Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är ett projekt? En grupp projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med givna resurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är ett projekt? En grupp projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med givna resurser."— Presentationens avskrift:

1 Vad är ett projekt? En grupp projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med givna resurser. Ett projekt är en engångsföreteelse. Det föds en idé, planeras, utförs, levereras och avslutas. För varje projekt skapas en projektorganisation. Till varje projekt finns en beställare, sponsor. Någon måste ta beslut om att bekosta arbetet samt att godkänna kraven, målen, tidplanen etc. Utförandet av projektet beskrivs i en projektplan. Detta är en specifikation av projektet. Här dokumenteras t.ex. projektets mål, resurser, tidplan och avslut. Under utförandefasen av projektet sker en kontinuerlig rapportering till beställaren.

2 Projekt Projektmodell Varför?

3 Projektfaser Före - Under - Efter

4 Före Definierar vad som skall göras i en kravspecifikation.
Hur man skall göra det i en systemskiss. Aktiviteter identifieras. Planerar resurser och tid. Planen för projektets genomförande sammanställs i en projektplan

5 Under Utförandet av aktiviteter dokumenteras och testas.
Kontinuerlig rapportering till beställare i form av statusrapporter och mötesprotokoll.

6 Efter Leverans och avslutning Utvärdering av projektet.

7 Hela projektet Kontinuerlig rapportskrivning.
Formaliserade projektmöten minst en gång i veckan. Veckovis tidrapport.

8 Formaliserade projektmöten
Varför? Huvudpunkter: Uppföljning av tidigare möte. Avstämning av utdelade uppgifter. Beslut om nya uppgifter till nästa möte och vem som ansvarar för dessa uppgifter. Tid för nästa möte.

9 Milstolpe Signifikant mätbar händelse o ett projekt – etappmål.
Ha inte för långt mellan milstolparna.

10 Beslutspunkter Fattas beslut om projektets fortsättning i nästa fas –
Möte mellan projektledare och beställare


Ladda ner ppt "Vad är ett projekt? En grupp projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med givna resurser."

Liknande presentationer


Google-annonser