulantia och verkar på synapserna. Vissa miljögifter ökar acetylkolin- halten  muskelkramper. Koffein och amfetamin underlättar impulsernas fortplantning från cell till cell över synapserna. Alkohol – hämmar överföringen av signalsubstans vid synapserna  dålig reaktionsförmåga/ koordinering av rörelser. Cannabis – stör impuls-överföringarna  behagliga känslor, psykoser, etc. 14

15 Blockerare 1. Ämnen som förhindrar en impuls att röra sig framåt – bedövning-/narkosmedel, nikotin. 2. Ämnen som blockerar impulsens överföring vid synapserna – betablockerare. 15

16 Reflexbåge

17 Reflexbåge


Ladda ner ppt "Nervsystemet 1. Tar emot olika typer av information från sinnesorgan och olika sinnesceller i kroppen. 2. Hjärnan behandlar informationen genom tolkningar,"

Liknande presentationer


Google-annonser