Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion Uppsala 2014-09-23 Stina Olofsson, Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion Uppsala 2014-09-23 Stina Olofsson, Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion Uppsala 2014-09-23 Stina Olofsson, Jordbruksverket

2 Vad är Greppa Näringen? Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på Samverkan mellan: Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna och rådgivningsföretagen

3 Greppa Näringens introduktionskurs 2 dagar för alla rådgivare Jordbrukets miljöpåverkan Verktyg för rådgivare och Lantbrukare Teambildning och samverkan mellan rådgivare Foto: Mårten Svensson

4 1. Varför finns Greppa Näringen? Lantbruket påverkar miljö och klimat Vatten Läckage av kemiska växtskydds- medel till vattendragen Övergödningen påverkar miljötillståndet i havet, sjöar och vattendrag och på sikt grundvattnet Luft Emissioner ammoniak (påverkar vatten, mark) Emissioner av växthusgaser från jordbruksdriften Klimatförändringar Foto Stina Olofsson

5 2. Hur arbetar Greppa Näringen? Rådgivning till och dialog med lantbrukaren- förväntningar och uppdrag Rådgivaren har ett uppdrag att: representera Greppa Näringen hitta ett bra arbetssätt argumentera för miljöåtgärder samarbeta med andra rådgivare Lantbrukare önskar: information om åtgärder som är lönsamma resultat av gårdens arbete + alla gårdar tillsammans Foto Pernilla Kvarmo

6 Samhällets förväntningar De nationella miljömålen BSAP -Baltic Sea Action Plan till 2016/-20 –”i Sverige arbetar vi den frivilliga vägen” –Ökat fosforbeting, minskat kvävebeting okt 2013 EU:s ramdirektiv för vatten till 2015 –”hitta nya åtgärder- arbeta mer behovsanpassat” –rådgivning om effektiva fosforåtgärder –rådgivning om effektiva kväveåtgärder Fler: Klimatmål, växtskyddsmål (IPM), EU- direktiv, mål för ekologisk produktion

7 Miljökänsliga områden enligt Nitratdirektivet www.jordbruksverket.se 75 % av Sveriges åkerareal Foto Stina Olofsson

8 Vilka län är med? = alla Steg 1 – 2001, Skåne, Halland och Blekinge Steg 2 – 2003, Västra Götaland, Kalmar och Gotland Steg 3 – 2005, Östergötland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Västmanland Steg 4 – 2010, Jönköping, Kronoberg,Värmland,Dalarna, Gävleborg Steg 5 - 2014 Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten

9 Medlemmar och rådgivare 10 500 medlemmar (7100 upprepade besök) 36% av all åkerareal i anslutna län (mest, 63 % i Skåne) Målet är inte 100% anslutning -lantbrukare med mer än 50 ha eller 25 de, får gårdsbesök 270 rådgivare gör ca15 gårdsbesök var per år Nära 1 miljon ha åker finns på gårdar, vars brukare är med i Greppa Näringen

10 Besök

11 3. Rådgivning 2013, 4150 besök

12 Gårdsbalans för växtnäringen Mineralgödsel Stallgödsel Foder Nedfall Kvävefixering Utsäde Vegetabilier Animalier Stallgödsel Livdjur IN UT

13 Effektiv produktion, minskade förluster Förbättrad kväveeffektivitet och minskade förluster av klimatgaser; lustgas, metan, koldioxid

14 Antal rådgivningar totalt, mål 2010 -2013= 16845, prel 2014 4150

15 Start- och uppföljningsbesök, 2007-2014

16 Vattendragsgrupper- rådgivarledda Vattenvårdsplan för gården Enskild rådgivning Studiebesök för att studera åtgärder Summering av gruppens åtgärder 187 lantbrukare på träffar under 2013 Illustration: Anna Hagerberg

17 Webbplats för alla lantbrukare

18 Information Skrifter och nyhetsbrev Annonser, artiklar, mässaktiviteter m.m. Hemsida www.greppa.nuwww.greppa.nu för lantbrukare, rådgivare m.fl. Hemsida www.greppa.nu/admwww.greppa.nu för rådgivare

19 10-årsjubileum Annelöv

20 Utnyttjade medel i Greppa Näringen


Ladda ner ppt "Introduktion Uppsala 2014-09-23 Stina Olofsson, Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser