Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av beslut om begränsad subvention för ARB Thord Redman Avdelningschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av beslut om begränsad subvention för ARB Thord Redman Avdelningschef."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av beslut om begränsad subvention för ARB Thord Redman Avdelningschef

2 Ett produktinriktat subventionssystem Generell subvention hela det godkända användningsområdet Begränsad subvention visst användningsområde speciell patientgrupp

3 TLV:s genomgång av blodtryckssänkande läkemedel Presenterades i februari 2008 Besluten trädde i kraft den 1 september 2008 Tre substanser förlorade sin subvention 23 substanser fick begränsad subvention, bland annat samtliga angiotensinreceptorblockerare (ARB) ARB stod för 38 procent av den totala kostnaden för blodtrycksänkande läkemedel 2007

4 Begränsning för ARB ARB subventioneras endast för patienter som provat men inte kan använda ACE-hämmare eller som tillägg till ACE-hämmare.

5 Resultat av uppföljning ARB Andelen nyinsatta på ARB som tidigare (föregående 24 mån) behandlats med ACE-hämmare har ökat från 52 till 67 procent Det finns en stor variation mellan olika landsting Siffrorna avser perioden september 2008 – februari 2009 jämfört med september 2007 – februari 2008

6

7

8 0% 5% 10% 15% 20% 25% Förändring i procentenheter mellan 0709-0802 och 0809-0902

9 Resurser som kan frigöras Kostnaden för läkemedelsförmånerna skulle vara drygt 210 miljoner kronor lägre per år om andelen ARB av den totala försäljningen av ACE-hämmare + ARB minskade till 25 procent (Baserat på försäljningssiffror januari – maj 2009)

10 Landsting Total besparingspotential per landsting (Mkr) Stockholm 53 Västra Götaland 35 Skåne 28 Värmland 11 Västmanland 9 Dalarna 8 Norrbotten 8 Gävleborg 7 Sörmland 7 Uppsala 7 Halland 6 Västerbotten 6 Västernorrland 6 Jönköping 4 Kronoberg 4 Örebro 4 Blekinge 3 Jämtland 3 Kalmar 3 Östergötland 1 Gotland 0 Riket: 213


Ladda ner ppt "Uppföljning av beslut om begränsad subvention för ARB Thord Redman Avdelningschef."

Liknande presentationer


Google-annonser