Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lungscintigrafi Hans Hedenström Klinisk Fysiologi / Nuklearmedicin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lungscintigrafi Hans Hedenström Klinisk Fysiologi / Nuklearmedicin"— Presentationens avskrift:

1 Lungscintigrafi Hans Hedenström Klinisk Fysiologi / Nuklearmedicin
Bild- och funktionsmedicinst centrum Akademiska Sjukhuset Uppsala

2 Lungscintigrafi: Perfusionsscintigrafi Ventilationsscintigrafi

3 Indikationer: Lungembolifrågeställning. (Största antalet scintigrafier) Pre-op lungtumörutredning. Regionala processer i lungorna. Utredning inför VOLREM-kirurgi Andra lokaliserade processer Utredning av kärlmissbildningar i lungorna och shuntning av blod.

4 Perfusionsscintigrafi:
Intravenös injektion av partiklar ( µm) märkta med lämplig isotop Fastnar i lungornas kapillärnät Mängden partiklar (strålningen) proportionell mot den regionala genomblödningen 99mTc-MAA. T½ tot = 3 timmar Tomografiundersökning möjlig

5 Ventilationsscintigrafi:
Isotop i gasform eller partikelform tillförs lungorna via inandningsluften Technegas. Inandning av 99mTc-märkta kolpartiklar i ultrafin dispersion. Partiklarna fastnar på alveolväggen Tomografiundersökning möjlig Radioaktiviteten proportionell mot ventilationsfördelningen

6

7

8 Kolstav som fylles med 99mTc-perteknetat

9 Ventilationsscintigrafi:
Andra isotoper som används Xenon (133Xe): Gasform. Slutet system. Wash-in resp wash-out. Ej tomografi. Låg energinivå.

10 Ventilationsscintigrafi:
Andra isotoper som används Xenon (133Xe): Gasform. Slutet system. Wash-in resp wash-out. Ej tomografi. Låg energinivå. Indium (113mIn): Energi 393 keV. Medelenergikollimator. Vent och perf olika energinivåer.

11 Ventilationsscintigrafi:
Andra isotoper som används Xenon (133Xe): Gasform. Slutet system. Wash-in resp wash-out. Ej tomografi. Låg energinivå. Indium (113mIn): Energi 393 keV. Medelenergikollimator. Vent och perf olika energinivåer. Krypton (81mKr): T½=13s Kräver cyklotron i närheten (moderisotop 81Rb)

12 Ventilationsscintigrafi:
Lungclearance Alveolära permeabiliteten Aktivitetsminskningen över lungerna under viss tid (30 s) 99mTc-DTPA vanligast Pertechnegas (Technegas med 3% O2 Inflammatoriska sjukdomar

13 Undersökningsförfarande
Om 99mTc används för både ventilation och perfusion krävs 40 MBq för ventilations- och 80 MBq för perfusionensbilderna

14 Undersökningsförfarande

15 Undersökningsförfarande

16 Undersökningsförfarande

17

18 Kontrandikationer: Hö  vä shunt: MAA i centrala cirkulationen med risk för cerebrala embolier Försiktighet vid pulmonell hypertension (ev eko-kardiografi först). Begränsa antalet partiklar.

19 Lungemboli (Pulmonary Embolism =PE)
Tromboser från vensidan vanligen djupa ventromposer som släpper och följer med cirkulationen till hö-förmak hö-kammare  a pulmonalis och till lungans kärlsystem där proppen täpper till och begränsar blodflödet distalt om proppen. Ger en perfusionsnedsättning distalt om embolin med försämrat gasutbyte och akut hö-kammar belastning som kan leda till hö-kammar svikt.

20 Lungemboli (Pulmonary Embolism =PE)
Ökad risk vid: Tidigare ventrombos Operation Immobilisering Övervikt Malignitet Graviditet Östrogenterapi/P-piller Koagulationsrubbning Rökning

21 Lungemboli (Pulmonary Embolism =PE)
Symptom: Plötslig påkommen andfåddhet Hållsmärta Smärta vid djupandning Högerkammarsvikt Oklara bröstsmärtor Oklar arytmi tex förmaksflimmer

22 Lungemboli (Pulmonary Embolism =PE)
Stark klinisk misstanke vid: Symtom EKG-förändringar Blodgas med lågt PaO2 Positiv D-dimer test Riskfaktorer finns

