Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet."— Presentationens avskrift:

1 BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

2 Syfte och vision Ideell förening med 140 medlemmar från:
fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvaror. Största möjliga branschsamverkan för ökad nytta av BIM Vision: ”Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer”

3 Branschsamverkan om BIM
+ + =

4 Verksamhet Driva implementering
Förvalta branschgemensamma standarder o verktyg Utveckla processer, arbetssätt, standarder och verktyg Utveckling Implementering Förvaltning Förening

5 Intressentgrupper Fyra intressentgrupper med fokus på nätverkande:
Anläggning Förvaltning Installation Projektledning Fem intressentgrupper med fokus på utveckling av verktyg och standarder: Energileveranser Miljö Informationsleveranser Systemleverantörer buildingSMART utveckling

6 Samarbeten i olika initiativ
Strategiskt FoU-program Smart Built Environment BIM i Staten Fem statliga byggherrar tar fram gemensam BIM-strategi Trafikverket Projekt Införande av BIM Statliga utredningar SGI – Geokalkyl SPF (Boverket och Lantmäteriet) Lantmäteriet 3D-data Statskontoret – Från analog till digital Upphandlingsdirektiv främjar BIM

7 Kommunikation Webbplats Nyhetsbrev 11 gånger/år Infoblad
Artiklar i fackpress

8 Medlemsnyttor Nyhetsbrev och information Medverka i intressegrupper
Rabatter på seminarier Medverka i internationell utveckling Viss support och stöd kring standarder och verktyg Bidra till branschens utveckling Insats Resultat Medlemsavgift Hemsida, nyhetsbrev och infoblad Deltagande i konferenser, seminarier, intressegrupper Kompetensutveckling av organisation och individer Aktivt medverka och finansiera projekt Möjlighet att vara med och utforma tex standarder, arbetsmetoder, processer

9 För mera information www.bimalliance.se


Ladda ner ppt "BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet."

Liknande presentationer


Google-annonser