Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Palliativregistret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Palliativregistret"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Palliativregistret
Resultat i Jönköpings län 2012 Eva Stålhammar Projektledare Svenska palliativregistret Landstinget i Jönköpings län, Qulturum

2 Bättre liv för sjuka äldre
Överenskommelse mellan staten och SKL för att förbättra vård och omsorg till sjuka äldre God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg

3 Prestationsbaserad ersättning ”Bättre liv för sjuka äldre” 2013
Alla måste först uppnått 70% täckningsgrad i Svenska Palliativregistret Förbättra kvaliteten inom främst dessa områden: Brytpunktssamtal Smärtskattning med validerat instrument Munhälsa Ordination av injektionsmedel mot ångest

4 Registrets värdegrund
Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina behov vårdas där jag vill dö behöver inte dö ensam vet att mina närstående får stöd Viktigt att det blir bra direkt – vi får bara en chans!

5 För vem? Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut. Alla patienter ska få en så god vård som möjligt i livets slut oavsett var man bor och oavsett vem som vårdar

6 Vad ska registret användas till?
Vårdens kvalitet mäts utefter registret Forskning Resultatet används i förbättringsarbete Använder sina resultat från registret för analys och identifiering av förbättringsområden. Sätter upp mål för sin verksamhet. Arbetar med förbättringsarbete efter uppsatta mål. Följer resultatet av förbättringsarbetet i registret

7 Hjälpmedel för god palliativ vård!

8 Var avlider man?

9 Länet når målet, minst 70% täckningsgrad 2012

10 Resultat för sjukhus och hemsjukvård

11 11 B. Fick personen ett s.k. brytpunktssamtal, alltså ett individuellt anpassat och i den medicinska journalen dokumenterat informerande läkarsamtal om att han/hon befann sig i livets slutskede och att vården var inriktad på livskvalitet och symtomlindring?

12 Resultat för sjukhus och hemsjukvård
Här redovisas andelen inrapporterade, av sjukvården väntade dödsfall där VAS, NRS eller annat validerat instrument använts för smärtskattning den sista levnadsveckan. Resultat för sjukhus och hemsjukvård

13 15 a. Bedömdes personens munhälsa någon gång under den sista veckan i livet?
Resultat för sjukhus och hemsjukvård

14 18. Erbjöds personens närstående ett efterlevandesamtal 1 – 2 månader efter dödsfallet?
Resultat för sjukhus och hemsjukvård

15 Dokumentation palliativ vård i Cosmic
Tre Journalmallar för palliativ vård: Brytpunktssamtal, läkare Palliativ vård, läkare (dynamisk mall) Palliativ vård, sjuksköterska (dynamisk mall) Gemensamma dokument Nr 7 Läsvy Palliativ vård OBS! Skriv inte direkt i nr 7. Läsvy Palliativ vård, sökorden skrivs i journalmallen.


Ladda ner ppt "Svenska Palliativregistret"

Liknande presentationer


Google-annonser