Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ministry of Education and Research Framtiden för Europas forskning, det svenska ordförandeskapet prioriteringar Presentation av Olof Sandberg Utbildningsdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ministry of Education and Research Framtiden för Europas forskning, det svenska ordförandeskapet prioriteringar Presentation av Olof Sandberg Utbildningsdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Ministry of Education and Research Framtiden för Europas forskning, det svenska ordförandeskapet prioriteringar Presentation av Olof Sandberg Utbildningsdepartementet för Region Skåne September 9, 2009

2 Ministry of Education and Research Europas forskningspolitik - en kort historik (1) 1980-talet-2000 –Fokus på industriell konkurrenskraft - elektronikindustrin (Japan) - energi (oljekris) - Fokus på att bygga nätverk mellan företag, institut och universitet

3 Ministry of Education and Research Europas forskningspolitik - en kort historik (2) Från 2000 –European Research Area lanseras (Lissabon-strategin) –6e ramprogrammet första försök att bygga ERA; inte tillräckligt! –ERA-net för att samordna EUs forskningsresurser i MS –ETP (teknikplattform) för att stärka industripåverkan/deltagande

4 Ministry of Education and Research Europas forskningspolitik - en kort historik (3) FP 7 –Ökad budget –Grundforskning – ERC –Public Private Partnership – JTI (art 171) –Gemensamma forskningsprogram – Art 169 –Social Motivated Research Platform (SMRP)

5 Ministry of Education and Research Europas forskningspolitik - en kort historik (4) KOM söker mobilisera hela ERA inkl. medlemsländerna => Grönboken om ERA

6 Ministry of Education and Research Grönboken för utvecklingen av ERA Kommissionens grönbok om ERA innehöll: –Gemensam marknad för forskare –Forskningsinfrastruktur i världsklass –Stärkande av forskningsaktörer –Kunskapsspridning –Optimering av forskningsprogram och prioriteter (Joint Programming) –Ökat internationellt samarbete

7 Ministry of Education and Research Grönboken för utvecklingen av ERA; svenskt inspel De föreslagna åtgärderna berör ansvaret för såväl KOM som medlemsstater Samordning behövs på EU-nivå En styrande struktur (governance) som avspeglar detta måste inrättas Governance en av prioriteter för Sveriges ordförandeskap

8 Ministry of Education and Research Utvecklingen av ERA och ordförandeskapet Sverige kommer att ta fram ett förslag till governance (CREST) som innebär: Bättre balans mellan KOM och medlemsstaterna Bättre samordning i den s k kunskapstriangeln; samverkan högre utbildning, forskning, (forskningsbaserad) innovation Ambition åstadkomma samverkan mellan strukturfonder och ramprogram

9 Ministry of Education and Research Utvecklingen av Europas forskning under ordförandeskapet Framtida forskning och ramprogram: –Utvärdering av RP 6 –Framstegsrapport RP 7 –Interimsutvärderingen av RP 7 (2010) –SE vill inleda diskussionen om framtida RP –=> Lund declaration

10 Ministry of Education and Research Lund declaration (1) Framtida forskning på EU-nivå ska fokusera på de stora utmaningarna (Grand Challenges) En stärkt samverkan mellan institutionerna (KOM & EP) krävs för att åstadkomma detta Identifieringen av de stora utmaningarna skall involvera alla aktörer I en öppen process Lundkonferensen utgör startpunkten I en sådan process

11 Ministry of Education and Research Lund declaration (2) Vad kan de stora utmaningarna vara? klimathotet energi, vatten, mat åldrande befolkning pandemier folkhälsa säkerhet

12 Ministry of Education and Research Vad innebär våra prioriteringar för er? En närmare samverkan mellan medlemsstater och kommission (och parlamentet) Ett ökat fokus i ramprogrammet på framtida samhällsutmaningar Kräver aktivare medlemsstater och regioner Bättre samverkan mellan forskning (EU/nationellt) och strukturfonder

13 Ministry of Education and Research Hur kan man göra? Ett exempel SMRP är ett bra exempel på hur man med strategisk planering kan påverka innehållet I ramprogrammet. För det behövs: Bra idéer En bra plan Personer med rätt kompetens Politiskt stöd

14 Ministry of Education and Research Vad önskar regeringen? Aktiv påverkan av aktörerna på innehållet I nuvarande och kommande ramprogram! Hur då? Pilotprojekt inom några programområden hur man ska påverka, bl a hälsa och IT Dan Andrée/Vinnova har tagit fram rapport

15 Ministry of Education and Research Hur kan regeringen/myndigheter hjälpa till Vinnova har kontor i Bryssel Grupp finns mellan regeringskansliet, Vinnova, tillväxtverket, regioner för samordning RP/strukturfonder Stöd från regeringen för olika välförankrade idéer i olika grupper Nätverk hos myndigheter och RK

16 Ministry of Education and Research Tack och lycka till! olof.sandberg@education.ministry.se +46 8 405 37 71


Ladda ner ppt "Ministry of Education and Research Framtiden för Europas forskning, det svenska ordförandeskapet prioriteringar Presentation av Olof Sandberg Utbildningsdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser