Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MOF 2014 Ulf Sennerby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MOF 2014 Ulf Sennerby."— Presentationens avskrift:

1 MOF 2014 Ulf Sennerby

2 -Ve! Att jag är den som föddes att den vrida rätt igen....
”Ur led är klavikeln!” -Ve! Att jag är den som föddes att den vrida rätt igen....

3 SC-luxation

4 Främre luxation

5 Närmare 98% av luxationer i sternoklavikulara leden går framåt.
De flesta av dessa luxationer förblir instabila även efter en reponering. Med tiden utvecklas vanligen en artros i leden som dock stabiliserar leden. Konservativ behandling av en främre urledvridning ger goda resultat i upp i av 70 % av fallen Operation av en stabil artrotisk led (klavikeländsresektion) medför betydligt mindre risker än operation av en instabil led.

6 Bakre luxation

7 Ett vanligen allvarligt tillstånd
Ett vanligen allvarligt tillstånd. Upp till ca 30% av patienterna har symtom från luftstrupe, matstrupe, stora kärl eller nerver. En bakre luxation bör reponeras. Går vanligen att göra slutet Resultaten efter en reponering som sker inom 10 dagar är goda. Hos växande individer är det inte ovanligt att tillväxtzonen har skadats och att man finner en separat benbit som också glidit bakåt.  Vid avsaknad av besvär hos äldre och/eller övrigt sjuklig patient och där heller ingen påverkan på vitala organ föreligger kan man diskutera nödvändigheten av ett kirurgiskt ingrepp.

8 AC-luxation

9 Operation eller.....? Vilka? Hur? När?

10 Vilka? Rockwood`s klassifikation Typ I Akut – Icke-operativt
Kronisk - Lat klav res Typ II Akut - Icke-operativt Kronisk – Lat klav res Typ III Akut - Operation? Kronisk - Lat klav res + ev. stabilisering

11 Rockwood`s klassifikation
Typ IV Akut – Operation Kronisk – Lat klav res + stabilisering Typ V Akut – Operation (?) Kronisk – Lat klav res. + stabilisering Typ VI Akut – Operation Kronisk – Lat klav res. + stabilisering

12 ”Acromioclavicular dislocation Rockwood III-V:results of early versus delayed surgical treatment”
Rolf O, Hann von Weyern A, Ewers A, Boehm TD, Gohlke A Arch Orthop Trauma Surg 2007 Retrospektiv studie, 29 resp 20 patienter. Ålder år NB! 55% av pat i kroniska gruppen kunde omklassas från Grad III till Grad IV och V skador (kom från andra kliniker efter misslyckad icke-operativ behandling)) Risk för underskattning av graden av skada? Rtg projektioner i axialplanet för att inte missa grad IV skada Ref; M Tauber, H koller , H Resch Gleno-Akromio-Clavicular-Angle (GACA)

13 Sammanfattningsvis finner man mer överenstämmelse i litteraturen om akuta handläggandet/primärbehandlingen av Grad I-II resp IV-VI skador jmfrt med Grad III skador OBS! Inga studier funna som stöder att Grad V skador ska opereras akut men många artiklar inleder med att ”vi vet” att dom ska opereras Alltmer positiv inställning till att operera Grad III skador akut i publikationer som presenterar nya (artroskopiska) operationsmetoder......

14 Hur? * Över olika 100 operationsmetoder beskrivna i litteraturen för behandling av ac-luxation varav mer än 10 artroskopiska tekniker * Artroskopisk teknik kombineras oftast med ligamentplastik vid kroniska skador * Oftast få patientfall och kort uppföljningtid i publikationerna om op teknik

15 Egen preferens: Akuta Kroniska
Artroskopisk teknik alt. Hook platta på Grad (III) IV och V skador Reparerar inte CC ligamenten, har inte funnit någon vetenskap som säkert visat att det förbättrar resultatet Kroniska Berätta något Lateral clavikeländsresektion på Grad I och II skador Kombinationen öppen ligamentplastik och artroskopisk teknik på Grad III-V skador Vid revision med redan använt ligamentum coraco-akromiale förstärkning med semitendinosus alternativt laterala delen av conjoined tendon

16 När? Akuta Inom 3 veckor men helst så snart det är möjligt Kroniska
Ingen strikt tidsgräns

17 Rehabilitering * 0 slynga * Träna upp fullt rörelseomfång
0 - 6 veckor * Slynga * Fri mobilisering i armbåge, handled, hand * Aktiv flexion, abduktion och extension till max 60 grader * Utåtrotation till smärtgräns * Inåtrotation till mage, ej till rygg * Cave lyft > armens tyngd * Cave idrott veckor * 0 slynga * Träna upp fullt rörelseomfång * Undvika tunga lyft men ”vardaglig” belastning * Cave idrott > 12 veckor * Fri aktivitet till smärtgräns

18 Take home message - Vid misstanke om sc-luxation, beställ CT thorax
- Bakre sc-luxation bör opereras inom en 10 dagars period - Ac-lux grad IV bör opereras - Akut ac-luxation grad och V är en relativ indikation. Operation inom 3 veckor om det ska opereras - Ac-lux grad VI opereras akut med öppen reposition


Ladda ner ppt "MOF 2014 Ulf Sennerby."

Liknande presentationer


Google-annonser