Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

2 Ett universitet i världsklass Grundat 1666 42 000 studenter (individer), varav 6 300 internationella 7 680 anställda, varav 830 professorer och 4 300 lärare, forskare och doktorander 276 utbildningsprogram, varav 201 på avancerad nivå 2 000 fristående kurser, varav 600 på engelska

3 Ett fullskaligt universitet – åtta fakulteter Medicinska fakulteten Lunds tekniska högskola Naturvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistiska och teologiska fakulteterna Ekonomihögskolan Juridiska fakulteten Konstnärliga fakulteten

4 Naturvetenskapliga fakulteten

5 Fakulteten i siffror 10 institutioner eller motsvarande 991 anställda 16 ingångar till kandidatprogrammet 20 masterprogram 23 forskarutbildningsinriktningar 56 doktorsexamina 9 licentiater

6 Finansiering Totala intäkter: 1 038 miljoner SEK

7 Personal Totalt antal anställda: 991 (39 % kvinnor)

8 Utbildning 1 900 studenter (helårs-), varav 600 nybörjarstudenter 16 ingångar till kandidatprogrammet 20 masterprogram 23 forskarutbildningsinriktningar Sjukhusfysikerprogrammet Doktorsexamen

9 Kandidatprogrammet, 16 ingångar Astronomi Biologi Fysik * Geologi Kemi Kemi/fysik Kemi/molekylärbiologi Matematik * Meteorologi och biogeofysik Miljö- och hälsoskydd Miljövetenskap Molekylärbiologi Naturgeografi och ekosystemanalys * Naturvetenskap med fotoner och neutroner Teoretisk fysik Alternativ ingång (för dem som inte läst naturvetenskapligt program på gymnasiet) * = ges även på engelska

10 Masterutbildningar, 20 program Astrofysik Biologi Bioinformatik Fysik Geologi Kemi Nanokemi Proteinvetenskap Matematik Matematisk statistik Miljövetenskap Miljö- och hälsoskydd Naturgeografi och ekosystemanalys Atmosfärvetenskap och biogeokemiska kretslopp Bioinformatik Geografisk informationsvetenskap Geomatik Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys Synkrotronljusbaserad vetenskap Tillämpad klimatstrategi

11 Forskarutbildning, 23 inriktningar Astronomi och astrofysik Teoretisk fysik Beräkningsbiologi Fysik Medicinsk strålningsfysik Matematik Matematisk statistik Numerisk analys Biologi Naturvetenskapens didaktik Miljövetenskap Geobiosfärvetenskap Kvartärgeologi Berggrundsgeologi Naturgeografi och ekosystemvetenskap Geografisk informationsvetenskap Kemi Analytisk kemi Biokemi Fysikalisk kemi Kemisk fysik Molekylär biofysik Oorganisk kemi Organisk kemi Teoretisk kemi

12 Institutioner eller motsvarande Avdelningen för medicinsk strålningsfysik Biologiska institutionen Centrum för miljö- och klimatforskning Fysiska institutionen Geologiska institutionen Institutionen för astronomi och teoretisk fysik Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Kemiska institutionen Matematikcentrum Max-lab N-fak

13 FAKULTETSSTYRELSE Ordförande Olov Sterner, dekan PRESIDIUM Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Studeranderepresentante r LEDNINGSRÅD Dekan Prodekan, utbildning Prodekan, forskning Prefekter Studeranderepresentanter NÄMNDER Biblioteksnämnd Docenturnämnd ETP-nämnd Forskarutbildningsnämnd HMS-kommittéer Infrastrukturråd IT-råd Kommitté för jämställdhet och lika villkor Lärarförslagsnämnd Stipendiekommitté (studieavgiftsstipendier) Stipendiekommitté (konferens och forskningsresor) Utbildningsnämnd INSTITUTIONER ELLER MOTSVARANDE Avdelningen för medicinsk strålningsfysik Biologiska institutionen Centrum för miljö- och klimatforskning Fysiska institutionen Geologiska institutionen Institutionen för astronomi och teoretisk fysik Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Kemiska institutionen Matematikcentrum Max-lab N-fak KANSLI N Kanslichef Torun Forslid Arbetsmarknad och alumni Ekonomi Internationalisering IT-frågor Kommunikation Personal PLUS (högskolepedagogisk utbildning) Sekretariat Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildning på forskarnivå

14


Ladda ner ppt "Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."

Liknande presentationer


Google-annonser