Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Festina lente – skynda långsamt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Festina lente – skynda långsamt"— Presentationens avskrift:

1

2 Festina lente – skynda långsamt
Gedigen kartläggning Att bli allas egendom Struktur och organisation Åtgärdsplan Innehåll

3 Syfte: Att få kunskap om nätverk som metod för skolutveckling Att få stöd i arbetet med att skapa nätverk Att få redskap i formateringen av nätverk Hur? När? Var? Varför? Vad?

4

5

6

7 Initiering- lägesbedömning, probleminventering, studiebesök, konsulter
Initiering- lägesbedömning, probleminventering, studiebesök, konsulter? Samtal, tidigare insatser, pågående projekt, andra nätverk, stora satsningar, många strategier, plantera idéer, identifiera de ”djärva” Implementering- att sätta igång det man planerat, konfliktfylld fas, kan väcka motstånd, svårigheter kan uppstå, entusiasm kan lätt gå över i trötthet och besvikelse. Institutionalisering år! Träning, hitta andra som håller samma tempo, granska och stämma av mot mål, påfyllning, orka -spridning

8

9 Mandatfrågan Hur ser ditt uppdrag ut? Nedsättning i tjänsten? Inom tjänsten? Projektanställning? Vad ligger i ditt uppdrag? Vilka befogenheter har du? Har du en egen budget? Inom vilka ramar ska du arbeta? Diskutera med varandra hur det ser ut för er!

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Utvärdering Efter varje termin gjordes utvärdering vilken låg till grund för nästa termin. Vi efterfrågade också effektresultat från skolorna. Ett resultat blev också att vi identifierade fortbildnings- och kompetensutvecklingsbehov. A. Hur har er skolas förutsättningar stärkts för att nå bättre resultat? Vilken kompetens har uppnåtts? Hur har organisationen för skolan förändrats? Hur tar sig nya förhållningssätt uttryck? Vilka nya arbetssätt och metoder har skapats? På vilket sätt har det systematiska arbetet utvecklats? B. Går det i dagsläget att se effekter på elevnivå (ej endast betyg)? Vilka i så fall?

27

28


Ladda ner ppt "Festina lente – skynda långsamt"

Liknande presentationer


Google-annonser