Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)"— Presentationens avskrift:

1 Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)

2 Enligt kursplanen skall eleven
Mål med momentet Enligt kursplanen skall eleven kunna i olika källor, såväl tryckta som digitala, söka, sovra och värdera och ta ställning till material för att kunna göra sammanställningar, utredningar och argumenteringar kunna uttrycka sig skrift så att eleven kan göra sig gällande i sammanhang som ställer höga krav på engagemang, kunskaper, argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i olika medier.

3

4 Varför lära sig argumentation?
En del av demokratin Viktigt att människor engagerar sig i samhällsdebatten Rätten att uttrycka sig: tryckfrihet och yttrandefrihet Om beslutsfattare ska ta oss på allvar.

5 Varför lära sig argumentation?
Yrkeskarriären Analysverktyg Massmedia, reklam Påverkan - förstå och genomskåda

6 Varför argumentera? Påverka andras åsikter eller för att övertala någon att handla på ett visst sätt. Engagera, uppröra eller beröra

7 Argumenterande text En argumenterande text ska påverka och övertyga läsarna, få dem med sig i en viss fråga. En tydlig tes och strukturerade argument höjer trovärdigheten och möjligheten att påverka.

8 Grundmodellen för argumenterande text
Inledning Tes     Argument + stödargument Motargument+ bemötande av motargument Avslutning och sammanfattning

9 1. Inledning Väcka läsarens engagemang för frågan
Tala om varför ämnet är aktuellt Sätt in läsaren i sammanhanget – kanske hänvisa till aktuell debatt Vad behöver läsaren veta för att kunna ta till sig din tes?

10 2. Tes Bilar borde förbjudas
Åsikt, förslag, påstående, uppmaning Det jag vill påverka läsaren att inse Tydligt ställningstagande: ”Vi bör …” Måste vara så klart formulerad att den inte kan missförstås. Tidigt i texten.

11 Bilavgaserna förstör miljön
3. Argument Bilavgaserna förstör miljön Stödjer din tes, din uppfattning Talar om varför vi ska tro på tesen Måste vara väl underbyggda och sakliga

12 4. Stödargument/underbyggnad
Bilavgaser dödar fler än trafikolyckor. Enligt en studie … Har du fakta eller konkreta exempel? Siffror, fakta, exempel, berättelser, auktoriteter. Hänvisa alltid till källan

13 Avgasreningen har minskat bilarnas utsläpp
5. Motargument Avgasreningen har minskat bilarnas utsläpp Vad kan motståndaren tänkas angripa i din argumentation? Presentera några motargument och besvara dessa. Bevisa att motståndarens resonemang ej håller

14 6. Avslutning Upprepa tesen och sammanfatta kort dina argument
Klargör hur läsaren ska tänka och handla. Avsluta med en uppmaning eller fråga: Stoppa biltrafiken – för våra kommande generationers skull Finns det någon som kan försvara den här utvecklingen?

15 Olika typer av argument
Tre övergripande kategorier Känsloargument: Beatles är bäst Värdeargument: Beatles var en av 60-talets populäraste grupper Faktaargument: Beatles har sålt x milj. skivor.

16 Olika typer av argument
Faktaargumentet Upplevs ofta som starkt – men behöver inte alltid vara det. Granska källan och dess aktualitet. Auktoritetsargumentet Välkända, respekterade, kunniga personer eller experter som ger tyngd åt argumenten Forskaren/professorn X har bevisat att …så därför tycker jag att vi ska… Fakta: Du har kanske en utredning som visar svart på vitt att 200 cyklister har omkommit p.g.a. att de inte hade hjälm.

17 Olika typer av argument
Händelseargument Man använder sig av olika händelser som folk känner till. T.ex. en liten flicka som överlevde en krock med en bil tack vare att hon hade cykelhjälm. Personlighetsargumentet Man lyfter fram en person som förebild eller som avskräckande

18 Olika typer av argument
Majoritetsargumentet ”Gör som så många smarta svenskar. Skaffa bredband och var ständigt uppkopplad, ständigt närvarande i ett stort globalt nätverk!”

