Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JämviktStökiometri Fasta tillståndet Termodynamik Atom och bindning S,P och D-elementens kemi Kinetik Lipider Proteiners struktur- funktion Organisk nomenklatur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JämviktStökiometri Fasta tillståndet Termodynamik Atom och bindning S,P och D-elementens kemi Kinetik Lipider Proteiners struktur- funktion Organisk nomenklatur."— Presentationens avskrift:

1 JämviktStökiometri Fasta tillståndet Termodynamik Atom och bindning S,P och D-elementens kemi Kinetik Lipider Proteiners struktur- funktion Organisk nomenklatur - föreningsklasserOrganiska reaktionsmekanismer Kolhydrater Nukleinsyror Organisk nomenklatur- struktur Biokemiska begrepp Schematiskt innehåll KEM010/KEM020 Laborationer belysande ovan teoretiska avsnitt

2 Innehåll i översikt för KEN030-KEN040 Föreningsklasser och reaktioner Samband mellan struktur, reaktivitet och reaktionsmekanismer Analytiska- och preparativa separationsmetoder Spektroskopiska metoder (IR, UV, NMR) Den organisk kemiska litteraturen och användning Föreningsklasser och reaktioner KvantmekanikKvantkemi Spektroskopi (rotations-, vibrations och elektrospektra) Statistisk termodynamik Termodynamik Reaktionskinetik Laborationer i anslutning till teoriavsnitten

3 Innehåll i översikt för KEN050-KEN070 Oorganiska ämnens struktur och egenskaperFasta tillståndets kemi Bindningslära för komplexa molekylerFördjupad jämviktslära Växelverkan mellan information, konformation och metabolism Lagring, överföring och expression Strukturbestämningstekniker Bioenergetik Laborationer i anslutning till teoriavsnitten Atomspektroskopiska metoder Biosyntes av makromolekyler Jonjämvikter och titrermetoderModerna instrumentella analysmetoder Tillämpad statistik


Ladda ner ppt "JämviktStökiometri Fasta tillståndet Termodynamik Atom och bindning S,P och D-elementens kemi Kinetik Lipider Proteiners struktur- funktion Organisk nomenklatur."

Liknande presentationer


Google-annonser