Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är skillnaden mellan internationell politik och nationell politik?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är skillnaden mellan internationell politik och nationell politik?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är skillnaden mellan internationell politik och nationell politik?

2

3 Tre analytiska nivåer Aktörsnivå Interaktionsnivå Systemnivå

4 Interaktionsnivå Krig och konflikter Internationella kriser Allianser
Integration

5 Systemnivå Kollektiv säkerhet Nord – syd Maktbalans
Framtidens världsordning?

6 TRE TEORETISKA PERSPEKTIV
Makt – realistiska perspektivet Ett liberalt perspektiv Ett konstruktivist perspektiv

7 Makt, utrikespolitiska mål och utrikespolitiskt beslutsfattande
Aktörer i internationell politik Makt, utrikespolitiska mål och utrikespolitiskt beslutsfattande

8 Aktörer i Libyen

9 Aktörer i Libyen Stater eller länder Etniska grupper
Icke Statliga aktörer Mellanstatliga organisationer

10 Stater eller länder legitimitet – uppfattas som laglig
Kontroll över territorium och befolkning Erkänts av andra stater Regeringen har:

11 Alla stater är suveräna:
Suveränitetsprincipen Staten har den politiska makten I Generalförsamlingen är alla jämställda med en röst var ”Är sig sjelv nok” Alla stater är suveräna:

12 Vad avgör en stats makt och inflytande?
Ekonomisk styrka naturtillgångar Militär styrka Utveckling, teknologi och utbildningsnivå Historia Status och kultur Geografiskt läge Befolkningsstorlek

13 Exempel på: Ekonomiska stormakter En stat med stor kulturell betydelse
En stat med stor religiös betydelse En stat som är en regional stormakt

14 Mellanstatliga samarbeten
Ekonomiska samarbeten – OPEC, EU Militära samarbeten - NATO Sociala samarbeten WHO, UNHCR Politiska samarbeten – EU, FN, AU

15 Ickestatliga aktörer Multinationella företag
Befrielserörelser och terrorgrupper NGO Massmedier Religiösa rörelser

16 Utrikespolitiska mål Säkerhet – staten och regimens överlevnad
Ekonomisk tillväxt Makt – ökat inflytande över världspolitiken Spridandet av politiska, kulturella eller religösa idèer

17 Utrikespolitiska medel
Diplomatiska medel Militära medel Ekonomisk medel Psykologiska medel


Ladda ner ppt "Vad är skillnaden mellan internationell politik och nationell politik?"

Liknande presentationer


Google-annonser