19 Fyndplatser för argument
Trygghetens och hälsans fyndplats Genom en viss åtgärd kommer att leva säkrare och tryggare. ”Du bör köpa en Volvo. De är de säkraste bilar som finns”. Nyttans argument Om du gör detta kommer det att vara bra för dig senare. ”Du måste ha bra betyg i engelska, så att du kan jobba internationellt”. Sinnenas fyndplats Syn, lukt, hörsel, smak och känsel. Vi bör inte bygga motorvägen så nära bostadsområdet. Det kommer att lukta illa för de som bor där samt störa med ett ständigt buller.

20 Fyndplatser för argument
Känslornas fyndplats: Känslor som fruktan, kärlek, glädje, hopp, medlidande… När vi skulle gå med i EU skapade Ja-sidan fruktan för att vi skulle stå utanför den gemenskap som fanns i ett medlemskap. Ekonomins fyndplats: Argument som betonar ekonomiska för- och nackdelar.

21 Bra och dåliga argument
Argumentens kvalitet beror på: Relevans för tesen Hållbarhet

22 Relevans Har argumentet med tesen att göra?
”Jupiter är en planet. Alla planeter har en större diameter än två meter. Alltså har Jupiter en diameter större än två meter”.

23 Relevans? ”Vi måste avskaffa kärnkraft, för jag gillar fotboll?”

24 Hållbarhet Är argumentet sant eller rimligt?
”Olof Palme mördades 1986, för det står i min historiebok”. Hållbarheten är subjektiv: ”Hållbart för mig”

25 Argument kan vara … Irrelevanta Relevanta men ohållbara
Relevanta, men osäker hållbarhet Relevanta och hållbara

26 (Fula) knep för övertygare
Personangrepp - Försöker misstänkliggöra motståndarens idéer genom att smutskasta hans/hennes person eller privatliv - Öka U-hjälpen? Ska du säga som är så himla snål!

27 (Fula) knep för övertygare
Auktoritetstricket En forskare säger så här… En undersökning visar… Varför dåligt? EN forskare, eller EN undersökning kan säga nästan vad som helst! - Ibland hänvisas till någon som är en auktoritet för en del personer, men inte för andra: Abort är mord, för det säger påven i Rom

28 (Fula) knep för övertygare
”Det är ju självklart-metoden” Ingen vettig människa tycker att … Vi vet ju alla att … Det är onödigt att påpeka att …

29 (Fula) knep för övertygare
Generaliseringar - Att dra allmänna slutsatser utifrån enskilda fall Alla finnar har kniv Alla tyskar går omkring i kortbyxor av läder, joddlar och heter Helmut. Du som är så tråkig måste vara svensk.

30 Pajkastning förbjuden
Tänk på ordvalen Värdeladdade ord måste förklaras och preciseras Orden vi använder avslöjar ofta våra värderingar. Positivt laddade ord: lokalvårdare, polis, ekonomisk. Minusord: städerska, snut, snål och slösaktig.

31 Förbered dig! Tänk noga igenom din tes: Vad tycker jag egentligen och varför, vilka argument har jag och vad måste jag ta reda på mer om? Skriv ner alla argument du kommer på. Rangordna dem och välj sedan ut de bästa. Kolla att argumenten verkligen hör ihop med tesen Berör argumenten en helhet: samhällsutveckling, känslor, trygghet, säkerhet, ekonomi etc. (Försök att hämta argument från flera fyndplatser) Visa gärna att läsaren kan ha ett personligt intresse: bättre ekonomi, rikare liv, gott samvete. Samla dina argument i argumentfamiljer. Fundera på motståndarens situation: Vad vet han/hon om frågan, vilka kan motargumenten bli och hur bemöter jag dem?

32 Sammanfattning Tesen ska vara klar och lätt att förstå
Disponera din text : nytt stycke när du tar upp ett nytt argument Styckeindelning som tydliggör textens delar: inledning, argumentation och avslutning. Undvik personangrepp Försök inte imponera med en massa facktermer Gödsla inte med värdeladdade ord Argumentera för tesen – inte argumenten Finslipa inledning och avslutning

33 Länktips En bra sida om argumentationsteknik och strategier att hitta argument Allmänt om retorik och länkar till kända tal DN Debatt är en viktig opinionsbildare


Ladda ner ppt "Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)"

Liknande presentationer


Google-annonser