Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationellt prov Sv1 2015 – I andras ögon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationellt prov Sv1 2015 – I andras ögon."— Presentationens avskrift:

1 Nationellt prov Sv1 2015 – I andras ögon

2 Översikt delarna Delprov A – muntlig framställning genomförs onsdag 22/4 (förmiddag eller eftermiddag) två lärare lyssnar och sambedömer! Delprov B, läsförståelse och delprov C Skriftlig framställning genomförs torsdag 23/4 vecka 17. (schema kommer)

3 SVA 1 Delprov A (tal) – med klassen, egen bedömningsmatris
Delprov B (läsf.)– eget uppgiftshäfte och bedömning, egen sal, 1 h extra Delprov C (skriva)– eget uppgiftshäfte och bedömning, egen sal, 1 h extra

4 Delprov A - Muntlig framställning
Muntligt (individuellt) anförande – informerande/undervisande tal Inför klassen (ca 15 pers) Begränsad taltid – 3-6 minuter Åhörare – respons! (ca 10 min med respons) Varje tal – bidrag gemensam förberedelse inför prov B, C (nya perspektiv, tankeställare)

5 Lämna in ifyllt elevformulär innan framförandet (senast fredag v. 16)
Välj själv ämne inom temat (se förslag) Presentera (ge information) och kommentera ämnet - Information: beskriva, berätta, förklara, argumentera, instruera.. - Kommentar: egna, andras synpunkter, värderingar, förklaringar eller spekulationer Använd något presentationstekniskt hjälpmedel – syfte: levandegöra/tydliggöra Källanvändning inget krav – men kan göra det mer intressant och fylligt!

6 Hjälp? Läraren får hjälpa till med att hitta ämne att prata om
Obs! Disposition, formulering, manus, hjälpmedel ingår i uppgiften – ingen hjälp!

7 Att tänka på vid muntlig framställning!
Tydligt ämne/syfte Disposition – struktur Inledning!! Avslutning!! Sammanhang/röd tråd Hur göra intressant och fylligt? Ge exempel, utveckla tankar, resonemang, fördjupning, egna erfarenheter, problematisera…

8 Tänk också på… Språket! (jämnt, varierat, välvårdat…)
Textbindning (länka ihop talet) Manus, hjälpmedel Läs instruktionen noga! Förbered dig, var påläst!!! Anförande, ej högläsning!!

9 Tips Tips: håll ditt anförande inför någon (kompis, förälder, syster, brevbäraren, grannen, morfar, busschauffören, en kusin, hen som sitter i kassan på Ica…) - Träna och få feedback! Träna igen! Kolla tiden! Ca 4 minuter!

10 Vad bedöms? Innehåll Disposition och sammanhang Språk och stil
Framförande Helhetsbedömning – anförandets funktion i kommunikationssituationen Elevexempel

11

12 Förberedelser – delprov A
Reflektera kring bilderna Uppgiftsinstruktionen – diskutera Elevformulärets syfte (stöd, struktur) Bedömningsmatrisen – diskutera Diskutera ämnesförslagen Individuell tankeskrivning

13 Delprov B Läsförståelse (både skönlitteratur och sakprosa)
Material: texthäfte och uppgiftshäfte (delas ut på plats), penna och sudd Tid: förmiddag 23/4 (120 min) Plats: Aulan och ev. någon mer sal

14 Tänk på Läs en text i taget Läs uppgiften som hör till noga
Kontrollera att du verkligen svarat på frågan Tänk på att provtiden är begränsad. Lägg inte för mycket tid på varje uppgift – gå hellre tillbaka

15 Delprov C Skriftlig framställning
Prövar förmåga att skriva utredande och argumenterande texter anpassade till situation och mottagare samt förmågan att infoga information från andras källor i den egna texten.

16 Vad och Hur? Ni väljer en skrivuppgift. Läs instruktionen noga. Skriv också rätt rubrik på din text.  Du ska använda dig av någon källa från texthäftet – vilken framgår av instruktionen. Kom ihåg att ange författare och titel på källan och att sammanfatta med egna ord och eller citera genom att återge något ordagrant och sätta det inom ”…”. Kom också ihåg att använda referatmarkörer: enligt kalle, i artikeln står det också…   Viktigt att skilja på egna och andras tankar!

17 Hur och när? Skrivs på dator (lämnas in dagen före för riggning)
Material: texthäfte (samma som vid läsf.) och uppgiftshäfte – delas ut då Tid: torsdag eftermiddag (180 min) Plats: Aulan och ev. någon mer sal

18 Delprov B och C Vi går igenom det kopierade materialet


Ladda ner ppt "Nationellt prov Sv1 2015 – I andras ögon."

Liknande presentationer


Google-annonser