23 Lungemboli (Pulmonary Embolism =PE)
Diagnos: Pulmonalisangiografi med utebliven cirkulation distalt om en förmodad propp Lungscintigrafi med perfusionsdefekter utan motsvarande ventilationsdefekt Röntgen Spiral-CT med ”typiska” defekter Hjärtekokardiografi vid misstänkt hjärtpåverkan

24 Utvärdering: Lungembolifrågeställning.
Perfusionsscintigram (8 proj.) Ventilationsscintigram (8 Proj.) Gradering enl PIOPED-studien Normal Låg sannolikhet Intermediär sannolikhet Hög sannolikhet

25 Utvärdering: Låg sannolikhet: (<19%)
Icke segmentella perfusionsdefekter (hjärta, aorta, hili, diafragma) Perf defekt med större lungrtg förändr. Matchade perf och vent defekter. Små perf defekter med normal lungrtg

26 Utvärdering: Intermediär sannolikhet: (20-79 %)
Måttligt stor (2 segment) perf defekt utan matchande ventilations defekter. Enstaka matchade perfusions och ventilationsdefekter med normal lungröntgen

27 Utvärdering: Hög sannolikhet: (> 80%)
Två eller flera stora (>75% av ett segment) perf defekter med normal ventilation

28 Indelning i lunglober RPO = Right posterior oblique
LPO = Left posterior oblique RAO = Right anterior oblique LAO = Left anterior oblique

29 Orsaker till perfusionsdefekter
Emboli, trombos Emfysem PaO2, farmaka Tumör Blodförlust Shunt Ocklusion Destruktion Vasokonstriktion Kompresion Hypovolemi Shunt

30 Normal Perfusionsscintigrafi Ventilationsscintigrafi

31 Lungembolism Perfusionsscintigrafi Ventilationsscintigraf

32 Perfusion Ventilation

33 Ant Ventilation Post

34 Ant Perfusion Ventilation Post

35 Perfusion Ventilation

36 Utvärdering: Pre-operativ lungresektion.
Perfusionsscintigram (8 proj.) Ventilationsscintigram (8 Proj.) Regionala fördelningar av aktiviteten uttryckt i % fördelning Jämförelser med FEV1, MVV, DLCO Beräkning av förväntade post-operativa värden

37 Anterior Perfusion Ventilation Posterior

38 FEV1=0,44 MVV=12,7 DLCO=46%P

39 LPO Anterior Posterior RPO

40 Utvärdering: VOLREM (Volymsreducerande Emfysemkirurgi).
Perfusionsscintigram (8 proj.) Ventilationsscintigram (8 Proj.) Regionala fördelningar av ventilation och perfusion. Beskrivning av ventilations- och perfusions-fördelningen.

41 Lungemfysem /KOL

42 Lungemfysem /KOL

43 Lungemfysem /KOL

44 Cystisk Fibros Anterior bild Posterior bild
Innan vi går in på vilka typiska spirometrifynd vi har hos patienter med KOL/emfysem vill jag först gå igenom lite grundläggande lungfysiologi som har betydelse för att förstå de fynd vi ser hos KOL patienter

45 Fallex: 50 årig kvinna. Rökare sedan 18-års ålder
Nu mycket besvärande andfåddhet. Rtg visar lungtumör vä lunga nära vä huvudbronk Spirometri: VC 1,5 L 46 % pred FEV1 0,8 L 42 % pred FEV1/VC 53% DLCO 38 % pred

46 Perfusion Ventilation
ANTERIOR Hö Vä Hö Vä DORSAL Vä Hö Vä Hö

47 Fallex: 50 årig kvinna. Rökare sedan 18-års ålder
Nu mycket besvärande andfåddhet. Rtg visar lungtumör vä lunga nära vä huvudbronk Prov från vä lunga och vä huvudbronk visar adenocarcinom med tömör som växer över huvudbronken som en läpp. Denna tas bort vid provtagningstillfället.

48 Perfusion Ventilation
ANTERIOR Hö Vä Hö Vä DORSAL Hö Vä Hö Vä

49 Fallex: 50 årig kvinna. Rökare sedan 18-års ålder
Nu mycket besvärande andfåddhet. Rtg visar lungtumör vä lunga nära hö huvudbronk Spirometri: VC 2,7 L 84 % pred FEV1 1,5 L 68 % pred FEV1/VC 56% DLCO 70 % pred

50 Slut


Ladda ner ppt "Lungscintigrafi Hans Hedenström Klinisk Fysiologi / Nuklearmedicin"

Liknande presentationer


Google-annonser