Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hinduismen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hinduismen."— Presentationens avskrift:

1 Hinduismen

2

3 Lite repetition.. Aum – den heliga stavelsen är också en symbol för Hinduismen. Hinduismen är en riktigt gammal religion – förmodligen den äldsta som fortfarande utövas idag.

4 ”Santana dharma” =den eviga religionen kallas den av hinduer
”Santana dharma” =den eviga religionen kallas den av hinduer. Med det menar de att religionen alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Uppkom vid floden Indus i norra Indien (nuvarande Pakistan) ca år före vår tideräkning.

5

6 Vem grundade hinduismen?
Hinduismen har ingen särskild grundare, man tror att den har vuxit fram i mötet mellan två folk; - Arierna (från nordväst) och - mötte det folk som redan levde i Indien.

7 Hinduismens trosuppfattning
En polyteistisk religion = en religion med flera Gudar. De äldsta skrifterna kallas Veda (vetande). Bhagavadgita =Herrens eller den Högstes sång är den mest heligaste och älskade boken inom Hinduismen.

8 Brahman, Reinkarnation, Atman, Samsara, Moksha och Karma
Brahman = Världssjälen. Grunden till hela universum. Reinkarnation = det vill säga att själen återföds i en annan kropp när man dör. Man återföds i en människokropp eller i en djurkropp. Atman = Själen. Eftersom man kan återfödas många gånger så vandrar själen.

9 Samsara = själavandringen.
Moksha = frälsningen = alltså när man har brutit sig loss från det eviga återfödandet (som varje hindu strävar efter). Karma = Allt vad man gjort, både det goda och det onda bär man med sig som en osynlig ryggsäck och detta bestämmer ens nästa liv.

10 Målet för varje hindu är att bryta själavandringen, befria själen så att den kan återvända till Brahman. Tre vägar för att uppnå målet : - Insiktens väg: meditation och insikt genom religiösa texter. - Gärningarnas väg: att utveckla osjälviskhet och pliktkänsla. - Kärlekens väg: hängivenhet.

11

12 Arbetsuppgifter Svara på följande frågor i era skrivböcker:
Hinduerna kallar sin religion ”den eviga religionen”, varför? Var i världen bor de flesta hinduerna (land och världsdel)? Vad innebär/betyder begreppet Polyteistisk religion? Vilken skrift är den mest heliga och älskade. Vilken är den äldsta? Beskriv/förklara (muntligt) för någon som är klar, följande ord och begrepp: Brahman, Reinkarnation, Atman, Samsara, Moksha och Karma.


Ladda ner ppt "Hinduismen."

Liknande presentationer


Google-annonser