Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leda Avdelning Leda Kår Ditt Personliga Ledarskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leda Avdelning Leda Kår Ditt Personliga Ledarskap"— Presentationens avskrift:

1 Leda Avdelning Leda Kår Ditt Personliga Ledarskap
Peer to Peer Leda Avdelning Leda Kår Ditt Personliga Ledarskap

2 Jag och Tomas

3 Vad är Peer learning? Pedagogisk modell
“Peer” betyder jämbördig person, t.ex en kurskamrat Strukturerat samarbete Två (eller flera) personer träffas och reflekterar och lär upp varandra Fokus är: Samverkan, stöd, reflektion, kritiskt tänkande, feedback

4 Vad är Peer learning? Möjligheter Risker
Trygghet med att ha en jämlik med samma mål Någon att jämföra sig med som inte är “expert” Vågar mer Mer diskussion Mer självständighet Riskfritt ställa “dumma” frågor Risker Ojämna par Ojämlik arbetsfördelning Dålig personkemi Destruktiv tävlan

5 Utbildarens roll Instruktör Handledning Peer learning Team-ledare
Lär ut till flera samtidigt En hierarki finns Handledning Handleder den lärande i personliga samtal Peer learning Två lärande tar hjälp av handledaren vid behov Team-ledare Lär ut till flera samtidigt Är en del i gruppen Cirkel Ingen har mer kunskap än någon annan.

6 I Scoututbildningarna
Peer learning ligger helt i samklang med Scouternas Pedagogiska grund. Vi får möjlighet att ta med vår utbildning “hem” till kåren Vi ger större möjlighet till att få till förändring hos deltagaren… …utan alltför stor insats av utbildaren Hjälper deltagaren neråt i pyramiden Kunskap Förmåga

7 Bikupa Ta oss nedåt i pyramiden
Hur kan bäst dela in deltagare i Par för Peer learning-arbetet? Vad behöver man tänka på? Metoder?

8 Förslag på Upplägg Lära känna varandra
Start Lära känna varandra Sätt upp förutsättningarna (hur, när) Personliga syften (mål eller utmaning) Träna (gärna med handledare närvarande) Peerperioden Kontakta varandra enligt uppgjort schema Rapportera till Handledare Tillräckligt ofta Tillräckligt många tillfällen Avslutning Tid till reflektion (av processen) Nästa steg? Utvärdera

9 Personliga syften/mål
Bör handla om något/några lärandemål, t.ex Kunna praktisera  ett lyssnande och stödjande ledarskap i en given situation Kunna planera och aktiviteter utifrån målspåren Existens och Aktiv i samhället Kunna kommunicera och ge instruktioner så att alla hörande scouter kan vara med på lika villkor

10 Bikupa Vad ser ni för Möjligheter och Risker när vi genomför Peer learning i en Scoututbildning?

11 Strukturerad reflektion Samtalsmallar
GROW Utmaning Nuläge Alternativ och möjligheter Beslut och handling GIBBS Beskrivning Känslor Värdering Analys Slutsats Handlingsplan

12 Diskutera Hur stimulerar vi till möjligheterna? Hur minimerar vi riskerna?

13 Och igen.. Sträva efter par som är så lika som möjligt. Hitta mål eller utmaningar hos varje person som de är motiverade till att göra någon åt. Hitta former som passar det kursupplägg ni använder. Erbjud paret att använda samtalsmallar. Detta ger en strukturell trygghet, speciellt i början.

14 Dela med er Ny metod för Scouterna Dela med er till andra utbildare
Vad fungerar? Vad fungerar inte? Facebookgrupp? Regionella träffar


Ladda ner ppt "Leda Avdelning Leda Kår Ditt Personliga Ledarskap"

Liknande presentationer


Google-annonser