Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgift – utbetalning - kostnad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgift – utbetalning - kostnad"— Presentationens avskrift:

1 Utgift – utbetalning - kostnad
Utgift Uppstår när en resurs anskaffas - köp av varor eller tjänster Utbetalning Pengar betalas ut från kassan - kontant, check, postgiro Kostnader Utgifter fördelade på period när de har förbrukats - hyra, försäkringar, produktionsmaterial © ABC.Workflow Ekonomiutbildning -

2 Utgift – kostnad – utbetalning i tiden
© ABC.Workflow Ekonomutbildning -

3 Inkomst – inbetalning - intäkt
Inkomst Ersättning för tjänst eller produkt vid försäljning - hårklippning, tillverkning av bilar Inbetalning Pengar betalas in till kassan - kontant, check, postgiro Intäkter Inkomster fördelade på de perioder när de har tjänats in eller upparbetats - utförda konsulttjänster, levererade varor © ABC.Workflow Ekonomiutbildning -

4 Förbrukningsinventarier
Något av följande kriterier uppfyllda: Nyttjandetid under 3 år Små företag ≤ SEK Medelstora företag ≤ SEK Stora företag ≤ SEK © ABC.Workflow Ekonomutbildning -

5 Avskrivning enligt plan
© ABC.Workflow Ekonomiutbildning -

6 Attester och kontroller
Mottagningsattest - vara eller tjänst levererats - formellt korrekt Beslutsattest - enligt attestreglerna - attestberättigad Utanordningsattest - ovanstående attester finns - bg eller pg korrekt, tillräckliga likvida medel - avräkning av ev kreditnotor © ABC.Workflow Ekonomutbildning s 38

7 Redovisningsförloppet
© ABC.Workflow Ekonomiutbildning s 462

8 Skatt på lön © ABC.Workflow Ekonomiutbildning -

9 Arbetsgivaren och personalens skatter
Betala arbetsgivaravgifter (32,42 % 2007) Göra skatteavdrag för personalen Göra skatteavdrag för konsulter utan F-skatt Lämna skattedeklaration till skattemyndigheten Lämna kontrolluppgift © ABC.Workflow Ekonomiutbildning s 25


Ladda ner ppt "Utgift – utbetalning - kostnad"

Liknande presentationer


Google-annonser