Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evolution!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evolution!."— Presentationens avskrift:

1 Evolution!

2 Diskutera Tack vare evolutionen springer harar snabbare än rävar
Om 100 år kommer vi föda barn med långa fingrar för att kunna skriva snabbare på datorer Bakterier är primitiva organismer, innebär det att de är sämre anpassade än tex människor?

3 Bevis för evolution?

4 Fossil Fossil Ligger i lager i berggrunden
Åldersbestäms med kol-14 metoden och andra radioaktiva isotoper Ledfossil – ligger i samma lager

5 Fossil Hårda delar Ibland hela organismer (mammut i isen) Fotavtryck

6 Embryoutveckling

7 Endemiska arter

8 Rester från evolution Rudimentära organ, tex blindtarm, svanskota mm

9 Jämförande anatomi

10 Kemiska likheter Livet är uppbyggt av samma kemiska enheter
Det liv vi känner till har alla en arvsmassa i form av DNA DNA är vridet åt samma håll Ribosomer är små proteinfabriker som finns hos alla levande organismer. Dessa har urgamla delar som är lika hos allt levande: växter, svampar, djur och bakterier (prokaryoter och eukaryoter) Prokaryoter: utan avgränsad cellkärna (ex. bakterier, encelliga) Eukaryoter: med avgränsad cellkärna (mer ”avancerade”)

11 En cell ger upphov till miljoner

12 DNA studier

13 DNA teknik

14 ”Evigt” liv med nakenråttan?

15 Livets begynnelse Skilj BIG BANG från livets uppkomst
Big: Ca 13 miljarder Livet: Ca 4,5 miljarder

16 Livet uppstod en gång Hur såg det ut? RNA eller DNA?

17 Men hur?

18 Livets uppkomst 4,5 miljarder år
Livsbetingelser Atmosfären: koldioxid, vattenånga och kväve, eventuellt metan och ammoniak Avsaknad av O3 Starkt UV-ljus

19 Olika teorier Meteorit-teorin
Meteorit från Mars i Antarktis is med bakterieliknande fossil Förklarar inte hur livet uppstod

20 Ursoppan Stöds av Millers experiment Elektriska stötar skapade Organiska föreningar

21 Heta källor på havsbotten
Kemoautotrofabakterier finns idag på havsbotten Argument för: Att det finns idag, vid heta källor på havsbotten. Skyddade från UV-ljus.

22 Livets uppkomst

23 Endosymbiont teorin

24 Artbildning Definition av art (Morfologiska) Linné
Biologiska artbegreppet: grupper av individer som kan fortplanta sig med varandra och som i sin tur får fertil avkomma Fylogenetiska (monofyletiska grupper), bygger på studier av både DNA. Minsta möjliga antal individer med EN gemensam förfader

25 Artbildning Geografisk isolering (allopatrisk isolering), Isolering,
Mellanliggande populationer dör ut Klimat förändras Hinder ex, bergskedjor uppstår En population kan hamna på öar (ex. isolerade dalgångar, otillgängliga platser) (((här kan endemiska arter uppstå)

26 Artbildning Kan uppstå genom hybridisering
(korsning mellan två olika arter). Vanligt hos växter. Sympatrisk isolering, när en art delas i två, kan exempelvis bero på sexuell selektion

27


Ladda ner ppt "Evolution!."

Liknande presentationer


Google-annonser